Dokument & lagar (12 träffar)

Motion 2010/11:K417 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K417 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson M Patientintegritet m1622 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av sekretesslagen i syfte att stärka integriteten för patienter. Motivering Integritetsskyddet


Utskottsberedning: 2011/12:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K417 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (M) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:K416 av Finn Bengtsson och Margareta B Kjellin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K416 av Finn Bengtsson och Margareta B Kjellin M Återbäring av kommunal- och landstingsskatt m1645 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheter till individuell återbäring av kommunal- och landstingsskatt vid


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K416 av Finn Bengtsson och Margareta B Kjellin (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K415 av Finn Bengtsson och Per Bill (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K415 av Finn Bengtsson och Per Bill M Forsknings- och innovationsråd m1633 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheterna att inrätta ett forsknings- och innovationsråd i Regeringskansliet. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K415 av Finn Bengtsson och Per Bill (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K372 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K372 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson M Medborgarnas integritet m1629 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av politiska beslut i syfte att värna medborgarnas integritet. Motivering Banker som vill


Utskottsberedning: 2011/12:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K372 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K300 av Finn Bengtsson och Gustaf Hoffstedt (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K300 av Finn Bengtsson och Gustaf Hoffstedt M Personval m1634 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av vallagen i syfte att kunna föreslå ett ökat inslag av personval. Motivering Stödet för det politiska


Utskottsberedning: 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K300 av Finn Bengtsson och Gustaf Hoffstedt (M) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:K268 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K268 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson M Stärkning av den personliga integriteten m1501 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla frågor som på olika sätt berör eller kan påverka den personliga integriteten


Utskottsberedning: 2011/12:KU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:K268 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (M) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K282 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K282 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson M Regelförenkling i offentlig sektor m1119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelförenkling i offentlig sektor. Motivering Det ska vara enkelt att starta, driva och


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K282 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:K341 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2008/09:K341 av Lars-Arne Staxäng m.fl. m Sänkning av spärrgränser vid personval m1681 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om spärrgränserna vid personval för kommun, landsting och riksdag. Motivering Sverige införde personvalsinslag


Utskottsberedning: 2008/09:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K341 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K322 av Anna König Jerlmyr och Finn Bengtsson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:K322 av Anna König Jerlmyr och Finn Bengtsson m Antalet riksdagsledamöter m1624 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reducera antalet ledamöter till 249. Motivering I jämförelse med många andra länder har Sverige


Utskottsberedning: 2008/09:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K322 av Anna König Jerlmyr och Finn Bengtsson (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K263 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:K263 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson m Årligt fastställande av skattesats m1839 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om undantag vad gäller årligt fastställande av kommunal skattesats samt budget. Motivering Västerviks


Utskottsberedning: 2008/09:KU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K263 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (m) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:K238 av Finn Bengtsson och Rolf K Nilsson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:K238 av Finn Bengtsson och Rolf K Nilsson m Personval m1467 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av vallagen i syfte att kunna föreslå ett ökat inslag av personval. Bakgrund Stödet för det politiska partiväsendet


Utskottsberedning: 2008/09:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K238 av Finn Bengtsson och Rolf K Nilsson (m) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:K239 av Finn Bengtsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2008/09:K239 av Finn Bengtsson m.fl. m Återbäring av kommunal- och landstingsskatt m1346 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheter till individuell återbäring av kommunal- och landstingsskatt vid överskott. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:KU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K239 av Finn Bengtsson m.fl. (m) (doc, 39 kB)