Dokument & lagar (4 868 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:682 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/4893/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:682 av Sten Bergheden M Omedelbart offentliggörande av rovdjursangrepp Sten Bergheden har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för att öka snabbheten och skyldigheten för länsstyrelserna att offentliggöra rovdjursangrepp

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:682 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:681 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/4892/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:681 av Ulf Berg M Rovdjurshandläggarnas kompetens i jaktfrågor Ulf Berg har frågat mig om jag tänker vidta generella åtgärder för att säkerställa att rovdjurshandläggare har den kompetens som behövs så att inte enskilda

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Ulf Berg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:681 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:679 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S)

Dnr SB2015/3172/RCK Statsrådsberedningen Ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:679 av Olof Lavesson M Framtidens arbetsgivaravgifter Olof Lavesson har frågat mig hur arbetet går för analysgruppen Arbetet i framtiden och vilka politiska förslag jag och

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Olof Lavesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:679 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:678 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S)

Dnr SB2015/3171/RCK Statsrådsberedningen Ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:678 av Lotta Finstorp M Grön omställning Lotta Finstorp har frågat mig hur arbetet med grön omställning går, och vilka politiska förslag jag har kommit fram till. Arbetet

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:678 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:677 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3394 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:677 av Olle Felten SD Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal Olle Felten har frågat mig hur målet för arbetet med skatteavtal ser ut, det vill säga när beräknas arbetet med att återställa Sveriges positioner på skatteavtalsområdet

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Olle Felten (SD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:677 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:675 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/03520/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:675 av Torbjörn Björlund V Breddad rekrytering till högskolan Torbjörn Björlund har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att se över regelverket för antagning till högskolan i syfte att

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Torbjörn Björlund (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:675 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:674 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/03519/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:674 av Betty Malmberg M Hur kvalitetspengarna fördelas och följs upp Betty Malmberg har frågat mig hur och när kvalitetspengarna kommer att fördelas till universitet och högskolor samt hur satsningen

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:674 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:672 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3393 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:672 av Anette Åkesson M Pensionärers faktiska skattenivå Anette Åkesson har frågat mig om hur det kommer sig att jag anser att pensionärer i Sverige som enda land betalar högre skatt än löntagare. Vid en given bruttoinkomst över

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:672 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:671 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3392 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:671 av Anette Åkesson M Alternativ till läx-RUT Anette Åkesson har frågat mig hur jag, när läx-RUT avskaffas, ämnar åtgärda de tillämpningssvårigheter och gränsdragningsproblem som tidigare fanns beträffande läxhjälp inom ramen

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:671 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:670 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05097/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:670 av Ellen Juntti M Lokala poliser Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder, och i så fall vilka, för att polisen ska få de personalresurser som de behöver för att stoppa våldsvågen i Västsverige, och

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:670 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:669 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/05041-1/POL Dnr Ju2015/05067-2/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:668 och fråga 2014/15:669 av Pia Hallström M Utredning om kraven för att förena kontaktförbud med fotboja resp. Regionala skillnader i kontaktförbud Pia Hallström har frågat mig

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Pia Hallström (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:669 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:668 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/05041-1/POL Dnr Ju2015/05067-2/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:668 och fråga 2014/15:669 av Pia Hallström M Utredning om kraven för att förena kontaktförbud med fotboja resp. Regionala skillnader i kontaktförbud Pia Hallström har frågat mig

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Pia Hallström (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:668 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:664 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/03503/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:664 av Betty Malmberg M Regeringens nästa forskningsproposition Betty Malmberg har frågat mig om jag har för avsikt att också inkludera innovationsfrågor i regeringens kommande forskningsproposition.

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:664 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:663 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/4843/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:663 av Tina Acketoft FP Ostkustbanan Tina Acketoft har frågat mig hur jag ser på framtiden för Ostkustbanan. Ostkustbanan sträcker sig mellan Stockholm och Sundsvall. Från Stockholm upp till Skavstaby där Arlandabanan

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Tina Acketoft (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:663 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:662 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/2495/Ke Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:662 av Désirée Pethrus KD Sjön Tisken i Falun Désirée Pethrus har frågat mig vad jag avser göra för att öka kommuner-nas möjlighet att genomföra saneringsprojekt som förbättrar förutsätt-ningarna

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Désirée Pethrus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:662 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:661 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3335 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:661 av Jörgen Warborn M Moms på digitala böcker Jörgen Warborn har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen agerar för att skapa samma förutsättningar för digitala böcker som för andra bokformat. Frågan om beskattning av digitala

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:661 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:659 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2015/04378/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:659 av Yasmine Larsson S Barnrättsperspektiv vid placering av ensamkommande barn Yasmine Larsson har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att barnrättsperspektivet säkerställs för ensamkommande

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Yasmine Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:659 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:655 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/891/RS Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:655 av Allan Widman FP Upprätthållande av förbudet mot fotografering av skyddsobjekt Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbudet mot fotografering av skyddsobjekt ska kunna upprätthållas.

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Allan Widman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:655 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:654 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/4828/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:654 av Sten Bergheden M Kinnekullebanan Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en elektrifiering av hela Kinnekullebanan. Det finns inga åtgärder för Kinnekullebanan finansierade i den nationella

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:654 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:653 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr 2015/03511/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:653 av Thomas Finnborg M Utbildningsstöd till familjehemsplacerade barn Thomas Finnborg har frågat barn-äldre- och jämställdhetsministern hur statsrådet och regeringen ser över möjligheten att arbeta vidare med att förbättra

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:653 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 43 kB)