Dokument & lagar (3 träffar)

Yttrande 1981/82:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1981/82:3 y över nordiskt kultursamarbete m. m. prop. 1981/82:200 Till kulturutskottet Genom beslut den 27 april 1982 har kultumtskottet berett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1981/82:200 om nordiskt

1981-12-31

Yttrande 1981/82:UbU3 (pdf, 54 kB)

Yttrande 1981/82:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1981/82:2 y över den regionalpolitiska forskningen prop. 1981/82:113 Till arbetsmarknadsutskottet Genom beslut den 20 april 1982 har arbetsmarknadsutskottet berett utbildningsutskottet fillfälle att yttra sig över proposition

1981-12-31

Yttrande 1981/82:UbU2 (pdf, 134 kB)

Yttrande 1981/82:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1981/82:1 y över lönekostnader vid viss omskolning och omplacering prop. 1981/ 82:100, bilaga 11 Till arbetsmarknadsutskottet Genom beslut den 9 februari 1982 har arbetsmarknadsutskottet berett utbildningsutskottet tillfälle

1981-12-31

Yttrande 1981/82:UbU1 (pdf, 163 kB)