Dokument & lagar (212 träffar)

Motion 2009/10:Ub489 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub489 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström kd En reell barnomsorgsgaranti kd593 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den s.k. barnomsorgsgarantin ska gälla inom tre månader och att en sanktionsmöjlighet


Utskottsberedning: 2009/10:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub489 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Ub530 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (fp, c, kd, m, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub530 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. fp, c, kd, m, v, mp Alla barns rätt till skolgång Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alla barns rätt att gå i skola. Motivering Alla barn som


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub530 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (fp, c, kd, m, v, mp) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Ub379 av Eva Olofsson m.fl. (v, c, m, fp, kd, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub379 av Eva Olofsson m.fl. v, c, m, fp, kd, mp Barnkonventionen i högre utbildningar v331 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kurser i barnets rättigheter ska vara obligatoriska på utbildningar för grupper som


Utskottsberedning: 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub379 av Eva Olofsson m.fl. (v, c, m, fp, kd, mp) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Ub542 av Sofia Arkelsten m.fl. (m, v, fp, c, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub542 av Sofia Arkelsten m.fl. m, v, fp, c, kd Obligatorisk lärarutbildning om undervisning i sex och samlevnad m903 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk lärarutbildning i undervisning i sex och samlevnad.


Utskottsberedning: 2009/10:UbU16 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Ub542 av Sofia Arkelsten m.fl. (m, v, fp, c, kd) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:Ub469 av Désirée Pethrus Engström och Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub469 av Désirée Pethrus Engström och Rosita Runegrund kd Barnkonventionen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barns och ungas kunskap om barnkonventionen. Motivering Trots att Sverige


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub469 av Désirée Pethrus Engström och Rosita Runegrund (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub572 av Monica Green m.fl. (s, v, kd, c, m, fp, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub572 av Monica Green m.fl. s, v, kd, c, m, fp, mp Undervisning om säkerhet på Internet i grundskolan fp1605 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undervisning om säkerhet på Internet bör införas i grundskolan.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub572 av Monica Green m.fl. (s, v, kd, c, m, fp, mp) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Ub571 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, mp, v, m, c, fp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub571 av Rosita Runegrund m.fl. kd, mp, v, m, c, fp Stärkt barnkompetens hos yrkesgrupper som möter barn fp1604 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra barnkompetensen hos yrkesgrupper som möter barn. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub571 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, mp, v, m, c, fp) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub570 av Jan Lindholm m.fl. (mp, c, kd, v, fp, s, m)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub570 av Jan Lindholm m.fl. mp, c, kd, v, fp, s, m Trygg barnomsorg för alla barn fp1602 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur barnomsorg för föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid kan underlättas.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub570 av Jan Lindholm m.fl. (mp, c, kd, v, fp, s, m) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ju470 av Eva Olofsson m.fl. (v, fp, m, kd, c)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju470 av Eva Olofsson m.fl. v, fp, m, kd, c Insatser för att förhindra sexualbrott mot barn fp1608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmuntra forskning när det gäller sexualbrott mot barn.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:JuU21 2008/09:JuU22 2008/09:SoU14 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:Ju470 av Eva Olofsson m.fl. (v, fp, m, kd, c) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Ub546 av Sofia Arkelsten m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub546 av Sofia Arkelsten m.fl. m, fp, kd, c Obligatorisk lärarutbildning i sex och samlevnad Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk lärarutbildning i sex och samlevnad. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Ub546 av Sofia Arkelsten m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ub537 av Annika Qarlsson m.fl. (c, kd, mp, fp, m, v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub537 av Annika Qarlsson m.fl. c, kd, mp, fp, m, v Obligatorisk utbildning för att undervisa om sex och samlevnad c528 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk lärarutbildning i sex och samlevnad. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Ub537 av Annika Qarlsson m.fl. (c, kd, mp, fp, m, v) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:Ub555 av Krister Hammarbergh m.fl. (m, kd, c, mp, v, fp, s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub555 av Krister Hammarbergh m.fl. m, kd, c, mp, v, fp, s Information om barnsexhandel och barnsexturism obligatorisk del i turismutbildning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att information


Utskottsberedning: 2007/08:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub555 av Krister Hammarbergh m.fl. (m, kd, c, mp, v, fp, s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:N295 av Désirée Pethrus Engström och Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:N295 av Désirée Pethrus Engström och Rosita Runegrund kd Kvinnors entreprenörskap och företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avknoppning av offentlig verksamhet.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2006/07:NU6 2006/07:SoU1 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:N295 av Désirée Pethrus Engström och Rosita Runegrund (kd) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:Ub307 av Magdalena Andersson m.fl. (m, s, fp, mp, kd, c, v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub307 av Magdalena Andersson m.fl. m, s, fp, mp, kd, c, v Säkerhet på Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om undervisning om säkerhet på Internet i grundskolan. Motivering I FN:s Barnrättskommittés slutrapport


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub307 av Magdalena Andersson m.fl. (m, s, fp, mp, kd, c, v) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Ub6 av Inger Davidson m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om likabehandlingsplanen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konflikthantering och annat förebyggande arbete för att förhindra diskriminering eller kränkande behandling. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:UbU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Ub6 av Inger Davidson m.fl. (kd) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:Kr3 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på lagskydd för svenska språket som majoritetsspråk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av statens läsfrämjande insatser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2005/06:KrU4 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Kr3 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:Ub554 av Torsten Lindström m.fl. (kd)

Förslag till riksdagen Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en höjning av studiebidraget för gymnasieelever till 1 050 kr/månad. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inackorderingstillägg. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:UbU2 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:Ub554 av Torsten Lindström m.fl. (kd) (doc, 77 kB)

Motion 2005/06:So713 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Bakgrund 3 5 Tändernas betydelse 4 6 Tandlossningssjukdomar 4 7 Parodontit och allmänsjukdomar 4 7.1 Parodontit och socio-ekonomiska faktorer 5 8 Tandvårdstaxan styr val av behandling 5 9 Tandvården för äldre 6 10 En


Utskottsberedning: 2005/06:SoU1 2005/06:SoU8 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:So713 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:So711 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Ensamstående föräldrar ingen homogen grupp 3 Uppvärdera föräldrarollen 4 Stöd till ensamstående föräldrar 4 Familjecentraler 4 Föräldrautbildning 5 Öppna förskolan 5 Ekonomiska stöd för trygghet, valfrihet och rättvisa 5 Kraftigt


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SoU5 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:So711 av Inger Davidson m.fl. (kd) (doc, 74 kB)

Motion 2005/06:So695 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Brist på kunskap om barn inom socialtjänsten 3 Barn som drabbats av sorg 3 De osynliga barnen 4 Barn till missbrukare 4 Barn till psykiskt sjuka 4 Barn till föräldrar på anstalt 5 Sexuella övergrepp mot barn 5 Asylsökande barn 6


Utskottsberedning: 2005/06:JuU37 2005/06:SoU5 2005/06:UbU19 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:So695 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd) (doc, 59 kB)