Dokument & lagar (1 218 träffar)

Motion 2019/20:459 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:459 av Hillevi Larsson S Ojämlik hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ojämlik hälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Växande ekonomiska klyftor i samhället leder också till växande hälsomässiga klyftor kopplade till


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:459 av Hillevi Larsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:459 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:458 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:458 av Hillevi Larsson S Tänderna är en del av kroppen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tändernas betydelse för hälsan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns egentligen inget vägande skäl att inte behandla tandvård


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:458 av Hillevi Larsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:458 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:457 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:457 av Hillevi Larsson S Lokal effektbrist i elnätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokal effektbrist i elnätet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har idag en mycket hög leveranssäkerhet och industrin har de lägsta


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:457 av Hillevi Larsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:457 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:456 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:456 av Hillevi Larsson S Mammografi för äldre kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den övre åldersgränsen vid mammografi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler äldre kvinnor


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:456 av Hillevi Larsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:456 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:455 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:455 av Hillevi Larsson S Mobil och internet i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mobil- och internettäckning i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är fortfarande 13,3 procent av Sveriges yta där


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:455 av Hillevi Larsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:455 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:454 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:454 av Hillevi Larsson S Information till nyblivna 18-åringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om information till nyblivna 18-åringar och tillkännager detta för regeringen. Motivering 18-årsdagen är kanske inte så dramatisk, särskilt som


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:454 av Hillevi Larsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:454 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:453 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:453 av Hillevi Larsson S Rättigheter för au pairer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rättigheter för au pairer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har tidigare framkommit att au pairer från andra länder tvingas till långa


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:453 av Hillevi Larsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:453 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:452 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:452 av Hillevi Larsson S Behandling av torra slemhinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behandling av torra slemhinnor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sju av tio kvinnor drabbas någon gång i livet av torra slemhinnor


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:452 av Hillevi Larsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:452 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:451 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:451 av Hillevi Larsson S Äldreombudsman Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en äldreombudsman och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ombudsmännen Barnombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen fyller idag viktiga


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:451 av Hillevi Larsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:451 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:450 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:450 av Hillevi Larsson S Information till nyblivna pensionärer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om information till nyblivna pensionärer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att bli pensionär är för många en stor omställning


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:450 av Hillevi Larsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:450 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:3279 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3279 av Teres Lindberg m.fl. S Möjlighet att ha fler än två vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3279 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3279 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3273 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3273 av Laila Naraghi m.fl. S Förbud mot införsel av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen,


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:3273 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3273 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3272 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3272 av Teres Lindberg m.fl. S Lex Sarah inom skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om överväganden kring lex Sarah inom skolan för att komma till rätta med missförhållanden som kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:3272 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3272 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. S Allmän flaggdag den 28 juni som en symbol för ovillkorlig kärlek och alla människors lika värde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra den 28 juni till en allmän flaggdag och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3288 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3288 av Teres Lindberg m.fl. S En skola för alla är en skola med hbtq-plus-kompetens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att öka hbtq-plus-kompetensen i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:3288 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3288 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:3287 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3287 av Laila Naraghi m.fl. S Instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:3287 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3287 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3282 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3282 av Aylin Fazelian m.fl. S Förbjud sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ett förbud mot sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam och tillkännager detta för


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3282 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3282 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:571 av Anna Wallentheim och Hillevi Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:571 av Anna Wallentheim och Hillevi Larsson båda S Modernisering av arbetsmiljölagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsmiljölagstiftningen bör moderniseras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetsmiljölagstiftningen


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:571 av Anna Wallentheim och Hillevi Larsson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:571 av Anna Wallentheim och Hillevi Larsson (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1412 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1412 av Hillevi Larsson S Elever med behov av särskilt stöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elever med behov av särskilt stöd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn som inte får rätt stödinsatser i skolarbetet riskerar


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1412 av Hillevi Larsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1412 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1411 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1411 av Hillevi Larsson S Hyvling av arbetstimmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hyvling av arbetstimmar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hösten 2016 kom en dom i Arbetsdomstolen som gav arbetsgivare rätt att med omedelbar


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:1411 av Hillevi Larsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1411 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 68 kB)