Dokument & lagar (65 träffar)

Motion 1993/94:Ub51 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub51 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare sfi Ny demokrati har i flera tidigare motioner, mot bakgrund av Riksrevisionsverkets och Riksdagens revisorers kraftiga kritik, presenterat åtskilliga förslag till förbättrad svenskundervisning


Utskottsberedning: --------1993/94:SfU21 1993/94:UbU10
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub735 av Stefan Kihlberg (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub735 av Stefan Kihlberg nyd Högskolan i Kristianstad Styrelsen för Högskolan i Kristianstad har under uppmärksammade former beslutat att högskolans verksamhet och undervisning rörande den tekniska utbildningen skall flyttas från Hässleholm till Kristianstad. Beslutet har på goda grunder


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub719 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds, s, fp, c, nyd, m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub719 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds, s, m, fp, c, nyd Stödet till icke-statliga högskolor Regeringen har beslutat ge tre teologiska icke-statliga högskoleutbildningar statligt stöd och rätt att utfärda högskoleexamen om 80 poäng. En av dessa institutioner är Örebro Missionsskola med


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub716 av Stefan Kihlberg (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub716 av Stefan Kihlberg nyd De nationella forskningsresurserna Frågan om de nationella forskningsresurserna har fått en lite styvmoderlig behandling i budgetförslaget, och regeringen anger att frågan bör ytterligare övervägas. Det gäller miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå samt laboratorierna


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Utbildningspolitiken 1. Konkurrens och kvalitet i skolan I ett samhälle som utvecklas och förändras måste också skolan utvecklas och förändras. Skolan i ett samhälle där individer och grupper av individer är olika, har olika önskemål och förutsättningar


Utskottsberedning: -----------------1993/94:FiU19 1993/94:SfU25 1993/94:UbU10 1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU17 1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub364 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub364 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Utbildningsmöjligheterna för ungdomar Politiker, arbetsgivare och fackföreningar måste hjälpas åt att snabbt införa en ny modern form av lärlingsutbildning. Länder med låg ungdomsarbetslöshet har lärlingssystem, ungdomslöner och en arbetsmarknadspolitik,


Utskottsberedning: -----1993/94:UbU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub360 av Peter Kling m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub360 av Peter Kling m.fl. nyd Obligatorisk undervisning i första hjälpen m.m. Vid ett hjärtstillestånd krävs omedelbar hjälp. Denna hjälp kommer oftast alltför sent när ambulans och läkarpersonal är på plats hos den hjärtsjuke. Det inträffar tyvärr alltför många gånger att människor står


Utskottsberedning: -1993/94:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub44 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub44 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1992/93:250 En ny läroplan och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och särvux Bakgrund Regeringens proposition om en ny läroplan och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan innebär ett väsentligt


Utskottsberedning: ----1993/94:UbU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub14 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub14 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1992/93:220 En ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan Bakgrund Regeringens proposition om en ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan innebär


Utskottsberedning: -------1993/94:UbU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ub168 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub168 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan Bakgrund Regeringen föreslår i propositionen en rad åtgärder som vi välkomnar i utvecklingen mot valfrihet i skolan. På det hela taget är vi positiva till förslagen. Vi anser dock att det finns


Utskottsberedning: -------1992/93:UbU17
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ub150 av Stefan Kihlberg och Bengt Dalström (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub150 av Stefan Kihlberg och Bengt Dalström nyd med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Anslag till forskning inom universiteten om finanskrisen och tjänsteforskning Forskning inom kreditgivning Ny Demokrati delar regeringens uppfattning om vikten av utbildning


Utskottsberedning: ----1992/93:UbU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ub110 av Doris Håvik m.fl. (s, m, c, fp, kds, nyd, v)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub110 av Doris Håvik m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd, v med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg I regeringens proposition för kunskap och framsteg 1992/93:170 föreslås att Universitetet i Göteborg för forskning och forskarutbildning erhåller sammanlagt 502 262


Utskottsberedning: -1992/93:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ub102 av Hans Gustafsson m.fl. (s, fp, m, c, kds, nyd, -)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub102 av Hans Gustafsson m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd, med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg 1. Sammanfattning Proposition nr 170 innehåller bl.a. beskrivning av exempel på ändamålsenliga modeller för forskning vid mindre och medelstora högskolor. Förslaget


Utskottsberedning: -1992/93:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ub92 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub92 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1992/93:171 Forskning i frontlinjen Forskning i den kommersiella frontlinjen I propositionen föreslås att cirka tio miljarder av de gamla löntagarfondsmedlen skall avsättas till tre forskningsstiftelser. Sex miljarder kronor avsätts


Utskottsberedning: ------1992/93:UbU16
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ub78 av Elisabeth Persson m.fl. (v, fp, s, c, kds, nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub78 av Elisabeth Persson m.fl. v, s, fp, c, kds, nyd med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Optikerutbildning Den nuvarande optikerutbildningen är en specialkurs inom gymnasieskolan. Utbildningen bedrivs sedan många år endast på två platser i landet, Stockholm


Utskottsberedning: -1992/93:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ub702 av Claus Zaar (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub702 av Claus Zaar nyd Fri antagning till högskolorna 1993 En i princip fri antagning till högskolorna behövs i nuvarande ekonomiska krisläge. Vi måste satsa på alla som vill utbilda sig nu. En alternativ sysselsättning finns som bekant endast för ett mycket begränsat antal personer.


Utskottsberedning: --1992/93:UbU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ub689 av Bert Karlsson (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub689 av Bert Karlsson nyd Satsa på rörflen Rörflen kan bli en stark konkurrent till olja, gas och el för uppvärmning. Rörflen är ett gräs som också kan användas på andra sätt, t ex som djurfoder eller vid pappersframställning. Vid Röbäcksdalen som ingår i Norrlands lantbruksförsöksanstalt


Utskottsberedning: ---1992/93:KU36 1992/93:UbU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ub677 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds, s, fp, m, c, -, nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub677 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds, s, m, fp, c, nyd, En fri teologisk högskola i Örebro Teologiska seminariet vid Örebro Missionsskola är en fri teologisk institution med lång tradition. Dess huvudsyfte är att utbilda främst pastorer och missionärer för tjänst inom kyrkor i allmänhet


Utskottsberedning: -1992/93:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ub529 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub529 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Svenska för invandrare sfi Invandring är positivt Sverige har sedan många sekel tillbaka välkomnat invandrare. Deras positiva betydelse för vårt välstånd och vår utveckling är oomtvistlig och väldokumenterad. Så vill vi naturligtvis att det ska vara


Utskottsberedning: --1992/93:SfU18 1992/93:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ub527 av Ian Wachtmeister och Stefan Kihlberg (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub527 av Ian Wachtmeister och Stefan Kihlberg nyd Ett nytt betygssystem Betygsberedningens misslyckande Betygsberedningen lade fram sitt i det närmaste enhälliga betänkande i september 1992. Endast Ny demokrati reserverade sig. Utbildningsdepartementet skickade ut förslaget på en bred


Utskottsberedning: -1992/93:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering