Dokument & lagar (110 träffar)

Motion 2013/14:N360 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:N360 av Kent Persson m.fl. V Landsbygden V262 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Statens ansvar för landsbygdsfrågorna 4 4.1 Samordna landsbygdsfrågorna i Regeringskansliet 4 4.2 Sprid statliga myndigheter till fler orter 5 5 Infrastrukturen är


Utskottsberedning: 2013/14:FiU22 2013/14:FiU25 2013/14:KrU7 2013/14:KU26 2013/14:MJU2 2013/14:NU12 2013/14:NU2 2013/14:SoU1 2013/14:TU3 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2013/14:N360 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 102 kB)

Motion 2013/14:Kr341 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr341 av Lars Ohly m.fl. V Trossamfund V600 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en oberoende granskningskommitté som ska undersöka om stöd till trossamfund ges i enlighet med demokratikriterierna


Utskottsberedning: 2013/14:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr341 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Kr279 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr279 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid V595 Sammanfattning En rad angelägna satsningar för ett rikare kulturliv kommer till stånd genom Vänsterpartiets kulturpolitik. Vi vill återinföra succén med fri entré på de statliga museerna och ta


Utskottsberedning: 2013/14:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr279 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 82 kB)

Motion 2013/14:Kr309 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr309 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Kulturfrågor V596 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Feministisk strategi 5 5 Gemensamt ansvar för konst och kultur 5 6 Nationell strategi för kulturskolan 6 7 Kultur behöver lokaler 6 8 Digital kultur 6 9 Digitala


Utskottsberedning: 2013/14:KrU1 2013/14:KrU10 2013/14:KrU4 2013/14:KrU7 2013/14:SkU18
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2013/14:Kr309 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 123 kB)

Motion 2013/14:T264 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:T264 av Siv Holma m.fl. V Trafiksnål samhällsplanering V554 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 4 4 Förbättrad regional samordning 4 5 Krav på kommunala transportplaner 5 6 Minska etablering av externhandel för dagligvaror 5 7 Använd it-sektorn för minskad


Utskottsberedning: 2013/14:CU10 2013/14:FiU25 2013/14:KrU1 2013/14:SkU16 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 12 avslag, 2 bifall,

Motion 2013/14:T264 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 95 kB)

Motion 2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. V Landsbygden V252 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Lokala krafter tillvaratas men statens ansvar är stort 4 5 Infrastrukturen är en nyckelfaktor 5 6 Bredband i hela landet 5 7 Offentlig och privat service på landsbygden 6


Utskottsberedning: 2012/13:CU1 2012/13:JuU1 2012/13:KrU6 2012/13:KU19 2012/13:MJU10 2012/13:MJU2 2012/13:NU11 2012/13:NU2 2012/13:SoU13 2012/13:UU3 2013/14:SoU22 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 100 kB)

Motion 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. V Kulturen tillhör alla V541 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Feministisk strategi 5 5 Samhällets ansvar för kulturen 5 6 Barnkulturplaner i alla kommuner 6 7 Lokaler för kulturens svängrum 6 8 Unga Klara 7 9 Maxtaxa


Utskottsberedning: 2011/12:FiU3 2011/12:KrU1 2011/12:KrU10 2011/12:KrU2 2011/12:KrU3 2011/12:KrU7 2011/12:KrU9 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 139 kB)

Motion 2011/12:Kr331 av Siv Holma (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr331 av Siv Holma V Utveckling av Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna V550 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör koncentrera digitaliseringen av fotografiskt material till den verksamhet man redan har


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Kr331 av Siv Holma (V) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Kr333 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr333 av Bengt Berg m.fl. V Fildelning och digitala bibliotek V540 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att komma med förslag på ett ersättningssystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:KrU8 2010/11:KrU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Kr333 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2009/10:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:183 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer s25005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att avveckla inkomstgarantier för konstnärer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:KrU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:55 En politik för det civila samhället s25004 Innehållsförteckning Inledning 2 Folkrörelsernas, den ideella och idéburna sektorns, betydelse 3 Årliga överläggningar 5 Motiv för nytt mål 5 Folkrörelser, ideell och idéburen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) (doc, 69 kB)

Motion 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken s25003 Innehållsförteckning Inledning 2 Ungdomar har rätt till arbete 3 Investera i ungas möjligheter att få jobb 3 Jobbstart för unga 3 Ungdomslyft 4 Fler möjligheter till jobb,


Utskottsberedning: 2009/10:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) (doc, 85 kB)

Motion 2009/10:Kr279 av Siv Holma m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr279 av Siv Holma m.fl. v Feministisk strategi för en jämställd kultur v354 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag till en feministisk strategi för jämställd


Utskottsberedning: 2009/10:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr279 av Siv Holma m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:Kr278 av Siv Holma m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr278 av Siv Holma m.fl. v Pris- och löneomräkning inom kultursektorn v356 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till hur pris- och löneomräkningen kan utformas på ett mer rättvist sätt än i dag för att motverka urholkningen av anslagen inom


Utskottsberedning: 2009/10:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr278 av Siv Holma m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:Kr2 av Siv Holma m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr2 av Siv Holma m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:3 Tid för kultur v004 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Nya nationella kulturpolitiska mål 3 5 Kulturen närmare medborgarna 4 5.1 Fördelning av statliga medel till regional och lokal nivå 4


Utskottsberedning: 2009/10:KrU5
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2009/10:Kr2 av Siv Holma m.fl. (v) (doc, 85 kB)

Motion 2009/10:Ub359 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub359 av Rossana Dinamarca m.fl. v Förskolan v368 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skollagen bör förtydligas vad gäller kommuners skyldighet att anordna barnomsorg på obekväm arbetstid. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:KrU1 2009/10:UbU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:Ub359 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 58 kB)

Motion 2009/10:Kr269 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr269 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid v350 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2010 ska verka för att bolagsstämman utöver


Utskottsberedning: 2009/10:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Kr269 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 80 kB)

Motion 2009/10:Kr206 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr206 av Lars Ohly m.fl. v Kulturpolitik v351 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Kultur är demokrati och välfärd 2 Kulturlag 3 Barns och ungas rätt till kultur 4 Rum för kultur 4 Unga Klara 5 Kultur i skola och förskola 6 Läsande en väg till utveckling 7 Konstnärernas


Utskottsberedning: 2009/10:KrU1 2009/10:KrU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:Kr206 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 78 kB)

Motion 2009/10:Kr202 av Torbjörn Björlund m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr202 av Torbjörn Björlund m.fl. v Idrott för alla v352 Innehållsförteckning Inledning 3 Näridrottsplatser, idrottsanläggningar och arenor för idrott 3 Idrott för äldre 5 En jämställd idrott 5 Hbt-frågor och diskriminering 6 Idrott och miljö 6 Idrott och rörelse i skolan 7 Förslag


Utskottsberedning: 2009/10:KrU11 2009/10:KrU9 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:Kr202 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) (doc, 60 kB)

Motion 2008/09:Kr7 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr7 av Elina Linna m.fl. v med anledning av skr. 2008/09:207 Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr7 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 43 kB)