Dokument & lagar (41 026 träffar)

Motion 2019/20:477 av Heléne Björklund och Per-Arne Håkansson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:477 av Heléne Björklund och Per-Arne Håkansson båda S Friköpsrätt för historiska arrenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en friköpsrätt för historiska arrenden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I över 100

2019-09-26

Motion 2019/20:477 av Heléne Björklund och Per-Arne Håkansson (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:477 av Heléne Björklund och Per-Arne Håkansson (båda S) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:1372 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1372 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider båda S Underlätta för föräldrar att delta i öppenvårdsinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för föräldrar att delta tillsammans med sina barn i öppenvård av socialtjänsten

2019-10-02

Motion 2019/20:1372 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1372 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:854 av Kadir Kasirga (S)

Motion till riksdagen 2019/20:854 av Kadir Kasirga S Låt arbetsmiljölagstiftningen gälla alla arbetsplatser i Sverige även sjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ändra fartygssäkerhetslagen så att fackförbunden ges den rätt att utse skyddsombud


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:854 av Kadir Kasirga (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:854 av Kadir Kasirga (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:853 av Johan Andersson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:853 av Johan Andersson S Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer långsiktigt tryggad verksamhet för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:853 av Johan Andersson (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:853 av Johan Andersson (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:852 av Erica Nådin och Johan Andersson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:852 av Erica Nådin och Johan Andersson båda S Modulhus för äldreboenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om modulhus för äldreboenden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenskarna blir allt äldre och behoven inom vård och


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:852 av Erica Nådin och Johan Andersson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:852 av Erica Nådin och Johan Andersson (båda S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:851 av Kadir Kasirga (S)

Motion till riksdagen 2019/20:851 av Kadir Kasirga S Krav på verksamhetsövergång och meddelarfrihet vid upphandlingar i kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om upphandlingskrav inom kollektivtrafiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Genom


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:851 av Kadir Kasirga (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:851 av Kadir Kasirga (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:850 av Kadir Kasirga (S)

Motion till riksdagen 2019/20:850 av Kadir Kasirga S Högre bötesbelopp och utökad hastighetsövervakning vid vägarbetsplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafikbrott vid vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetsmiljöproblem ser olika


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:850 av Kadir Kasirga (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:850 av Kadir Kasirga (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:3045 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3045 av Anna Wallentheim m.fl. S Miljö och klimat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en kraftfull miljö- och klimatpolitik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Värmeböljor,


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:3045 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3045 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3044 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:3044 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson båda S Högre straff för att skada djur i samhällets tjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda påföljderna för att skada levande djur i samhällets tjänst och tillkännager


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3044 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3044 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:849 av Kadir Kasirga (S)

Motion till riksdagen 2019/20:849 av Kadir Kasirga S Inför fastighetsboxar i flerfamiljshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga krav på fastighetsboxar i flerfamiljshus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan millennieskiftet har postmarknaden,


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:849 av Kadir Kasirga (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:849 av Kadir Kasirga (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:848 av Niklas Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:848 av Niklas Karlsson S Nationellt centrum med ansvar för det nationella fotografiska kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör se över skapandet av ett nationellt centrum med ansvar för samordning av bevarandet


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:848 av Niklas Karlsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:848 av Niklas Karlsson (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:847 av Jamal El-Haj (S)

Motion till riksdagen 2019/20:847 av Jamal El-Haj S Avdragsrätt för medlemskap i a-kassa och fackförening Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att a-kasseavgiften och fackföreningsavgiften bör göras avdragsgilla eller ges skattereduktion, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:847 av Jamal El-Haj (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:847 av Jamal El-Haj (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. S Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minnesmonument för offren i folkmordet i Srebrenica och krigen på Balkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3042 av Pyry Niemi (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3042 av Pyry Niemi S Förebygga och ta bort gränshinder i Norden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektivare arbetsprocesser för att förebygga och ta bort gränshinder i Norden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Norden ska


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:3042 av Pyry Niemi (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3042 av Pyry Niemi (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:3041 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3041 av Serkan Köse S Företagens ansvar gällande mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagens ansvar gällande mänskliga rättigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska statliga och privata företag


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:3041 av Serkan Köse (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3041 av Serkan Köse (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:846 av Per-Arne Håkansson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:846 av Per-Arne Håkansson S Vikten av goda va-system Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av goda va-system och tillkännager detta för regeringen. Motivering En hållbar utveckling och god hantering av vatten- och avloppssystemen är


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:846 av Per-Arne Håkansson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:846 av Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:845 av Dag Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:845 av Dag Larsson S Elektriska sparkcyklar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder i syfte att stärka den kommunala beslutsrätten vad gäller elektriska sparkcyklar och tillkännager detta för regeringen. Motivering De senaste


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:845 av Dag Larsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:845 av Dag Larsson (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:844 av Dag Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:844 av Dag Larsson S Moderniserat uniformsförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett införande av ett moderniserat uniformsförbud och tillkännager detta för regeringen. Motivering De senaste åren har extremistiska ofta våldsbejakande


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:844 av Dag Larsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:844 av Dag Larsson (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3040 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3040 av Serkan Köse S Kashmir Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kashmir och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 6 augusti 2019 beslutade den indiska regeringen att avskaffa artikel 370 i den indiska konstitutionen, som gav


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:3040 av Serkan Köse (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3040 av Serkan Köse (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3039 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3039 av Serkan Köse S Omställningspension vid dödsfall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av omställningspensionen vid dödsfall och tillkännager detta för regeringen. Motivering Omställningspensionen är en ersättning för en del


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:3039 av Serkan Köse (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3039 av Serkan Köse (S) (pdf, 76 kB)