Dokument & lagar (58 träffar)

Motion 2014/15:3104 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:3104 av Ewa Thalén Finné m.fl. M med anledning av prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:CU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:3104 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3104 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:3059 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:3059 av Ewa Thalén Finné m.fl. M med anledning av prop. 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett kulturreservat inte ska jämställas med en fastighet vid tillämpningen


Utskottsberedning: 2014/15:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3059 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3059 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:3050

Motion till riksdagen 2014/15:3050 Motionen utgår.

2015-03-30

Motion 2014/15:2155 av Annicka Engblom m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2155 av Annicka Engblom m.fl. M Utbyggnad av E22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utbyggnad av E22. E22 av strategisk betydelse Det nationella delmålet för transportpolitiken är att transportsystemet ska främja


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2155 av Annicka Engblom m.fl. (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2155 av Annicka Engblom m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2014/15:2154 av Thomas Finnborg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2154 av Thomas Finnborg m.fl. M Lotsplikt i Öresund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla ett internationellt samarbete om miljö- och miljösäkerhetsfrågor för fartygstrafiken i Öresund. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2154 av Thomas Finnborg m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2154 av Thomas Finnborg m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:1837 av Thomas Finnborg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1837 av Thomas Finnborg M Långsiktig miljöklassificering i fordonssektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över behovet av en långsiktig strategi för miljöklassificeringen av bilar. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1837 av Thomas Finnborg (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1837 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1836 av Thomas Finnborg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1836 av Thomas Finnborg M Obligatorisk flytväst i fritidsbåt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk flytväst i fritidsbåt. Motivering Under 2013 omkom 36 personer i fritidsbåtsolyckor. Ungefär hälften av


Utskottsberedning: 2014/15:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1836 av Thomas Finnborg (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1836 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. M Svensk hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att under denna mandatperiod fortsätta arbetet med att säkra en hög kvalitet och god tillgänglighet inom hälso- och sjukvården,


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:AU8 2014/15:SoU10 2014/15:SoU11 2014/15:SoU12 2014/15:SoU6 2014/15:SoU7 2014/15:SoU9 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 124 kB)

Motion 2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. M Välfärdspolitik som förbättrar barns villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det behövs en tydlig gräns för när föräldrarnas ansvar inte längre är förenligt med deras kapacitet.


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SfU3 2014/15:SoU10 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. M Det goda livet på äldre dagar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bättre tillvarata äldres kunskaper och kompetenser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:AU4 2014/15:AU5 2014/15:AU8 2014/15:FiU1 2014/15:SoU11 2014/15:SoU4 2014/15:TU6
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 55 kB) Motion 2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 108 kB)

Motion 2014/15:1839 av Thomas Finnborg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1839 av Thomas Finnborg M Översyn av ramlagen i socialtjänstlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av ramlagen i socialtjänstlagen. Motivering Barn och ungdomar i familjehem och jourhem behöver en trygg


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1839 av Thomas Finnborg (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1839 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1838 av Thomas Finnborg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1838 av Thomas Finnborg M Förbättra för familjehemmen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av de stöd, rutiner och ersättningar som tillämpas på och inom områdets alla delar för att underlätta verksamheten


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1838 av Thomas Finnborg (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1838 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1832 av Thomas Finnborg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1832 av Thomas Finnborg M Kriminalisering av köp av dopningspreparat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att kriminalisera köp av dopningspreparat. Motivering Innehav och användning av dopningspreparat


Utskottsberedning: 2014/15:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1832 av Thomas Finnborg (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1832 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1819 av Thomas Finnborg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1819 av Thomas Finnborg M Utbildningsstöd för familjehemsplacerade barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildningsstöd för familjehemsplacerade barn. Motivering Alla barn som växer upp i Sverige har rätt till


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1819 av Thomas Finnborg (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1819 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:1834 av Thomas Finnborg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1834 av Thomas Finnborg M Förutsättningarna för industriföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn för att förbättra förutsättningarna för industriföretag. Motivering Grunden för det svenska välståndet


Utskottsberedning: 2014/15:NU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1834 av Thomas Finnborg (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1834 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2000 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2000 av Hans Wallmark m.fl. M Valkretsar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vallagen ska kompletteras med en bestämmelse som motverkar att gränserna mellan riksdagsvalkretsar och landstingsvalkretsar inte är


Utskottsberedning: 2015/16:KU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2000 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2000 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:1840 av Thomas Finnborg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1840 av Thomas Finnborg M Inför borgmästartiteln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av möjligheterna att ersätta titeln kommunstyrelsens ordförande med titeln borgmästare allt annat lika.


Utskottsberedning: 2014/15:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1840 av Thomas Finnborg (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1840 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2153 av Thomas Finnborg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2153 av Thomas Finnborg m.fl. M Kameraövervakning på offentliga platser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kameraövervakning på offentliga platser. Motivering Trygga platser är platser där människor tycker om att


Utskottsberedning: 2014/15:JuU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2153 av Thomas Finnborg m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2153 av Thomas Finnborg m.fl. (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2152 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2152 av Anders Hansson m.fl. M Förbud mot streetracing Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga polisens rätt att beslagta fordon för att förhindra streetracing. Motivering På svenska


Utskottsberedning: 2014/15:JuU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2152 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2152 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2151 av Thomas Finnborg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2151 av Thomas Finnborg m.fl. M Regelförenkling när det gäller tillstånd för kameraövervakning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till en regelförenkling när det gäller tillstånd för övervakningskameror.


Utskottsberedning: 2014/15:JuU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2151 av Thomas Finnborg m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2151 av Thomas Finnborg m.fl. (M) (pdf, 65 kB)
Paginering