Dokument & lagar (1 106 träffar)

Motion 2017/18:3019 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3019 av Jan Lindholm MP WHO och traditionell medicin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om WHO:s strategi om traditionell medicin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hälsovårdens beroende


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3019 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3019 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3023 av Jan Lindholm MP Värna veteranbilsintresset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att inte försvåra för veteranbilsintresset och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt ett EU-direktiv skall 95 procent av alla


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3022 av Jan Lindholm MP Krafttag mot kemikalier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot alla bisfenoler och möjligheten till omvänd bevisföring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bisfenol A BPA är hormonstörande och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3368 av Jan Lindholm MP Moratorium för 5G Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett moratorium för 5G och tillkännager detta för regeringen. Motivering 5G kommer att mångfaldiga antalet sändarantenner. De kommer att sättas upp i närheten av


Utskottsberedning: 2017/18:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3021 av Jan Lindholm MP En strålningsfri skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reducera barns exponering för radiofrekvent strålning i skolan och förskolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:FöU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 100 kB)

Motion 2017/18:3020 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3020 av Jan Lindholm MP Strålning, cancer och skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utforma regelverk som innebär att förskolor och grundskolor så långt möjligt befrias från RFR och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Elektromagnetiska


Utskottsberedning: 2017/18:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3020 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3020 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:3024 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3024 av Jan Lindholm MP En politik för mer solenergi i den byggda miljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lagstiftning som föreskriver energiaktiva ytmaterial vid nybyggnation och renovering, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:CU16 2017/18:NU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3024 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3024 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. MP Sommartid som normaltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra nuvarande sommartid till normaltid året runt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sommartid har i Sverige funnits sedan år


Utskottsberedning: 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (pdf, 78 kB)

Motion 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1686 av Jan Lindholm MP Innemiljö och skolresultat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av mer information kring innemiljön i skolor och dess påverkan på elevernas prestationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:1716 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1716 av Jan Lindholm MP Förbud mot atomvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör underteckna FN-avtalet om förbud mot kärnvapen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:1716 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1716 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:1687 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1687 av Jan Lindholm MP Klimatförändringar skapar migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i internationella forum måste agera för ökat fokus på problemen kring klimatrelaterad migration och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1687 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1687 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:1682 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1682 av Jan Lindholm MP Släpp in Taiwan i gemenskapen i FN Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Taiwan borde släppas in i FN som en fullvärdig medlemsnation och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1682 av Jan Lindholm (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1682 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:1708 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1708 av Jan Lindholm MP Cykelvägar utanför tätorter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör ta det ansvar de formellt har för en nationell infrastruktur för cykeltrafik och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Allt


Utskottsberedning: 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1708 av Jan Lindholm (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1708 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:1702 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1702 av Jan Lindholm MP Ta med cykeln på tåget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fördelarna med att cykel får medtas på tåg och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Allt fler väljer cykel inte bara i stadsmiljö utan även för längre


Utskottsberedning: 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1702 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1702 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:1699 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1699 av Jan Lindholm MP Förbjud användandet av mobiltelefon under bilkörning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bilkörning och mobiltelefoni och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Det forskas en hel del om orsakerna till att den


Utskottsberedning: 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1699 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1699 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:1685 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1685 av Jan Lindholm MP Signalsystem för tågtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om riskerna med ERTMS och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla ATC-2 och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:TU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:1685 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1685 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 81 kB)

Motion 2017/18:1679 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1679 av Jan Lindholm MP OsloStockholm med tåg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en snabb tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm och tillkännager detta för regeringen. Motivering Norden kan aldrig tävla med de enorma befolkningsunderlag


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1679 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1679 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:1717 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1717 av Jan Lindholm MP Behov av att reglera verksamheter som erbjuder estetiska kroppsbehandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett fungerande konsumentskydd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:1717 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1717 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:1703 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1703 av Jan Lindholm MP Kunskapscentrum för patientsäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett kunskapscentrum för patientsäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering I svensk sjukvård drabbas enligt beräkningar som Socialstyrelsen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1703 av Jan Lindholm (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1703 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:1698 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1698 av Jan Lindholm MP Ledarhundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om problemet med brist på ledarhundar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ledarhundar ska ha rätt att följa


Utskottsberedning: 2017/18:AU10 2017/18:SoU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1698 av Jan Lindholm (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1698 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 69 kB)