Dokument & lagar (181 träffar)

Motion 2005/06:MJ394 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Sammanfattning Miljöpolitik handlar både om den enskilda människans ansvar och om global samverkan. Den enskildes ansvar måste därför tydliggöras genom information och utbildning. Det behövs också lagstiftning med tydliga ansvarsförhållanden, sanktionsmöjligheter och effektiva styrmedel. Naturhänsyn, utvecklingsoptimism


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:MJU12 2005/06:MJU16 2005/06:MJU25 2005/06:MJU3 2005/06:MJU4 2005/06:MJU5 2005/06:NU15 2005/06:SoU1 2005/06:TU12 2005/06:UU17
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 35 avslag

Motion 2005/06:MJ394 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 199 kB)

Motion 2005/06:Fi317 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Sverige har de högsta skatterna i världen. För att kunna möta den ökande globala konkurrensen behöver vi en skattereform som både stimulerar människor att vilja arbeta mer och som ser till att det finns fler arbeten att gå till. I denna motion föreslår Folkpartiet bland annat: Skattesänkningar som gör


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:SkU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU18 2005/06:SkU21
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Fi317 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 138 kB)

Motion 2005/06:Fi295 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stora samordnade upphandlingar och de konkurrensbegränsande effekter de har för mindre företag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förenklade och tydliga regler för offentlig


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2005/06:Fi295 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Fi281 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn och samordning av utskottsområdets myndigheters uppdrag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sammanslagning av Nämnden för offentlig upphandling och Konkurrensverket.


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:FiU14 2005/06:FiU18 2005/06:FiU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:Fi281 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) (doc, 71 kB)

Motion 2005/06:Fi272 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bibehållande av Riksbankens självständighet och bekräftande av målet för penningpolitiken, det stabila penningvärdet. Riksdagen beslutar att det i riksbankslagen införs en bestämmelse om offentliga utfrågningar i riksdagens


Utskottsberedning: 2005/06:FiU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Fi272 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stora samordnade upphandlingar och de konkurrensbegränsande effekter de har för mindre företag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förenklade och tydliga regler för offentlig


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2005/06:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Fi259 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om målet att statens finansiella sparande skall vara i balans över en konjunkturcykel. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till reformering av budgetlagen så att definitionen av utgifter, inkomster och


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Fi259 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) (doc, 65 kB)

Motion 2005/06:Fi241 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 1 Inledning: Sverige kan 4 1.1 De stängda möjligheternas land 7 1.2 Ett annat Sverige är möjligt 9 1.3 Andra prioriterade områden 11 2 Alliansens förslag till jobbpaket 12 3 Globaliseringen 16 3.1 Industri 16 3.2 Direktinvesteringar 18


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2005/06:Fi241 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 1067 kB)

Motion 2005/06:Fi12 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c)

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Förslag till riksdagsbeslut 10 3 Utanförskapet 10 4 Gör det mer lönsamt att arbeta 11 4.1 Sänkta inkomstskatter 12 4.2 Effekter av alliansens inkomstskattereform 14 5 Sjukförsäkringen 15 5.1 Ökad kontroll för att motverka fusk och överutnyttjande 17 5.2 Ny beräkningsgrund


Utskottsberedning: 2005/06:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi12 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 621 kB)

Motion 2005/06:Fi9 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Sammanfattning: Kom igen Sverige Regeringen överdriver styrkan i svensk ekonomi. Talet om Bäst i Europa saknar täckning i robust statistik. Sedan Göran Persson blev statsminister för tio år sedan har avståndet mellan Sverige och de länder i Europa som gått bäst ökat kraftigt. För tio år sedan låg de fem bästa OECD-länderna,


Utskottsberedning: 2005/06:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi9 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 593 kB)

Motion 2005/06:Fi1 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens yrkande 1 avseende ändring i 20 lagen 2004:774 om kommunalekonomisk utjämning. Riksdagen avslår propositionens yrkande 2. Riksdagen avslår propositionens yrkande 3. Motivering I proposition 2005/06:7 Vissa kommunalekonomiska frågor behandlas bl.a. kommuners och


Utskottsberedning: 2005/06:FiU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Fi1 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:Bo298 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Sammanfattning Folkpartiets förslag för kontinuerligt bostadsbyggande där bostadskonsumenten står i fokus: Riv hindren för nyproduktion Det bostadspolitiska målet behöver ändras och utgå från konsumenten Flyttkedjor behövs för att frigöra billiga bostäder till bl.a. unga Skärpt konkurrens inom byggandet för att pressa


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:BoU10 2005/06:BoU12 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:FiU19 2005/06:FiU3 2005/06:NU16 2005/06:SfU10 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU18 2005/06:SkU21 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): 46 avslag

Motion 2005/06:Bo298 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 291 kB)

Motion 2004/05:Sk454 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Sk454 av Lars Leijonborg m.fl. fp Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 1 Sammanfattning Skattesystemet måste reformeras för att öka den svenska ekonomins förmåga till långsiktigt uthållig tillväxt. För att uppnå detta vill Folkpartiet liberalerna bl.a. att: Enkelheten i skatteskalorna


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:FiU1 2004/05:SkU1 2004/05:SkU19 2004/05:SkU20 2004/05:SkU21 2004/05:SkU22 2004/05:SkU28
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2004/05:K458 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:K458 av Karin Pilsäter m.fl. fp Avveckling av kommunala bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avveckling av kommunala bolag. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag som sätter stopp för kommunal skatteplanering


Utskottsberedning: 2004/05:FiU3 2004/05:KU18 2004/05:KU30
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2004/05:Ju485 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju485 av Lars Leijonborg m.fl. fp Sexhandeln med kvinnor och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arbetskraftsinvandring.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att offer för


Utskottsberedning: 2004/05:FiU18 2004/05:JuU1 2004/05:JuU18 2004/05:SfU10 2005/06:JuU14 2005/06:JuU22 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2004/05:Fi277 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Fi277 av Karin Pilsäter m.fl. fp Budgetlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om målet att statens finansiella sparande skall vara i balans över en konjunkturcykel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2004/05:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2004/05:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl. fp Kommunernas ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att effekterna av statliga beslut för kommunerna skall klargöras och utgöra underlag för riksdagsbeslut. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:FiU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2004/05:Fi270 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Fi270 av Karin Pilsäter m.fl. fp Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn och samordning av utskottsområdets myndigheters uppdrag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2004/05:FiU1 2004/05:FiU18 2004/05:FiU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2004/05:Fi232 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Fi232 av Lars Leijonborg m.fl. fp Jobb i stället för bidrag liberal politik inom alliansen för 300 000 nya jobb Folkpartiet liberalernas ekonomisk-politiska motion 1 Inledning: Jobb i stället för bidrag 1.1 Med Alliansen för ett Sverige i arbete Folkpartiet har tillsammans med Moderaterna,


Utskottsberedning: 2004/05:FiU1 2004/05:NU1 2004/05:NU4
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2004/05:Fi24 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Fi24 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att genomgången av skr. 2004/05:130 bör ha en inriktning mot en analys


Utskottsberedning: 2005/06:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag