Dokument & lagar (805 träffar)

Motion 2019/20:3307 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3307 av Rebecka Le Moine MP Gynna demokratiska företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla ekonomi- och företagsutbildningar bör inkludera kooperativa företagsformer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: CU UbU

Motion 2019/20:3307 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3307 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. MP Åtgärder för ökad psykisk hälsa hos unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka första linjens psykiatri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KrU SoU UbU

Motion 2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:2457 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2457 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Nationellt minoritetsspråk i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av ämnet nationellt minoritetsspråk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges internationella åtaganden


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2457 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2457 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi båda MP Överbrygga läsklyftorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt läsråd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KrU UbU

Motion 2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:1532 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1532 av Elisabeth Falkhaven m.fl. MP Övergång till djurfri forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade statliga anslag till utveckling av alternativa metoder till djurförsök och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1532 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1532 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson båda MP Studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utföra en nationell kartläggning av studenters psykosociala hälsa och lämna förslag på åtgärder samt tillkännager


Utskottsberedning: SfU UbU

Motion 2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson (båda MP) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson (båda MP) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:1110 av Maria Gardfjell (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1110 av Maria Gardfjell MP Hållbar utveckling som obligatoriskt ämne i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hållbar utveckling ska införas som obligatoriskt ämne i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering En grupp


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1110 av Maria Gardfjell (MP) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:1110 av Maria Gardfjell (MP) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:1102 av Emma Hult (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1102 av Emma Hult MP Avgiftsfria studier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en avgiftsfri utbildning för alla och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs en uppföljning


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1102 av Emma Hult (MP) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1102 av Emma Hult (MP) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:795 av Gustav Fridolin (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:795 av Gustav Fridolin MP Statlig finansiering av skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten i enlighet med Skolkommissionens slutsatser ska ta ökat ansvar för finansieringen av skolan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:795 av Gustav Fridolin (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:795 av Gustav Fridolin (MP) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:794 av Annika Hirvonen Falk och Gustav Fridolin (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:794 av Annika Hirvonen Falk och Gustav Fridolin båda MP Förbättra situationen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anpassa undervisningen till vad som är bäst för varje enskild elev


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:794 av Annika Hirvonen Falk och Gustav Fridolin (båda MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:794 av Annika Hirvonen Falk och Gustav Fridolin (båda MP) (pdf, 101 kB)

Motion 2019/20:582 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:582 av Annika Hirvonen Falk MP Ett rättvist betygssystem med eleven i fokus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte införa tidigare betyg i grundskolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:582 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:582 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:581 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:581 av Annika Hirvonen Falk MP Förbättra skolsituationen för elever med särskild begåvning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samla myndigheterna i ett särskilt uppdrag för särskilt begåvade barn och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:581 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:581 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:579 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:579 av Annika Hirvonen Falk MP Tillgång till modersmålsundervisning för barn som placerats av socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgång till modersmålsundervisning för barn som placerats av socialtjänsten, och detta tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:579 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:579 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:578 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:578 av Annika Hirvonen Falk MP Sex- och samtyckesundervisning i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt sex- och samtyckesundervisning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:578 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:578 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:2739 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2739 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi båda MP Ett rättvist betygssystem med eleven i fokus Sammanfattning Sverige är rikare än någonsin. Men våra barn mår allt sämre. Skolans uppgift är att förbereda våra barn och unga på de krav som samhället ställer. Men idag ser vi att felaktigt


Utskottsberedning: 2018/19:UbU11 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:2739 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2739 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:2737 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2737 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine båda MP Hälsofrämjande och pedagogiska utemiljöer för elever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna barns och elevers rätt till hälsofrämjande och pedagogiska utemiljöer och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2737 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2737 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Psykisk ohälsa hos barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka första linjens psykiatri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att steg


Utskottsberedning: 2018/19:KrU8 2018/19:SoU11 2018/19:SoU15 2018/19:SoU9 2018/19:UbU10 2018/19:UbU13 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:2338 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2338 av Jonas Eriksson MP Estetiska ämnen i gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra de estetiska ämnena som obligatoriska i gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolan är en av samhällets


Utskottsberedning: 2018/19:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2338 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2338 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Överbrygga läsklyftorna Sammanfattning Barn och elever behöver läsa själva, bli lästa för och utveckla sin läsförståelse i samtal om olika texter och läsupplevelser. Grunden för detta läggs redan under de första levnadsåren. Redan under de första skolåren


Utskottsberedning: 2018/19:KrU13 2018/19:KrU9 2018/19:UbU10 2018/19:UbU13 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:2328 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2328 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Bättre tillgång till teckenspråksutbildning för anhöriga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av förbättrade villkor för teckenspråksutbildning för föräldrar, syskon och andra nära anhöriga och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2328 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2328 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 77 kB)