Dokument & lagar (1 111 träffar)

Motion 2013/14:Ub488 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub488 av Lena Sommestad m.fl. S Kunskapslyft för kvinnor mitt i livet S2185 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler studieplatser inom den kommunala vuxenutbildningen och folkhögskolorna. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:UbU1 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ub488 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:So545 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So545 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Äldre hbt-personer S19138 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändigheten av att äldre homo- och bisexuella samt transpersoner uppmärksammas inom samhällets serviceutbud. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:SoU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:So545 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:N368 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N368 av Carina Hägg S Näringslivsprogram för Jönköpings län S25119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av näringslivsprogram för Jönköpings län. Motivering Det är vår fasta tro i Socialdemokraterna att det


Utskottsberedning: 2013/14:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N368 av Carina Hägg (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Kr289 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr289 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Hbt-personer och idrott S6093 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrott och hbt-personer. Motivering I den socialdemokratiska visionen om samhället är det en skam mot en demokrati


Utskottsberedning: 2013/14:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr289 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Fi322 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi322 av Lena Sommestad m.fl. S Skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid S2120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommuners skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Förskolans


Utskottsberedning: 2013/14:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi322 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:C445 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C445 av Carina Hägg S Skönhetstävlingar S19210 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda konsekvenserna av skönhetstävlingar för barn och att regeringen ska ta fram och återkomma till riksdagen med förslag till


Utskottsberedning: 2013/14:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C445 av Carina Hägg (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A339 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A339 av Lena Sommestad m.fl. S Arbetstider och kvinnors hälsa S18172 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för en ökad satsning på forskning om kvinnor och arbetsmiljö utreda sambandet mellan arbetstider


Utskottsberedning: 2013/14:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A339 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld S31002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 1 Inledning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.1 Inledning utvecklingspolitik.


Utskottsberedning: 2013/14:KU1 2013/14:KU18 2013/14:NU13 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU12 2013/14:UU13 2013/14:UU14 2013/14:UU15 2013/14:UU18 2013/14:UU19 2013/14:UU2 2013/14:UU3 2013/14:UU7 2013/14:UU9
Riksdagsbeslut (105 yrkanden): 105 avslag

Motion 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 570 kB)

Motion 2013/14:U1 av Kent Härstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U1 av Kent Härstedt m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:185 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE under 2012 och första halvåret 2013 S31004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2013/14:UU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:U1 av Kent Härstedt m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Sf235 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf235 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. S Ändrade regler för bostadstillägg S18064 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av konstruktionen av nuvarande bostadsbidrag. Motivering Människor


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf235 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Sf234 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf234 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. S En rättvis sjukförsäkring för dagens arbetsliv S25044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en rättvis sjukförsäkring för dagens arbetsliv. Motivering Karensdagen


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf234 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:C256 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C256 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. S Överskuldsättning S4104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om överskuldsättning. Motivering I dag finns det enligt Insolvens Riksförbundet för överskuldsatta över 100 000


Utskottsberedning: 2013/14:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C256 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:U7 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U7 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:50 Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet S31005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hörsamma Riksrevisionens rekommendationer. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:UU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U7 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:So615 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So615 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Tandvård som ett led i sjukvårdsbehandlingen S19230 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tandvård. Motivering Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom, det vill säga att


Utskottsberedning: 2013/14:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So615 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Fö243 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö243 av Hillevi Larsson m.fl. S Skyddsregel gällande solariesolande för barn under 18 år S19069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att målsman måste ge sitt tillstånd vid solariesolande för barn under 18 år. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö243 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Sk383 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk383 av Lena Sommestad m.fl. S Undvikande av skatteavdrag som undergräver den generella välfärdspolitiken S4195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undvika skatteavdrag som undergräver den generella välfärdspolitiken.


Utskottsberedning: 2013/14:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk383 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Sf327 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf327 av Carina Ohlsson m.fl. S Översyn och anpassning av tvåårsregeln S25134 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över tvåårsregeln och att nyanlända kvinnor får reda på sina juridiska rättigheter vid ankomsten


Utskottsberedning: 2013/14:SfU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf327 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:A369 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A369 av Hillevi Larsson m.fl. S Heltid med goda arbetsvillkor med sammanhållen arbetsdag S18118 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om goda arbetsvillkor med sammanhållen arbetsdag. Motivering Vi kan se att arbetslivet,


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A369 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Sk405 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk405 av Hillevi Larsson m.fl. S ROT-avdraget S4124 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ROT-avdraget. Motivering Skatteavdrag för renovering, ombyggnad och tillbyggnad ROT-avdrag har funnits även när Socialdemokraterna


Utskottsberedning: 2013/14:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk405 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. S Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt S4176 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett starkt och tydligt engagemang i arbetet mot skatteflykt. Motivering I många länder med


Utskottsberedning: 2013/14:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 63 kB)