Dokument & lagar (12 träffar)

Motion 2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. L Liberal bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för omvandlingar i utsatta områden dominerade av hyresrätter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:CU10 2018/19:CU11 2018/19:CU12 2018/19:CU13 2018/19:CU5 2018/19:CU8 2018/19:KrU7 2018/19:MJU9 2018/19:SkU14 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 50 avslag

Motion 2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 102 kB) Motion 2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 188 kB)

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. L Sveriges roll i Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges roll i EU:s reformarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mänskliga


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:FiU20 2018/19:FiU22 2018/19:FiU5 2018/19:FöU6 2018/19:JuU10 2018/19:KU22 2018/19:KU26 2018/19:KU27 2018/19:KU28 2018/19:KU30 2018/19:KU32 2018/19:MJU17 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:NU13 2018/19:NU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU18 2018/19:SkU12 2018/19:TU5 2018/19:UbU14 2018/19:UU10 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 33 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 123 kB)

Motion 2018/19:2030 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2030 av Jan Björklund m.fl. L Ny genomgripande skattereform för välstånd och välfärd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skattepolitikens inriktning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har nu gått nästan 30 år sedan den


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2030 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2030 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 103 kB)

Motion 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. L Grön liberal politik för miljö och klimat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om principen om att förorenaren ska betala, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:CU10 2018/19:CU5 2018/19:MJU13 2018/19:MJU13,2018/19:CU5 2018/19:MJU17 2018/19:MJU3 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:MJU7 2018/19:MJU8 2018/19:MJU9 2018/19:SkU10 2018/19:SkU12 2018/19:TU14 2018/19:TU15 2018/19:TU16 2018/19:TU5 2018/19:TU6
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 31 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 121 kB)

Motion 1997/98:N217 av Gullan Lindblad m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:N217 av Gullan Lindblad m.fl. m, fp, kd Underlättande av kvinnors småföretagande Det tycks idag råda ganska stor enighet om nödvändigheten att satsa på småföretagandet. Att de mindre företagen ska kunna utvecklas med möjlighet att anställa fler är av stor betydelse, inte minst för kvinnorna.


Utskottsberedning: -------------1997/98:AU1 1997/98:FiU1 1997/98:NU10 1997/98:SfU1 1997/98:SkU15 1997/98:SkU16
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:N212 av Gullan Lindblad m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1996/97:N212 av Gullan Lindblad m.fl. m, fp, kd Kvinnors småföretagande Motionen delad mellan flera utskott Det tycks idag råda ganska stor enighet om nödvändigheten att satsa på småföretagandet. Att de mindre företagen ska kunna utvecklas med möjlighet att anställa fler är av stor betydelse,


Utskottsberedning: ------------1996/97:AU1 1996/97:NU10 1996/97:NU9 1996/97:SfU1 1996/97:SkU13 1996/97:SkU15
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:So487 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, c, s, v, mp, kd)

Motion till riksdagen 1994/95:So487 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, v, mp, kds Åtgärder för att förhindra tobaksskador Rökning är i dag i den industrialiserade världen den största enskilda orsaken till för tidiga dödsfall och till dödsfall som hade kunnat förebyggas. Listan på hälsoproblem som tobaksbruket


Utskottsberedning: ---------1994/95:SkU19 1994/95:SoU13 1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So267 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, c, s, v, kds)

Motion till riksdagen 1992/93:So267 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, kds, v Åtgärder mot tobaksskador Tobak, ett av de största hälsoproblemen Tobaksbrukets samlade skadeverkningar är ett av nutidens största folkhälsoproblem. Världshälsoorganisationen WHO har uppskattat att minst tre miljoner människor i världen


Utskottsberedning: ---------1992/93:FiU22 1992/93:SkU25 1992/93:SoU26 1992/93:UbU15
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:So502 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, c, s, v, kds)

Motion till riksdagen 1991/92:So502 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, kds, v Tobakens skadeverkningar Användningen av tobak i världen har ökat med nära tre fjärdedelar under de senaste tjugo åren. I Sverige ligger andelen rökare i befolkningen sedan 1980-talets mitt på omkring 27 procent dagligrökare bland vuxna.


Utskottsberedning: -------1991/92:FiU19 1991/92:SkU25 1991/92:SoU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Sk372 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m, c, fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Sk372 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m, fp, c Utlandssvenskarnas situation Utlandssvenskarnas betydelse för exportindustrin Exportindustrin är samhällsekonomiskt viktig för Sverige. Runt om i världen sysselsätter de svenska företagarna och deras dotterföretag minst 400 000 personer.


Utskottsberedning: -1990/91:SkU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Sk339 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m, v, c, s, fp, mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Sk339 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m, s, fp, c, v, mp Avgift för information om tobakens skadeverkningar Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:So236 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en avgift på 2,5 öre


Utskottsberedning: -1990/91:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Sk695 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m,s,fp,c,vpk,mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk695 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m,s,fp,c,vpk,mp Tobaksavgift Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:So538 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om


Utskottsberedning: -1989/90:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Sk695 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m,s,fp,c,vpk,mp) (pdf, 46 kB)