Dokument & lagar (152 träffar)

Motion 2019/20:2629 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2629 av Aron Emilsson m.fl. SD Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund För Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2019/20:KrU1

Motion 2019/20:2629 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 109 kB) Motion 2019/20:2629 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 174 kB)

Motion 2019/20:1095 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1095 av Björn Söder m.fl. SD Uppåkra Arkeologiska Center Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör visa större intresse kring Uppåkra Arkeologiska Center och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fornlämningen efter järnåldersstaden


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1095 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1095 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:1094 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1094 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. SD Spel- och lotteripolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utvärdering av licenssystemet bör genomföras fem år efter införandet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1094 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:1094 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:1092 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1092 av Aron Emilsson m.fl. SD Public service i en demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en större utredning för en modernisering av public service som system och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KrU KU 2019/20:KrU2

Motion 2019/20:1092 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:1092 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:1091 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1091 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. SD Civilsamhällespolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag kring hur staten kan stärka civilsamhällets oberoende och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1091 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:1091 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Idrottspolitisk motion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att civilsamhälles organisationerna ska samverka med Riksidrottsförbundet för att starta ideella idrottsföreningar i utanförskapsområden och tillkännager


Utskottsberedning: KrU SkU 2019/20:KrU1

Motion 2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 103 kB)

Motion 2019/20:801 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:801 av Aron Emilsson m.fl. SD Museifrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändringar i museilagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Världskulturmuseet i Göteborg och tillkännager


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:801 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:801 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 112 kB)

Motion 2019/20:800 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:800 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Matchfixning och straffskärpningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att höja straffsatserna för mutbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:800 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:800 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:634 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:634 av Aron Emilsson m.fl. SD Ökad nordisk språkförståelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur den nordiska språkförståelsen kan förstärkas och förbättras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Språkförståelsen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:634 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:634 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:632 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:632 av Aron Emilsson m.fl. SD Nordisk kulturkanon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa en gemensam nordisk kulturkanon och tillkännager detta för regeringen. Motivering För över ett decennium sedan beslutade


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:632 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:632 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:630 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:630 av Aron Emilsson m.fl. SD Nordens hus i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheterna att inrätta ett Nordens hus i Sverige bör utredas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den djupaste roten till den svenska


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:630 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:630 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:358 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:358 av Aron Emilsson m.fl. SD Ökad kulturmiljöhänsyn vid exploatering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning om utvidgad enprocentsregel och sanktionsmöjligheter vid kommersiella aktörers överträdelser


Utskottsberedning: CU KrU

Motion 2019/20:358 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:358 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:357 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:357 av Cassandra Sundin m.fl. SD Sydsamiskans bevarande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till åtgärder för att säkra sydsamiskans fortlevnad och förvaltning samt att höja språkets status och tillkännager detta


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:357 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:357 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:356 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:356 av Aron Emilsson m.fl. SD Svenskt kulturarvsår 2022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse 2022 till ett svenskt kulturarvsår och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mångkulturåret 2006 utlystes av den socialdemokratiska


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:356 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:356 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:355 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:355 av Aron Emilsson m.fl. SD Svenska ortnamn i fjällen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hur tillämpningen av de lagreglerade bestämmelserna om god ortnamnssed ska kunna skärpas och tillkännager detta för regeringen. Motivering I lagen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:355 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:355 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:352 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:352 av Aron Emilsson m.fl. SD Regeringens styrning av statliga institutioner på kulturområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen främst ska använda sig av ägaranvisningar för styrningen av bolagen på kulturområdet och tillkännager


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:352 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:352 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:351 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:351 av Aron Emilsson m.fl. SD Punktskriftens ställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändringar i språklagen så att även punktskrift omfattas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2009 har vi i Sverige en särskild


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:351 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:351 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:350 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:350 av Aron Emilsson m.fl. SD Ordbok över Sveriges dialekter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ordbok över Sveriges dialekter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska dialekter är en omistlig del av vårt gemensamma


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:350 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:350 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:349 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:349 av Aron Emilsson m.fl. SD Nationell handlingsplan för kyrkor som tas ur bruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för skydd av kyrkor som tas ur bruk, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:KrU3

Motion 2019/20:349 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:349 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:348 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:348 av Aron Emilsson m.fl. SD Kyrkohistoriskt museum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att i samarbete med Svenska kyrkan upprätta ett nationellt kyrkohistoriskt museum och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:KrU3

Motion 2019/20:348 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:348 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)