Dokument & lagar (117 träffar)

Motion 2001/02:Kr15 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr15 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att synliggöra den kulturella mångfald som finns i landet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2002/03:KrU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2001/02:Kr9 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr9 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av lotterilagen så att krav på 18-årsgräns och folkbokföring finns för lotterier som anordnas


Utskottsberedning: 2001/02:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ub551 av Lennart Gustavsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub551 av Lennart Gustavsson m.fl. v Skolbiblioteken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 4 2 Förslag till riksdagsbeslut 5 3 Bakgrund 6 3.1 Bibliotekslagens bestämmelser 6 3.2 Vad är ett skolbibliotek 6 3.3 Förskolan 6 4 Aktuella utredningar 7 5 Unescos skolbiblioteksmanifest 7


Utskottsberedning: 2001/02:KrU13 2001/02:UbU1 2001/02:UbU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ub346 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub346 av Peter Pedersen m.fl. v Hälsa, idrott och fysisk rörelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen bör initiera framtagandet av ett brett åtgärdsprogram i syfte att öka den fysiska aktiviteten, främst


Utskottsberedning: 2001/02:KrU9 2001/02:UbU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:So373 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:So373 av Ingrid Burman m.fl. v Spelberoende 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommission med uppgift att belysa de negativa konsekvenserna av spel om pengar. Riksdagen begär att regeringen i sina direktiv till AB Svenska Spel tar in


Utskottsberedning: 2001/02:KrU21 2001/02:SoU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr421 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr421 av Tasso Stafilidis m.fl. v Konstnärer med funktionshinder 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 51 2 Förslag till riksdagsbeslut 52 3 Bakgrund 53 4 Eget skapande 53 5 De konstnärliga högskolorna 54 6 Professionella konstnärer 54 7 Rekrytering och anställning 55 8 Den


Utskottsberedning: 2001/02:KrU17 2001/02:UbU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr420 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr420 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v Minoritetsspråk och minoritetskultur 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 44 2 Förslag till riksdagsbeslut 45 3 Minoritetsspråkens framtid 46 4 Det skrivna ordet 46 5 Förändrade presstödsregler 47 6 Enhet/centrum för finska och finsk


Utskottsberedning: 2001/02:KrU10 2001/02:KrU13 2001/02:KU1 2001/02:UbU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr401 av Charlotta L Bjälkebring (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr401 av Charlotta L Bjälkebring v Kvinnorepresentation i TV Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att SVT bör ta fram en handlingsplan för att bryta maktstrukturerna i nyhetssändningar och samhällsprogram. Motivering SVT:s nyhetsprogram är långt


Utskottsberedning: 2001/02:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr393 av Charlotta L Bjälkebring (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr393 av Charlotta L Bjälkebring v Studioglas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett kompetenscentrum för studioglas i Torshälla. Bakgrund I maj 2000 bildades i Torshälla en glasakademi av landets trettio


Utskottsberedning: 2001/02:KrU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr377 av Charlotta L Bjälkebring (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr377 av Charlotta L Bjälkebring v Mälsåkers slott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Mälsåkers slott bör få del av kulturmiljövårdsanslaget. Motivering Bidraget till kulturmiljövård har i budgeten för 2001/02 kraftigt förstärkts. Bidragsbestämmelserna


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr365 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v, c)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr365 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v, c Svenskt arkivväsen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att organisationskommittén bör få i uppdrag att i nära samarbete med Ludvika kommun lägga fram förslag om huvudmannaskap


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr352 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr352 av Tasso Stafilidis m.fl. v Dansen Struktur och politik 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 28 2 Förslag till riksdagsbeslut 29 3 Struktur och tillväxt 30 4 Utveckla dansen en handlingsplan 30 5 Dansscenerna 31 6 Dansens Hus 31 7 Utvärdering av anslagen och kostnadsutvecklingen 32


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1 2001/02:KrU15 2001/02:KrU16
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr350 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr350 av Peter Pedersen m.fl. v Musiklivet i Sverige 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 12 2 Förslag till riksdagsbeslut 13 3 Motivering 14 4 Bakgrundsfakta 14 5 Musiklivet från ett könsperspektiv 15 6 Musikens infrastruktur 16 6.1 Nationalscener 16 6.1.1 Kungliga Operan 17


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1 2001/02:KrU14 2001/02:KrU16
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr348 av Tasso Stafilidis och Charlotta L Bjälkebring (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr348 av Tasso Stafilidis och Charlotta L Bjälkebring v Teaterpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en konsekvensanalys när det gäller effekterna av att medelstilldelningen till teater och dans inte följer


Utskottsberedning: 2001/02:KrU15 2001/02:KrU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr346 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, v, kd, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr346 av Marianne Andersson m.fl. c, m, v, kd, fp, mp Stiftelsen Svensk-Isländska samarbetsfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över hur kapitalbehovet till Svensk-isländska samarbetsfonden skall tillgodoses


Utskottsberedning: 2001/02:KrU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr342 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr342 av Gudrun Schyman m.fl. v Kulturpolitik 1 Sammanfattning De senaste åren har Vänsterpartiet i motioner framfört sin syn på kulturpolitikens struktur. I den här motionen går vi vidare i sökandet efter de strukturella svaren på frågan hur kulturpolitiken skall kunna uppfylla de kulturpolitiska


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1 2001/02:KrU15 2001/02:KU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr338 av Charlotta L Bjälkebring (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr338 av Charlotta L Bjälkebring v Medias makt och det folkliga inflytandet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning som skall undersöka möjligheterna att tillskapa en fristående nyhetsbyrå i allmänhetens tjänst i enlighet med vad


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1 2001/02:KrU11 2001/02:KU21
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr333 av Charlotta L Bjälkebring och Tasso Stafilidis (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr333 av Charlotta L Bjälkebring och Tasso Stafilidis v Kasino Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar vad i motionen anförs om att det enbart får bedrivas kasino med internationella regler i Sundsvall. Motivering Det är få områden där man har så stora möjligheter att förlora pengar


Utskottsberedning: 2001/02:KrU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr332 av Siv Holma m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr332 av Siv Holma m.fl. v Översyn av SVT:s och SR:s sändningar på meänkieli 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att en översyn bör göras av SVT:s och SR:s sändningar på meänkieli i enlighet med vad i motionen anförs. 2 Inledning Mot bakgrund


Utskottsberedning: 2001/02:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr309 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr309 av Peter Pedersen m.fl. v Böcker och läsande 1 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 17 2 Bakgrund 18 3 Böcker och läsande 18 4 Ägarkoncentration och läget för bokhandeln 19 5 Översättning och utgivning av litteratur på andra språk 20 6 Biblioteken 20 7 Kulturtidskrifterna 21


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1 2001/02:KrU13 2001/02:KrU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , ,