Dokument & lagar (12 träffar)

Motion 2006/07:U5 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:U5 av Urban Ahlin m.fl. s Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utöka mandatet för det svenska bidraget till ISAF-styrkan upp till maximalt


Utskottsberedning: 2006/07:UFöU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,

Motion 2006/07:U5 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2006/07:U2 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:U2 av Urban Ahlin m.fl. s Den svenska Kosovostyrkans deltagande i den EU-ledda insatsen i Bosnien och Hercegovina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en tidsbegränsning av mandatet för den svenska Kosovostyrkan. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:UU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2006/07:U2 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor


Utskottsberedning: 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) (doc, 662 kB)

Motion 2006/07:So403 av Göran Lindblad (m)

Motion till riksdagen 2006/07:So403 av Göran Lindblad m Mångfald inom den svenska sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att främja ökad mångfald inom den svenska sjukvården. Motivering Den svenska sjukvården står inför betydande utmaningar


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2006/07:So403 av Göran Lindblad (m) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:So318 av Göran Lindblad (m)

Motion till riksdagen 2006/07:So318 av Göran Lindblad m Mångfald inom den svenska sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att främja ökad mångfald inom den svenska sjukvården. Motivering Den svenska sjukvården står inför betydande utmaningar


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2006/07:So318 av Göran Lindblad (m) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:Kr297 av Olof Lavesson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr297 av Olof Lavesson m Andel textad sändningstid i Sveriges Television Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om andelen textad sändningstid i Sveriges Television. Motivering Av riksdagsbeslutet tidigare i år om villkoren


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2006/07:Kr297 av Olof Lavesson (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Kr243 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr243 av Inger Davidson kd Granskningsnämnden m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av Granskningsnämnden för radio och TV.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2006/07:KrU3 2007/08:KU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:Kr243 av Inger Davidson (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Sk224 av Agneta Lundberg och Eva Sonidsson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk224 av Agneta Lundberg och Eva Sonidsson s Förmånsbeskattning av tjänstebilar med alkolås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förmånsbeskattning av tjänstebilar med alkolås. Motivering Alkoholen skördar trafikoffer


Utskottsberedning: 2006/07:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2006/07:Sk224 av Agneta Lundberg och Eva Sonidsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T241 av Jörgen Johansson c Sjöfarten som strategisk näring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett utvecklingsprogram för den inhemska sjöfarten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11 2006/07:TU1 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:Sk209 av Anita Brodén och Agneta Berliner (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk209 av Anita Brodén och Agneta Berliner fp Förmånsvärdet på bilar med alkolås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att alkolås inte ska höja förmånsvärdet på bilar. Motivering Varje dag kör uppskattningsvis 16 000 personer


Utskottsberedning: 2006/07:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2006/07:Sk209 av Anita Brodén och Agneta Berliner (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Sk204 av Rolf Gunnarsson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk204 av Rolf Gunnarsson m Skatt på alkolås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om s.k. förmånsbeskattning av alkolås. Motivering Det här kan inte vara riktigt. Ibland då man läser om något tror man inte sina ögon. Här


Utskottsberedning: 2006/07:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2006/07:Sk204 av Rolf Gunnarsson (m) (doc, 35 kB)

Motion 2006/07:U265 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U265 av Annelie Enochson kd Bortrövade barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om handlingsplan och informationsplikt till föräldrar med bortrövade barn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:KU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:U265 av Annelie Enochson (kd) (doc, 44 kB)