Dokument & lagar (6 957 träffar)

Motion 2019/20:1056 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1056 av Runar Filper SD Svenska som nationalspråk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka och återta det svenska språkets ställning i statliga medier och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: KrU KU UbU

Motion 2019/20:1056 av Runar Filper (SD) (docx, 59 kB) Motion 2019/20:1056 av Runar Filper (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1054 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1054 av Runar Filper SD Folkparken som kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att rädda folkparkerna genom ett statligt bidrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folkparkerna är en viktig del


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1054 av Runar Filper (SD) (docx, 59 kB) Motion 2019/20:1054 av Runar Filper (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1048 av Gunilla Carlsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1048 av Gunilla Carlsson S Stöd till samlingslokalsorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för ökat stöd till samlingslokalsorganisationerna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Behovet


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1048 av Gunilla Carlsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1048 av Gunilla Carlsson (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1043 av Tomas Kronståhl m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1043 av Tomas Kronståhl m.fl. S Skärp lagstiftningen kring spelbolagens möjligheter att marknadsföra sig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen genom pågående utredning bör undersöka möjligheten till ytterligare begränsning av


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1043 av Tomas Kronståhl m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1043 av Tomas Kronståhl m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1036 av Per-Arne Håkansson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1036 av Per-Arne Håkansson S Anslutning till Europarådets konvention mot fusk och korruption i sport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över frågan om att Sverige omedelbart bör ansluta sig till Europarådets konvention mot manipulation


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1036 av Per-Arne Håkansson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1036 av Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:903 av Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2019/20:903 av Per Lodenius C Tillgång till svensk public service på Åland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att garantera tillgång till svensk public service på Åland och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillgången


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:903 av Per Lodenius (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:903 av Per Lodenius (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:853 av Johan Andersson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:853 av Johan Andersson S Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer långsiktigt tryggad verksamhet för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:853 av Johan Andersson (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:853 av Johan Andersson (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:848 av Niklas Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:848 av Niklas Karlsson S Nationellt centrum med ansvar för det nationella fotografiska kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör se över skapandet av ett nationellt centrum med ansvar för samordning av bevarandet


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:848 av Niklas Karlsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:848 av Niklas Karlsson (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:808 av Staffan Eklöf (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:808 av Staffan Eklöf SD En semestervecka på landet för familjer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en statlig fond bör upprättas från vilken barnfamiljer kan söka pengar till en semestervecka på landet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:808 av Staffan Eklöf (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:808 av Staffan Eklöf (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Idrottspolitisk motion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att civilsamhälles organisationerna ska samverka med Riksidrottsförbundet för att starta ideella idrottsföreningar i utanförskapsområden och tillkännager


Utskottsberedning: KrU SkU 2019/20:KrU1

Motion 2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 103 kB)

Motion 2019/20:801 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:801 av Aron Emilsson m.fl. SD Museifrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändringar i museilagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Världskulturmuseet i Göteborg och tillkännager


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:801 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:801 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 112 kB)

Motion 2019/20:800 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:800 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Matchfixning och straffskärpningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att höja straffsatserna för mutbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:800 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:800 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:709 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:709 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson båda SD Marinarkeologiskt museum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att etablera ett museum för regalskeppet Kronan, regalskeppet Svärdet och amiralskeppet Mars


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:709 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:709 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:704 av Mats Nordberg och Staffan Eklöf (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:704 av Mats Nordberg och Staffan Eklöf båda SD Sänd nyheter från nordiska länder via SVT Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sända nyheter på skandinaviska språk från nordiska länder via SVT och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:704 av Mats Nordberg och Staffan Eklöf (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:704 av Mats Nordberg och Staffan Eklöf (båda SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:700 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:700 av Kjell-Arne Ottosson KD Den nordiska löshundsjakten som världsarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast utreda möjligheten att få till en klassning av löshundsjakten som ett immateriellt världsarv och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:700 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:700 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:692 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:692 av Magnus Oscarsson KD Raoul Wallenbergs gärning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att skapa en minnesplats/museum över Raoul Wallenbergs gärning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Raoul Wallenberg är en


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:692 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:692 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:688 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:688 av Kjell-Arne Ottosson KD Nytt museum kring andra världskriget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att inrätta ett museum och minnesmärke för svenska hjältar under andra världskriget och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:688 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:688 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:637 av Pyry Niemi och Anna Wallentheim (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:637 av Pyry Niemi och Anna Wallentheim båda S Idrottsanläggningar och PBL Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skapa en nationell strategi för idrottsanläggningar i samverkan med SKL och Riksidrottsförbundet och


Utskottsberedning: CU KrU

Motion 2019/20:637 av Pyry Niemi och Anna Wallentheim (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:637 av Pyry Niemi och Anna Wallentheim (båda S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:634 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:634 av Aron Emilsson m.fl. SD Ökad nordisk språkförståelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur den nordiska språkförståelsen kan förstärkas och förbättras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Språkförståelsen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:634 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:634 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:632 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:632 av Aron Emilsson m.fl. SD Nordisk kulturkanon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa en gemensam nordisk kulturkanon och tillkännager detta för regeringen. Motivering För över ett decennium sedan beslutade


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:632 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:632 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)