Dokument & lagar (496 träffar)

Motion 2019/20:3017 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3017 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de anslagsförändringar


Utskottsberedning: 2019/20:KrU1

Motion 2019/20:3017 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3017 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:588 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:588 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Idrottspolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om avgiftsfri idrottsskola för alla barn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2019/20:KrU1

Motion 2019/20:588 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:588 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:141 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:141 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Minnesmärke för kirunasvenskarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör resas ett minnesmärke över sovjetmigranternas öde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 1920- och 1930-talen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:141 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:141 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:137 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:137 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Vissa kulturpolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör införas en stopplag mot att lägga ut folkbiblioteken på entreprenad och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:137 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:137 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:39 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:39 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V med anledning av prop. 2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken Villkor 20202025 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i den del som avser förslaget om att andra bör få anmäla tjänster till förhandsprövning. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:KrU2

Motion 2019/20:39 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:39 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 99 kB)

Motion 2018/19:403 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:403 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Stärkt stöd till civilsamhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag som grundar sig på utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016:13 och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KrU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:403 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 64 kB) Motion 2018/19:403 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:394 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:394 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Kulturpolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en statlig utredning för att genomlysa musiklivets villkor på alla nivåer från statliga subventioner, turnéstrukturer och


Utskottsberedning: 2018/19:KrU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:394 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:394 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 109 kB)

Motion 2018/19:385 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:385 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Statlig fond för arkitektur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över möjligheterna att skapa en statlig fond i syfte att främja den långsiktiga utvecklingen


Utskottsberedning: 2018/19:KrU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:385 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:385 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Idrottspolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om avgiftsfri idrottsskola för alla barn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:KrU10 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 108 kB)

Motion 2018/19:293 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:293 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Vård och underhåll av synagogor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att synagogor ska ha rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av byggnader,


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:293 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 65 kB) Motion 2018/19:293 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 91 kB)

Motion 2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda


Utskottsberedning: 2017/18:KrU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:4081 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4081 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden en strategi för de statliga insatserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur ett statligt ansvar för utbildningen


Utskottsberedning: 2017/18:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4081 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:4081 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh V Hedersförtryck, utbildningsinsatser och samhällsorientering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla nyanlända flyktingar inte bara ska få lära sig svenska i sfi-undervisningen utan tidigt också få lära sig


Utskottsberedning: 2017/18:AU10 2017/18:AU7 2017/18:JuU1 2017/18:KrU3 2017/18:SoU9 2017/18:UbU16 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. V Bild- och formkonstnärers villkor Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur enprocentsregeln kan spela en större roll i framtida byggnationer och investeringar samt vilka eventuella


Utskottsberedning: 2017/18:KrU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (pdf, 99 kB)

Motion 2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. V Kultur för alla Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda digitaliseringens möjligheter och begränsningar vad gäller tillgången till kultur samt vilka övriga åtgärder som krävs för att


Utskottsberedning: 2017/18:KrU5 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (pdf, 109 kB)

Motion 2017/18:2968 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2968 av Rossana Dinamarca m.fl. V Konstnärlig frihet Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör införa en nationell toleranspolicy som bl.a. uppmuntrar uppförandet av fler öppna graffitiväggar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KrU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:2968 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:2968 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (pdf, 101 kB)

Motion 2017/18:2337 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2337 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Kultur till alla barn Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att Skapande skola upphör som projektform och integreras i skolans ordinarie verksamhet och


Utskottsberedning: 2017/18:KrU6 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:2337 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:2337 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 104 kB)

Motion 2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. V Ett värdigt och välkomnande mottagande av ensamkommande barn 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 3.1De ensamkommande barnen 4Rättigheter och välfärd 4.1Information, delaktighet och trygghet 5Asyl


Utskottsberedning: 2017/18:AU7 2017/18:CU8 2017/18:KrU3 2017/18:KrU6 2017/18:SfU15 2017/18:SoU13 2017/18:SoU9 2017/18:UbU14 2017/18:UbU15 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 35 avslag

Motion 2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 87 kB) Motion 2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 153 kB)

Motion 2016/17:3642 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3642 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda om och hur ett uppdrag riktat till skolhuvudmännen kan utformas i syfte att stärka samverkan


Utskottsberedning: 2016/17:KrU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3642 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3642 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Motion 2016/17:2960 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:2960 av Rossana Dinamarca m.fl. V Bibliotek och läsande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att skolelevernas rätt till skolbibliotek stärks, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:KrU10 2016/17:SkU25 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2960 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:2960 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (pdf, 80 kB)