Dokument & lagar (1 756 träffar)

Motion 2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3336 av Niklas Karlsson S Bevara minnet av varvsindustrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges varvsindustri är av ett historiskt och kulturellt intresse som förtjänar att bevaras och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. S Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minnesmonument för offren i folkmordet i Srebrenica och krigen på Balkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2342 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:2342 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson båda S Spelreklamförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom pågående utredning se över möjligheten att begränsa eller förbjuda spelreklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2342 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2342 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2335 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2335 av Linus Sköld m.fl. S Invånarnas tillgång till simhallar och badhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över hur staten kan stödja kommunerna i att också framöver erbjuda invånarna tillgång till badhus och simhallar


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2335 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2335 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2295 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2295 av Eva Lindh m.fl. S Civilsamhällets roll för äldres välfärd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en samlad strategi för att stödja lokala insatser och engagemang inom civilsamhället och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2295 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2295 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2136 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2136 av Fredrik Olovsson m.fl. S Julita gård som världsarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Julita gård får världsarvsklassning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Unescos konvention om skydd för världens


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2136 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2136 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:1852 av Ingela Nylund Watz (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1852 av Ingela Nylund Watz S Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det kristna kulturarvet i sydöstra Turkiet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillståndet för många värdefulla byggnader


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1852 av Ingela Nylund Watz (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1852 av Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1438 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1438 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson båda S Begränsa Svenska Spels marknadsföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom pågående utredning se över möjligheten att förbjuda eller begränsa spelreklam och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1438 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1438 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1420 av Malin Larsson och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1420 av Malin Larsson och Kristina Nilsson båda S Förbjud spelreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom pågående utredning se över möjligheten att begränsa eller förbjuda spelreklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1420 av Malin Larsson och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1420 av Malin Larsson och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1407 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1407 av Johan Löfstrand m.fl. S E-sport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stötta e-sporten som hobby och tillkännager detta för regeringen. Motivering Datorspelandet har under de senaste åren ökat dramatiskt i storlek och organiserar


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1407 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1407 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1404 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1404 av Lawen Redar m.fl. S Produktionsrabatt för film- och tv-inspelningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa produktionsrabatt för film- och tv-inspelningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1404 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1404 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:1388 av Patrik Lundqvist (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1388 av Patrik Lundqvist S Förbjud spelreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom pågående utredning se över möjligheten att begränsa eller förbjuda spelreklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering Spelsajter på nätet


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1388 av Patrik Lundqvist (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1388 av Patrik Lundqvist (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1257 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1257 av Isak From och Helén Pettersson båda S Stödet till ungdomsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att se över hur stödet till ungdomsverksamhet är utformat och fördelat såväl nationellt som


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1257 av Isak From och Helén Pettersson (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1257 av Isak From och Helén Pettersson (båda S) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:1246 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1246 av Magnus Manhammar S Enprocentsregeln om konstnärlig utsmyckning vid byggnation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att lagstifta om stöd till konstnärlig utsmyckning vid byggnation i regi av staten, landstingen/regionerna,


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1246 av Magnus Manhammar (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1246 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1245 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1245 av Magnus Manhammar S Spelreklam bör ha samma restriktioner som alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom pågående utredning se över möjligheten att begränsa marknadsföring inom spelreklam och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1245 av Magnus Manhammar (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1245 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1237 av Carina Ödebrink (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1237 av Carina Ödebrink S Ökad kulturell jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att se över statens bidrag till den regionala samverkansmodellen, för ökad kulturell jämlikhet och likvärdighet, och tillkännager


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1237 av Carina Ödebrink (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1237 av Carina Ödebrink (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1229 av Daniel Andersson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1229 av Daniel Andersson S Bevara fornfynd ur vår historia Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bevarandet av fornfynd som inte är begärliga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vårt land är rikt på fynd från svunna tider. Genom


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1229 av Daniel Andersson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1229 av Daniel Andersson (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1228 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1228 av Magnus Manhammar S Riksomfattande informationskampanj om romernas situation i Sverige och Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att genomföra en riksomfattande informationskampanj om romernas utsatta


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1228 av Magnus Manhammar (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1228 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1225 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1225 av Anders Österberg m.fl. S Inför lex Knuters Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagen om spelreklam bör ses över och om att ha i åtanke att skärpningar av spelreklamslagen bör döpas till lex Knuters och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1225 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1225 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1213 av Anders Österberg (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1213 av Anders Österberg S Förbättra villkoren för ungas organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra villkoren för ungas organisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1213 av Anders Österberg (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1213 av Anders Österberg (S) (pdf, 76 kB)