Dokument & lagar (1 216 träffar)

Motion 2005/06:MJ56 av Claes Västerteg m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att för att ett motorbränsle skall tillhöra miljöklass 1 måste utsläppen av växthusgaser vara lägre än för konventionell diesel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2005/06:MJU28
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:MJ56 av Claes Västerteg m.fl. (c) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:MJ49 av Claes Västerteg m.fl. (c)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Bakgrund 3 3 Inledning 3 4 Internationellt agerande 4 4.1 Gemensam europeisk miljöpolitik 5 5 Klimatmål 5 6 Det personliga ansvaret 6 6.1 Personliga utsläppsrätter 7 6.2 Skatteavdrag för de som skänker pengar till klimatförbättrande


Utskottsberedning: 2005/06:MJU14
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:MJ49 av Claes Västerteg m.fl. (c) (doc, 114 kB)

Motion 2005/06:So46 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att målet för handikappolitiken bör vara principen om alla människors lika värde och rätt till likabehandling, ett tillgängligt samhälle och en tillgänglig arbetsmarknad. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28 2005/06:SoU24
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2005/06:So46 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 110 kB)

Motion 2005/06:So41 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om grunderna för den nationella politiken för vård och omsorg för äldre. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om fritt val i äldreomsorgen. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2005/06:So41 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) (doc, 85 kB)

Motion 2005/06:A6 av Annika Qarlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att samhället har ett ansvar för att inte upprätthålla förtryckande system så att alla människor, både kvinnor och män, ges mer frihet och större möjligheter att forma sina egna liv. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:AU11
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2005/06:A6 av Annika Qarlsson m.fl. (c) (doc, 130 kB)

Motion 2005/06:So36 av Anita Sidén m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att tidiga åtgärder för att motverka uppkomsten av frakturer på grund av benskörhet hos äldre beaktas i det fortsatta arbetet med äldres vård och hälsa. Motivering I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So36 av Anita Sidén m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Sf28 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall verka i EU för att riva upp transportörsansvaret. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall verka för att omförhandla direktivet om överföring


Utskottsberedning: 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sf28 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:Kr41 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om folkbildningens betydelse för ett Sverige där människor kan växa och tillsammans bygga samhället underifrån. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad samverkan samt enhetliga


Utskottsberedning: 2005/06:KrU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Kr41 av Birgitta Sellén m.fl. (c) (doc, 52 kB)

Motion 2005/06:So34 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att IT-strategin kompletteras med förslag till åtgärder för att använda IT i det förebyggande och hälsostärkande arbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:SoU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:So34 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:MJ22 av Jan Andersson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att riksdagen inte skall besluta om vilken nivå eller vilken utformning som kommunerna skall välja för taxan för den offentliga kontrollen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:MJU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:MJ22 av Jan Andersson m.fl. (c) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:Sf24 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd)

Sammanfattning Regeringen föreslår att ett enmansföretag under ett års tid ska få en skattenedsättning på arbetsgivaravgiften för en nyanställd person. Allians för Sverige finner det intresseväckande att regeringen tillstår att ekonomiska incitament för det privata näringslivet kan underlätta för nya jobb, men den föreslagna


Utskottsberedning: 2005/06:SfU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf24 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:MJ16 av Jan Andersson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att landsbygdsutveckling kräver en rad grundförutsättningar, såsom en sund näringspolitik och en god infrastruktur, för att stöden genom LBU-programmet skall ge optimalt resultat. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:MJU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:MJ16 av Jan Andersson m.fl. (c) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:So15 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att obligatoriska hälsoundersökningar för nyanlända invandrare inte bör aktualiseras i direktiven för den i motionen aviserade utredningen eftersom det skulle leda till integritetsintrång som inte står i proportion


Utskottsberedning: 2005/06:SoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:So15 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:Sf17 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget att barnbidraget skall kunna delas enbart på anmälan från den ena föräldern. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en samlad utredning ur ett barnperspektiv om de bidrags- och underhållsregler som påverkar barn till föräldrar


Utskottsberedning: 2005/06:SfU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2005/06:Sf17 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:So10 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om ändringar i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område som avgränsar och minimerar de integritetsrisker som påvisas i motionen. Motivering Regeringsförslaget om införande av en sekretessbrytande regel i lagen om yrkesverksamhet


Utskottsberedning: 2005/06:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So10 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:So7 av Annelie Enochson (kd) och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om folkhälsopolitiska förutsättningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om alkoholpolitiska mål. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:LU15 2005/06:SkU22 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:So7 av Annelie Enochson (kd) och Birgitta Carlsson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:So3 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att förslagen som avser ny narkotikapolitisk handlingsplan skall beredas i ett särskilt utskott för narkotikapolitiska frågor sammansatt av socialutskottet och justitieutskottet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en ny alkoholpolitisk


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU23 2005/06:SkU22 2005/06:SoU12 2005/06:TU13
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2005/06:So3 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 61 kB)

Motion 2005/06:MJ11 av Jan Andersson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om betydelsen av den småskaliga livsmedelsförädlingen och att branschen gynnas av långsiktiga regelverk och skarpa förslag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sverige


Utskottsberedning: 2005/06:MJU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:MJ11 av Jan Andersson m.fl. (c) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:Sf7 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att kommunerna skall ha det fulla ansvaret för ensamkommande barns omvårdnad och boende under den tid då asylansökan prövas. Riksdagen beslutar med ändring av regeringens förslag att definitionen av ensamkommande


Utskottsberedning: 2005/06:SfU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sf7 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:Ub5 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommen med förslag på hur den nuvarande diskrimineringslagstiftningen skulle kunna breddas och vidgas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en diskrimineringslagstiftning som gäller alla människor i Sverige. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:UbU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Ub5 av Birgitta Sellén m.fl. (c) (doc, 49 kB)