Dokument & lagar (102 träffar)

Motion 2006/07:Sk6 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk6 av Marie Engström m.fl. v Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:19 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. Riksdagen begär att regeringen återkommer


Utskottsberedning: 2006/07:SkU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Sk6 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Sk4 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk4 av Marie Engström m.fl. v Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skattenedsättning för alternativa drivmedel i syfte att stimulera till produktion


Utskottsberedning: 2006/07:SkU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Sk4 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:Sk1 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk1 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2006/07:7 Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt vissa andra skattefrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2006/07:7 i den del som avser lagen om kreditering


Utskottsberedning: 2006/07:SkU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Sk1 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:So437 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So437 av Lars Ohly m.fl. v Psykiatrisk hälso- och sjukvård 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagen 2 3 Inledning 3 4 Psykiatrisk hälso- och sjukvård 3 5 Prevention 6 6 Ett meningsfullt liv 6 7 Psykiatri och kön 8 8 Barn i psykiatrin 8 9 Rätt till inflytande 9 10 Tvång kontra


Utskottsberedning: 2006/07:SoU1 2006/07:SoU4 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2007/08:SoU11 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2006/07:So437 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 91 kB)

Motion 2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. v Handikappolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Funktionshindrades levnadsvillkor 4 5 Funktionshindrade är kvinnor och män 5 6 Rätt till hjälpmedel 6 7 LSS och personlig assistans 7 8 Diskrimineringslag 8 9 Tillgänglighetssatsning


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:SfU1 2006/07:SkU11 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU4 2006/07:SoU8 2006/07:TU4 2007/08:KU18
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 103 kB)

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. v Havspolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Tillståndet i haven längs den svenska kusten 8 3.1 De svenska miljömålen och den nationella strategin för havsmiljön 9 4 Internationella åtgärder 10 4.1 Ny havsplanering och förvaltning 10


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU11 2006/07:MJU12 2006/07:MJU14 2006/07:MJU17 2006/07:MJU2 2006/07:MJU5 2006/07:MJU7 2006/07:MJU8 2006/07:MJU9 2006/07:NU11 2006/07:SkU11 2006/07:SkU12 2006/07:SoU8 2006/07:TU9 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 53 avslag

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 170 kB)

Motion 2006/07:K350 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:K350 av Lars Ohly m.fl. v Nationella minoriteter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett tilläggdirektiv till Grundlagsutredningen om att utforma ett grundlagsskydd för de nationella minoriteterna samer, sverigefinnar,


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU13
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:K350 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 60 kB)

Motion 2006/07:Fi269 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi269 av Peter Pedersen m.fl. v Trängselavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör ge Vägverket i uppdrag att snarast starta upp systemet för trängselavgift i Stockholm. Riksdagen beslutar om ändring


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Fi269 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 51 kB)

Motion 2006/07:Fi258 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi258 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt uppställning: Belopp i tusental kronor


Utskottsberedning: 2006/07:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi258 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 59 kB)

Motion 2006/07:Fi247 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi247 av Lars Ohly m.fl. v Socialavgifter och krediteringar med skatteanknytning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen 2000:980 avsnitt 5.3.1 samt avslå ändring i lagen 1990:659 om särskild löneskatt avsnitten


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1 2006/07:SfU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Fi247 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 53 kB)

Motion 2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. v Ekonomisk politik för jobb, rättvisa och hållbar utveckling 1 Sammanfattning Sverige behöver en ekonomisk politik för jobb, rättvisa och jämställdhet. Svensk ekonomi är sedd ur de flesta perspektiv mycket stark. Tillväxttakten har varit hög under ett flertal år.


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 532 kB)

Motion 2006/07:Fi242 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi242 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt uppställning: UO 2 Samhällsekonomi


Utskottsberedning: 2006/07:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi242 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:A347 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A347 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad 1 Sammanfattning Vi föreslår ökade resurser till kommunersättningar för flyktingamnesti och bättre flyktingmottagande. Vi avvisar regeringens förslag om att snabbavveckla Integrationsverket 1 juli 2007. När det gäller arbetsmarknadspolitiken


Utskottsberedning: 2006/07:AU4 2006/07:AU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:A347 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 193 kB)

Motion 2006/07:A346 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A346 av Lars Ohly m.fl. v Arbetslöshetsförsäkringens roll och utveckling 1 Sammanfattning Vi avvisar regeringens föreslagna nedskärningar i arbetslöshetsförsäkringen i proposition 2006/07:1 vilka sammantaget leder till att försäkringen blir sämre, dyrare och mer orättvis. De aviserade förändringarna


Utskottsberedning: 2006/07:AU13 2006/07:AU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:A346 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 160 kB)

Motion 2006/07:Ub333 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub333 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 3 kap. 1113 studiestödslagen 1999:1395 enligt vad som anförs i motionen. Riksdagen godkänner att under 2007 lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp


Utskottsberedning: 2006/07:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Ub333 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 58 kB)

Motion 2006/07:U258 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U258 av Lars Ohly m.fl. v Folkrätt och mänskliga rättigheter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i FN bör verka för en tydligare och mer distinkt tolkning av vad som avses med självförsvar i internationella


Utskottsberedning: 2006/07:UU2 2006/07:UU8 2007/08:UU9 2008/09:UU11 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2006/07:U258 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 79 kB)

Motion 2006/07:So439 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So439 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning: UO 9 Hälsovård,


Utskottsberedning: 2006/07:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So439 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 113 kB)

Motion 2006/07:So375 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So375 av Lars Ohly m.fl. v Folkhälsopolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Klassbunden hälsa 4 4 Kön påverkar hälsan 5 5 Hälsans etniska dimension 6 6 Barns hälsa 7 7 Funktionshinder och hälsa 8 8 Hälsoindex 9 9 Handlingsplan för ett lättare Sverige 9 10 Folkhälsa


Utskottsberedning: 2006/07:JuU10 2006/07:SkU13 2006/07:SoU1 2006/07:SoU6 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2006/07:So375 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 81 kB)

Motion 2006/07:Sk278 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk278 av Marie Engström m.fl. v Skatteöversyn 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Skatter för framtida välfärd 3 5 Århundradets skattereform 3 6 Ny översyn av skatterna 4 7 Skatt på företag 4 8 Skatt på inkomster 5 9 Skatt på pensionssparande 6


Utskottsberedning: 2006/07:SkU10 2006/07:SkU11 2006/07:SkU12 2006/07:SkU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:Sk278 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 66 kB)

Motion 2006/07:Sk261 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk261 av Marie Engström m.fl. v Skatteplanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av beloppsgränser eller andra åtgärder för att förhindra skatteplanering. Motivering I november 2004 beslutade riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk261 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 39 kB)