Dokument & lagar (94 träffar)

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny nationell hbtq-strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: UU 2018/19:AU8 2018/19:CU7 2018/19:KrU10 2018/19:KrU7 2018/19:KU27 2018/19:SfU16 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. L Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämställdhetsintegrering som strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: UU 2018/19:AU10 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:JuU13 2018/19:SfU21 2018/19:SoU8 2018/19:UbU10 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 137 kB)

Motion 2018/19:2266 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2266 av Jan Björklund m.fl. L Skärpta sanktioner mot Ryssland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta sanktioner mot Ryssland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att


Utskottsberedning: 2018/19:UU10 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 8 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2266 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2266 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 102 kB)

Motion 2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. L Ett tydligt avstånd till populism och diktaturer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges utrikespolitik ska ha demokrati som övergripande mål och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: UU 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 1 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 93 kB)

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. L Sveriges roll i Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges roll i EU:s reformarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mänskliga


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:FiU20 2018/19:FiU22 2018/19:FiU5 2018/19:FöU6 2018/19:JuU10 2018/19:KU22 2018/19:KU26 2018/19:KU27 2018/19:KU28 2018/19:KU30 2018/19:KU32 2018/19:MJU17 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:NU13 2018/19:NU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU18 2018/19:SkU12 2018/19:TU5 2018/19:UbU14 2018/19:UU10 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 33 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 123 kB)

Motion 2018/19:666 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, S, M, C, KD, L, MP)

Motion till riksdagen 2018/19:666 av Amineh Kakabaveh m.fl. V, S, M, C, KD, L, MP Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en undersökningskommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ledamöter från de olika partierna har årligen


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:666 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, S, M, C, KD, L, MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:666 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, S, M, C, KD, L, MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP med anledning av prop. 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2014/15:15. Motivering Den 1 januari 2010 infördes en skyldighet för landstingen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 70 kB)

Motion 1999/2000:Ub215 av Yvonne Ruwaida (mp) och Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub215 av Ruwaida, Yvonne mp Vuxna förebilder för barn Barn behöver bli sedda och hörda. De behöver goda förebilder och relationer med vuxna för att kunna utvecklas till självständiga vuxna individer. I vårt land finns det tyvärr allt färre vuxna i barnens liv. Särskilt saknar många


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So235 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, s, m, v, kd, c, mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So235 av Westerholm, Barbro fp Nationell handlingsplan mot tobak Antalet dödsfall i tobaksrelaterad sjukdom i världen uppgick 1998 till fyra miljoner, år 2030 räknar man med att siffran kommer att ligga på tio miljoner per år. Med andra ord kommer tobaken att förorsaka 150 miljoner


Utskottsberedning: -2001/02:SoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So225 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, v, mp, c, s)

Motion till riksdagen 1999/2000:So225 av Westerholm, Barbro fp Homosexuellas rättigheter Utgångspunkter Alla människor har vissa grundläggande behov gemensamt. Till dessa hör behov av kärlek, sex, trygghet och gemenskap med andra människor. Kärlek är en viktig drivkraft för såväl personlig som samhällelig utveckling.


Utskottsberedning: -----------------------1999/2000:JuU6 1999/2000:KrU9 1999/2000:KU11 1999/2000:LU16 1999/2000:LU22 1999/2000:LU3 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU7 1999/2000:SoU9 1999/2000:UbU9 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So212 av Maud Ekendahl m.fl. (m, s, fp, mp, c, v, kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:So212 av Ekendahl, Maud m Bidrag för hiv, aids I Sverige finns drygt 5 000 registrerade hivinfekterade personer. Det finns ett stort antal ideella föreningar och ungdomsmottagningar som aktivt driver det förebyggande arbete som ska förhindra att fler personer drabbas. Lika viktiga


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:K274 av Sonja Fransson m.fl. (s, fp, mp, m, c, kd, v)

Motion till riksdagen 1999/2000:K274 av Fransson, Sonja s Diskriminering av funktionshindrade Förenta nationernas FN förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 är grunden för FN:s Standardregler att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Reglerna tillkom på svenskt initiativ


Utskottsberedning: --1999/2000:KU11 1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub413 av Catharina Elmsäter-Svärd (m) och Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub413 av Catharina Elmsäter-Svärd och Barbro Westerholm m, fp Utbildningsplatser för lärare En förändrad syn på skola och lärande påverkar även lärarutbildningen. En lärarutbildning för framtidens skola måste organiseras i nya former, med större öppenhet för förändring och samarbete med


Utskottsberedning: -1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So307 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, v, mp, kd, s, c)

Motion till riksdagen 1998/99:So307 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, v, kd, c, mp Barns och ungdomars rätt till en tobaksfri uppväxt Nikotin är ett av de mest beroendeframkallande ämnen vi känner till. För att utveckla ett beroende krävs att man exponeras för nikotin. Det är individuellt hur snabbt man utvecklar


Utskottsberedning: ----1998/99:SoU8 1998/99:UbU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So220 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m, c, v, fp, mp, kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So220 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m, s, v, kd, c, fp, mp Sjukdomen osteoporos Det är numera väl belagt att kvinnors villkor, förutsättningar och behov inte tillräckligt har beaktats inom den medicinska vården och forskningen. Mannen har långt in i vår tid varit måttstocken. På något


Utskottsberedning: -1998/99:SoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So12 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So12 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:189 Patientens ställning Inledning Folkpartiet välkomnar att flera av våra förslag rörande patientens ställning mm nu även har blivit regeringens förslag. Det är också mycket välkommet med en samlad patientlagstiftning


Utskottsberedning: ----1998/99:SoU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Fi53 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, c, mp, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi53 av Barbro Westerholm m.fl. fp, c, mp, kd med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår i 1998 års ekonomiska vårproposition att styckeskatten på cigaretter skall sänkas från 85 öre till 20 öre medan den del av skatten som är detaljhandelspriset


Utskottsberedning: -----1997/98:FiU20
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:K36 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, kd, m, c, mp, v)

Motion till riksdagen 1997/98:K36 av Barbro Westerholm m.fl. fp, kd, m, c, mp, v med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Propositionen syftar till en utveckling av den statliga förvaltningen. Dess mål skall vara att med höga krav på rättssäkerhet, effektivitet och demokrati vara tillgänglig


Utskottsberedning: -1997/98:KU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U408 av Eva Zetterberg m.fl. (v, c, fp, mp, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:U408 av Eva Zetterberg m.fl. v, c, fp, mp, kd Kärnvapennedrustning 1 Canberrakommissionen Den australiska regeringen lämnade hösten 1996 till FN:s generalförsamling rapporten från Canberrakommissionen. Rapporten beskriver ett antal konkreta steg på vägen till en värld fri från kärnvapen,


Utskottsberedning: ----1997/98:UU11 1997/98:UU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:So641 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, c, v, mp, kd, s)

Motion till riksdagen 1997/98:So641 av Barbro Westerholm m.fl. fp, m, c, v, mp, kd, s Tobak som ohälsoorsak Tobaksbruket fortsätter att utgöra ett av de största folkhälsoproblemen i vår tid och är en globalt växande epidemi. Varje år möter nu 3,5 miljoner människor i världen en för tidig död på grund av sitt tobaksbruk.


Utskottsberedning: ----------1997/98:SoU20
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation