Dokument & lagar (192 träffar)

Motion 2005/06:Ub6 av Inger Davidson m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om likabehandlingsplanen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konflikthantering och annat förebyggande arbete för att förhindra diskriminering eller kränkande behandling. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:UbU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Ub6 av Inger Davidson m.fl. (kd) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:Kr3 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på lagskydd för svenska språket som majoritetsspråk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av statens läsfrämjande insatser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2005/06:KrU4 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Kr3 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:Ub554 av Torsten Lindström m.fl. (kd)

Förslag till riksdagen Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en höjning av studiebidraget för gymnasieelever till 1 050 kr/månad. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inackorderingstillägg. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:UbU2 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:Ub554 av Torsten Lindström m.fl. (kd) (doc, 77 kB)

Motion 2005/06:So713 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Bakgrund 3 5 Tändernas betydelse 4 6 Tandlossningssjukdomar 4 7 Parodontit och allmänsjukdomar 4 7.1 Parodontit och socio-ekonomiska faktorer 5 8 Tandvårdstaxan styr val av behandling 5 9 Tandvården för äldre 6 10 En


Utskottsberedning: 2005/06:SoU1 2005/06:SoU8 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:So713 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:So711 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Ensamstående föräldrar ingen homogen grupp 3 Uppvärdera föräldrarollen 4 Stöd till ensamstående föräldrar 4 Familjecentraler 4 Föräldrautbildning 5 Öppna förskolan 5 Ekonomiska stöd för trygghet, valfrihet och rättvisa 5 Kraftigt


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SoU5 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:So711 av Inger Davidson m.fl. (kd) (doc, 74 kB)

Motion 2005/06:So695 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Brist på kunskap om barn inom socialtjänsten 3 Barn som drabbats av sorg 3 De osynliga barnen 4 Barn till missbrukare 4 Barn till psykiskt sjuka 4 Barn till föräldrar på anstalt 5 Sexuella övergrepp mot barn 5 Asylsökande barn 6


Utskottsberedning: 2005/06:JuU37 2005/06:SoU5 2005/06:UbU19 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:So695 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:Sf389 av Sven Brus m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Sverige vårt land i mångfald 7 4.1 Från en havererad integrationspolitik till en politik för mångfald 8 5 Språk och utbildning en stabil grund för livet 9 5.1 Flexibel och individanpassad svenskundervisning 9 5.2 Satsa


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:BoU7 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU1 2005/06:KU15 2005/06:NU13 2005/06:SfU10 2005/06:SfU2 2005/06:SfU6 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:SoU21 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 37 avslag

Motion 2005/06:Sf389 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 233 kB)

Motion 2005/06:Sf387 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ställa försäkringsläkarna under myndighetskontroll. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vidareutbildning för försäkringsläkarna. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1 2005/06:UbU1 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Sf387 av Kenneth Lantz m.fl. (kd) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:Kr417 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Barn och ungdom 4 4.1 170 miljoner kronor årligen i en satsning på kultur för barn och unga 4 4.2 En kultur- och musikskola i varje kommun 5 4.3 Se över utbildningen av dramapedagoger 5 5 Dans, musik och teater 5 5.1 Pris-


Utskottsberedning: 2005/06:KrU1 2005/06:KrU12 2005/06:KrU20 2005/06:KrU21 2005/06:KrU27 2005/06:KrU28 2005/06:KrU31 2005/06:KrU5 2005/06:KrU7 2005/06:SkU16 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2005/06:Kr417 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 116 kB)

Motion 2005/06:Kr412 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Kristdemokraternas utgångspunkter 5 4.1 Bakgrund 5 4.2 Helhet, värdegrund och närhet 5 4.3 Självständighet och gemenskap 6 4.4 Ideella sektorn 6 5 Målstyrning av ungdomspolitiken 7 6 Viktiga områden för ungdomspolitiken 8


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU1 2005/06:JuSoU1 2005/06:KrU22 2005/06:KrU23 2005/06:KrU8 2005/06:KU9 2005/06:SoU12 2005/06:SoU16 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2005/06:Kr412 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 131 kB)

Motion 2005/06:Ub590 av Inger Davidson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning För Kristdemokraterna är barnomsorgen en hjärtefråga. Utan en väl fungerande barnomsorg som kan erbjuda trygghet och omsorg för barnen ökar risken för otrygga barn och därmed ett otryggt samhälle. Vi ser med stor oro på den likriktning och kvalitetsförsämring som har skett inom barnomsorgen det senaste


Utskottsberedning: 2005/06:AU2 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 27 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ub590 av Inger Davidson m.fl. (kd) (doc, 111 kB)

Motion 2005/06:Ub533 av Torsten Lindström m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vuxnas rätt till utbildning på motsvarande gymnasienivå. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om funktionshindrades möjligheter till vuxenutbildning. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Ub533 av Torsten Lindström m.fl. (kd) (doc, 72 kB)

Motion 2005/06:Ub514 av Birgitta Sellén m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett program för kultur i skolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av skolbiblioteken. Motivering De borgerliga partierna vill prioritera barn- och ungdomskulturen.


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub514 av Birgitta Sellén m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:Kr416 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Bibliotek 3 4.1 Biblioteken och det livslånga lärandet 3 4.2 Utvärdera bibliotekslagen 4 4.3 Sammanhållet ansvar på nationell nivå 4 4.4 Skapa en nationell biblioteksvision 4 4.5 Utveckla folkbiblioteken 5 4.6 Skolbibliotek


Utskottsberedning: 2005/06:KrU1 2005/06:KrU4 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Kr416 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 89 kB)

Motion 2005/06:Ub593 av Inger Davidson m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av tidiga stödinsatser för barn i behov av särskilt stöd. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten att överklaga beslut om särskilt stöd. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU7 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Ub593 av Inger Davidson m.fl. (kd) (doc, 101 kB)

Motion 2005/06:Ub591 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av medieutbildning i lärarutbildningarna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av medieutbildning för alla i skolan. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28 2005/06:KrU5 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Ub591 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 75 kB)

Motion 2005/06:Ub556 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Myndigheten för Sveriges nätuniversitet. Riksdagen anvisar för budgetåret 2006 med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning, enligt


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub556 av Inger Davidson m.fl. (kd) (doc, 81 kB)

Motion 2005/06:Ub535 av Inger Davidson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Svensk skola stökigast i världen 3 5 Arbetsro en förutsättning för lärande 3 5.1 Värdegrunden i fokus 4 5.2 Inför ansvarskontrakt mellan hem och skola 4 5.3 Dåligt uppförande ska resultera i omedelbar reaktion 5 5.4 Tydliga


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU4
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2005/06:Ub535 av Inger Davidson m.fl. (kd) (doc, 95 kB)

Motion 2005/06:Ub532 av Inger Davidson m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att fristående skolor är en viktig del i svenskt skolväsende. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om långsiktighet och goda planeringsförutsättningar för de fristående skolorna.


Utskottsberedning: 2005/06:UbU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 12 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ub532 av Inger Davidson m.fl. (kd) (doc, 81 kB)

Motion 2005/06:N474 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av regional tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den regionala beslutskraften och beslutskompetensen bör utvidgas för Skånes del.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:FiU3 2005/06:JuU1 2005/06:KU25 2005/06:KU7 2005/06:NU13 2005/06:NU14 2005/06:NU2 2005/06:SkU16 2005/06:SoU12 2005/06:TU1 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2005/06:N474 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 90 kB)