Dokument & lagar (219 träffar)

Motion 2017/18:2667 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2667 av Monica Green m.fl. S Öka kunskapen och ge större uppmärksamhet till barn som lever med missbrukande föräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ställa krav på att utbildningar som är inriktade på yrken


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2667 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2667 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:2223 av Paula Holmqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2223 av Paula Holmqvist m.fl. S Förskola för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga fler åtgärder så att fler barn får möjlighet till förskolans verksamhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Att ha


Utskottsberedning: 2017/18:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2223 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2223 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Kunskapslyft för barn och lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett kunskapslyft för barn för att stärka deras kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KrU6 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2017/18:862 av Veronica Lindholm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:862 av Veronica Lindholm m.fl. S Nya och bättre sätt att förebygga och behandla psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ytterligare medicinsk forskning för att utveckla nya och bättre sätt att förebygga och behandla psykisk


Utskottsberedning: 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:862 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:862 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:798 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:798 av Monica Green m.fl. S Utbildning av förskollärare, lärare och socionomer i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av högre utbildning i hela landet, bl.a. på Högskolan i Skövde, och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:798 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:798 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. S Genuspedagoger i Sveriges kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att arbeta medvetet med att bryta traditionella könsmönster i förskolan som t.ex. gjordes i det tidigare arbetet med genuspedagoger


Utskottsberedning: 2016/17:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:955 av Monica Green m.fl. S Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla och bredda utbildningarna vid Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Problem att rekrytera kompetens


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:890 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:890 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnomsorg på de tider då föräldrarna arbetar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utbyggnaden av barnomsorg i offentlig regi


Utskottsberedning: 2016/17:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:890 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:890 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:2427 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2427 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barns rätt till kunskap om sina egna rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:KrU4 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2427 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2427 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:1393 av Sara Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1393 av Sara Karlsson m.fl. S Treterminssystem på högskolor och universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett frivilligt treterminssystem på högskolor och universitet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sommarmånaderna


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1393 av Sara Karlsson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1393 av Sara Karlsson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:1389 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1389 av Monica Green S It i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra undervisning inom it i grundskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alla elever borde få möjlighet att använda it i skolan. Det är en självklar


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1389 av Monica Green (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1389 av Monica Green (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:826 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:826 av Eva-Lena Jansson m.fl. S Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att öka sysselsättningen och få fler arbetade


Utskottsberedning: 2015/16:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:826 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:826 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:824 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:824 av Monica Green m.fl. S Privat ekonomi och konsumentfrågor i grundskolan och på gymnasiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att ge elever i grundskolan och på gymnasiet kunskap om privat ekonomi och konsumentfrågor


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:824 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:824 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:655 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:655 av Erik Ezelius m.fl. S Lärarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att se över att förskollärar- och lärarutbildning finns att tillgå på fler platser i landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:655 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:655 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:654 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:654 av Monica Green m.fl. S Forskning och utbildning vid Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av forskning och utbildning vid Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 1980- och


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:654 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:654 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:838 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2015/16:838 av Monica Green S Kunskap om FN:s kvinnokonvention Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka alla kvinnors rätt till kunskap om FN:s kvinnokonvention och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:AU9 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:838 av Monica Green (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:838 av Monica Green (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:367 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:367 av Monica Green m.fl. S Forskning och innovation i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta vikten av medel till forskarutbildning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:367 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:367 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:309 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:309 av Monica Green m.fl. S Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Högskolan i Skövdes betydelse för regionens utveckling och tillväxt och tillkännager detta för regeringen. Samverkan avgörande I diskussioner om


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:309 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:309 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. S Forskningsanslag till Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medel till forskning vid Högskolan i Skövde. Motivering Under 198090-talet gjordes en stor utbyggnad av


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)