Dokument & lagar (212 träffar)

Motion 2005/06:Ub5 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommen med förslag på hur den nuvarande diskrimineringslagstiftningen skulle kunna breddas och vidgas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en diskrimineringslagstiftning som gäller alla människor i Sverige. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:UbU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Ub5 av Birgitta Sellén m.fl. (c) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:Kr4 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en särskild lag om svenska språket. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att genom att lagstifta om svenska språket säkras rättigheten att använda svenska språket som ett EU-språk.


Utskottsberedning: 2005/06:KrU1 2005/06:KrU28 2005/06:KrU4 2005/06:UbU14 2005/06:UbU6 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:Kr4 av Birgitta Sellén m.fl. (c) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om införandet av ett nytt studiemedelssystem där bidrag och lån skall utgöra vardera 50 av totalbeloppet. Riksdagen begär att regeringen utreder effekterna och föreslår lämpliga åtgärder för de personer som har studielån


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:Ub513 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att uppta nytt anslag för läs- och skrivutveckling. Riksdagen beslutar att uppta nytt anslag för ett nationellt kvalitetsinstitut. Riksdagen beslutar att uppta nytt anslag för ett lärlingsprogram på gymnasiet. Riksdagen beslutar att uppta ett nytt anslag för grundläggande


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Ub513 av Birgitta Sellén m.fl. (c) (doc, 79 kB)

Motion 2005/06:Ub512 av Håkan Larsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 25:2 Studiemedel 11 792 000 505 000 25:4 Rekryteringsbidrag 1 642 000 1 642 000 Summa för utgiftsområdet


Utskottsberedning: 2005/06:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub512 av Håkan Larsson m.fl. (c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Ub426 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Sammanfattning I denna motion hittar du bland annat följande förslag från Centerpartiet: Anpassa skolan efter elevers olika förutsättningar. Inför flexibel skolgång. Utvecklingsplaner från år ett. Betyg tidigare och i fler steg. Satsa på elevers matematik-läs- och skrivutveckling. Stärk elevens rätt till stödundervisning.


Utskottsberedning: 2005/06:AU2 2005/06:KrU1 2005/06:SoU22 2005/06:UbU1 2005/06:UbU10 2005/06:UbU11 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19 2005/06:UbU4 2005/06:UbU7 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): 52 avslag, 4 bifall,

Motion 2005/06:Ub426 av Birgitta Sellén m.fl. (c) (doc, 192 kB)

Motion 2005/06:Ub420 av Monica Green m.fl. (s, m, fp, kd, v, c, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter i grundskolan, gymnasieskolan och förskolan. Motivering Grundprinciperna i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är att sätta barnets bästa


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub420 av Monica Green m.fl. (s, m, fp, kd, v, c, mp) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Ub395 av Birgitta Carlsson och Anders Larsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ämnet produktionsteknik skall ingå som obligatoriskt ämne i alla tekniska utbildningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör ta ansvar för att säkerställa


Utskottsberedning: 2005/06:UbU15 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub395 av Birgitta Carlsson och Anders Larsson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Ub332 av Birgitta Carlsson och Kenneth Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lärarnas behov av att delta i praoverksamhet är viktigt. Motivering Det är viktigt att alla lärare har en god kunskap om andra arbetsplatser än skolans värld. En del lärare har liten eller ingen kontakt med andra


Utskottsberedning: 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub332 av Birgitta Carlsson och Kenneth Johansson (c) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:Sf333 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Sammanfattning Centerpartiet ser positivt på de människor som har kommit till vårt land. Många har lämnat värdefulla bidrag till vårt samhälles sociala, ekonomiska och kulturella dynamik. För att tillvarata och uppmuntra det tillskott som människor från andra länder bär med sig behövs en fungerande integration i samhället.


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:NU13 2005/06:SfU10 2005/06:SfU2 2005/06:SfU6 2005/06:UbU1 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2005/06:Sf333 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) (doc, 95 kB)

Motion 2005/06:Kr334 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Sammanfattning I Centerpartiets kulturmotion kan man bland annat läsa om vår syn på den statliga kulturpolitiken. Centerpartiet vill att både själva kulturen och besluten om denna ska finnas så nära människan som möjligt. Alla människor ska kunna vara delaktiga i utformning och genomförande av kulturaktiviteter. Kulturen


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU7 2005/06:JuU33 2005/06:KrU1 2005/06:KrU11 2005/06:KrU15 2005/06:KrU16 2005/06:KrU19 2005/06:KrU20 2005/06:KrU4 2005/06:KrU5 2005/06:KrU7 2005/06:KrU8 2005/06:KU30 2005/06:SfU11 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:UbU10 2005/06:UbU19 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 39 avslag

Motion 2005/06:Kr334 av Birgitta Sellén m.fl. (c) (doc, 153 kB)

Motion 2005/06:Ub416 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föra över högre hemslöjdsutbildning från Handarbetets vänner till Göteborgs universitet. Det gäller vårt kulturarv vår historia och hemslöjdens framtid Efter många år av diskussioner och utredande om ledarnas


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub416 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:Ub415 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ökning av utbildningsplatserna i programmet Mänskliga rättigheter och demokrati vid Teologiska Högskolan Stockholm. Motivering Teologiska Högskolan Stockholm THS har sedan 1997 i samverkan med Frivilligorganisationernas


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub415 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:Ub414 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av forskningsresurser för att garantera de fria teologiska högskolornas fortsatta utveckling som folkrörelsebaserade högskolor med gedigen vetenskaplig grund. Motivering Med starka utbildningstraditioner från


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub414 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:Ub394 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att efter genomförd kvalitetsprövning ge Högskolan i Skövde rätt att examinera masterstudenter. Motivering I regeringens proposition Ny värld ny högskola förslås ny examensstruktur för högre utbildning. Förslaget


Utskottsberedning: 2005/06:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub394 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:Ub385 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en ordentlig miljöundersökning bör genomföras för att säkerställa framtida vattenförsörjning i kommunerna runt Vättern. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten bör


Utskottsberedning: 2005/06:MJU3 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub385 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Ub372 av Birgitta Carlsson och Rigmor Stenmark (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppvärdera och säkerställa hantverksyrkenas fortlevnad. Ge skoltrötta elever en framtidstro Vårt skolsystem behöver ändras för att i större omfattning ge eleverna i gymnasieskolan möjlighet att varva den teoretiska


Utskottsberedning: 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub372 av Birgitta Carlsson och Rigmor Stenmark (c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ub335 av Margareta Andersson och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att använda gruppdynamik för att komma till rätta med problem i skola och andra mänskliga relationer. Motivering Se människan är ett viktigt budskap för alla som arbetar i förskola, skola och andra organisationer


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub335 av Margareta Andersson och Birgitta Carlsson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Ub322 av Birgitta Carlsson och Lars-Ivar Ericson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten bör ta ansvar för att verksamheten inom särvux blir tillgänglig i hela landet för dem som behöver denna form av utbildning. En rättighet till utbildning för alla Möjlighet till utbildning måste gälla för


Utskottsberedning: 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub322 av Birgitta Carlsson och Lars-Ivar Ericson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Ju476 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om att sexual- och barnpornografibrott där barn är målsägande skall avgöras av specialutbildade domare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sådan ändraing i högskoleförordningen 1993:100


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ju476 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp) (doc, 67 kB)