Dokument & lagar (425 träffar)

Motion 2010/11:K2 av Kurt Kvarnström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K2 av Kurt Kvarnström m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition s64050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en höjd kvalitet i utbildningen av teckenspråkstolkar förutsätter


Utskottsberedning: 2010/11:KU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K2 av Kurt Kvarnström m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell KD IT-politik för hela Sverige kd799 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en bred nationell IT-politisk strategi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2010/11:KU23 2010/11:NU7 2010/11:SkU21 2010/11:TU20
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 92 kB)

Motion 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. MP Grön alkoholpolitik MP1623 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillståndsplikt för folkölsförsäljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1 2010/11:KU23 2010/11:SkU21 2010/11:SoU4 2010/11:UU13
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 138 kB)

Motion 2010/11:K426 av Ulf Holm (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K426 av Ulf Holm MP Tomma stolar ska inte ge partistöd MP2217 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kommunallagen bör ändras så att s.k. tomma stolar i kommunfullmäktige eller region- eller landstingsfullmäktige


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K426 av Ulf Holm (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K425 av Valter Mutt och Åsa Romson (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K425 av Valter Mutt och Åsa Romson MP Framtidsutskott MP2805 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett framtidsutskott i riksdagen. Bakgrund Finlands riksdag inrättade 1993, som första parlament


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K425 av Valter Mutt och Åsa Romson (MP) (doc, 45 kB)

Motion 2010/11:K424 av Mehmet Kaplan (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K424 av Mehmet Kaplan MP Religionsfrihet MP2303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samhällets förmåga att värna de mänskliga rättigheterna är avhängig en bred allmän kunskap om vad rättigheterna innebär och


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:K424 av Mehmet Kaplan (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:K412 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K412 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Kommunalt utjämningsmandat m1641 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa utjämningsmandat i valet till kommunfullmäktige. Motivering I kommuner där det bara finns en


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K412 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K405 av Ann-Kristine Johansson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K405 av Ann-Kristine Johansson S Nordisk samekonvention s67021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nordisk samekonvention. Motivering Samepolitik och lagstiftning som rör samer i Finland, Norge och Sverige har


Utskottsberedning: 2011/12:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K405 av Ann-Kristine Johansson (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K395 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K395 av Penilla Gunther KD Tydliggörande av myndigheters arbete kd521 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dela in myndigheter i olika kategorier och i övrigt arbeta för att tydliggöra deras arbete. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K395 av Penilla Gunther (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K394 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K394 av Lars-Axel Nordell KD Villkor för förtroendevalda kd548 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över hur villkoren för förtroendevalda kan förbättras. Motivering Att vara förtroendevald idag


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K394 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K393 av Sven-Olof Sällström och Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:K393 av Sven-Olof Sällström och Mattias Karlsson SD Politisk tv-reklam sd11 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att politisk tv-reklam ska erbjudas likvärdigt och på samma villkor till i val samtliga deltagande partier.


Utskottsberedning: 2011/12:KU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:K393 av Sven-Olof Sällström och Mattias Karlsson (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K380 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K380 av Annelie Enochson KD Religionsfrihet kd745 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att religionsfrihetsfrågorna ska vara en aktiv del i utrikespolitiken och i utvecklingssamarbetet.1 Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2010/11:UU10 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2011/12:KU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2010/11:K380 av Annelie Enochson (KD) (doc, 65 kB)

Motion 2010/11:K378 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K378 av Penilla Gunther m.fl. KD Valkretsindelning i Västra Götaland kd820 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändrad valkretsindelning i Västra Götaland. Motivering Under en längre tid har det pågått en diskussion


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K378 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K377 av Otto von Arnold och Yvonne Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K377 av Otto von Arnold och Yvonne Andersson KD Värdedebatt kd822 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stimulera debatten om värden. Motivering En diskussion om etik och människovärde är viktigt för


Utskottsberedning: 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K377 av Otto von Arnold och Yvonne Andersson (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K376 av Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K376 av Otto von Arnold KD Meddelarskydd vid förundersökning och ingripanden kd739 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av meddelarskyddet vid förundersökning och vid ingripanden. Motivering I samband


Utskottsberedning: 2010/11:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K376 av Otto von Arnold (KD) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K375 av Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K375 av Otto von Arnold KD Ordensväsendet kd736 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera det offentliga ideella belöningssystemet. Motivering Staten belönar i dag engagerade medborgares samhällsinsatser.


Utskottsberedning: 2010/11:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K375 av Otto von Arnold (KD) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K374 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K374 av Caroline Szyber KD Tv-konsumenter som är anslutna till kabelnät kd735 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en förstärkt valfrihet när det gäller konsumentens möjlighet att välja tv-utbud som alternativ


Utskottsberedning: 2010/11:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K374 av Caroline Szyber (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K373 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K373 av Caroline Szyber KD Rösträttsålder kd734 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i grundlagen så att den som fyller 18 år under det år som val hålls till riksdag, landsting och kommuner anses röstberättigad.


Utskottsberedning: 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K373 av Caroline Szyber (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K363 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K363 av Boriana Åberg M Minskning av antalet myndigheter m1367 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att effektivisera den statliga byråkratin och minska antalet statliga myndigheter. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K363 av Boriana Åberg (M) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K360 av Christer Adelsbo (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K360 av Christer Adelsbo S Gruppsekretess s32035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändring i sekretesslagen. Motivering I det drogförebyggande arbetet framhålls det från politiker, polisen, tullen, kommunen och


Utskottsberedning: 2011/12:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K360 av Christer Adelsbo (S) (doc, 47 kB)