Dokument & lagar (19 träffar)

Motion 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. V Stärkta rättigheter och förbättrade livsvillkor för hbt-personer V585 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Heteronormativitet och fördomar 4 Rättstrygghet för hbt-personer 5 Ny diskrimineringslag 5 Hatbrott 5 Hets mot folkgrupp 6


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:JuU8 2010/11:KU22 2010/11:SfU6 2010/11:SkU20 2010/11:SoU1 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7 2011/12:AU11 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2010/11:K421 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K421 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Rösträtt V521 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändring av vallagen så att rösträtt till riksdagen följer samma system som rösträtt i kommunalvalen, gällande den s.k. treårsregeln.


Utskottsberedning: 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:K421 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:K420 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K420 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Lag om allmän kommunikationshemlighet V523 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med syftet att presentera ett förslag till lag om allmän kommunikationshemlighet.


Utskottsberedning: 2011/12:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K420 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K419 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K419 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Riksdagsledamöternas arvoden V522 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att riksdagsstyrelsen utreder frågan om att nivån på arvodet bör knytas till 100 av ett prisbasbelopp. Riksdagen begär att riksdagsstyrelsen utreder frågan om att avskaffa


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:K419 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:K418 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K418 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Inrättande av en kommission för mänskliga rättigheter V524 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter ska tydliggöras i


Utskottsberedning: 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:K418 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:K422 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K422 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Avskaffa monarkin V520 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att utreda det svenska statsskicket i syfte att avskaffa monarkin. Motivering I år


Utskottsberedning: 2011/12:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K422 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2008/09:K8 av Marianne Berg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:K8 av Marianne Berg m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:184 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:184 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2008/09:KU25
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:K8 av Marianne Berg m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2008/09:K7 av Marianne Berg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:K7 av Marianne Berg m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna v059 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma


Utskottsberedning: 2008/09:KU23
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:K7 av Marianne Berg m.fl. (v) (doc, 59 kB)

Motion 2008/09:K3 av Marianne Berg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:K3 av Marianne Berg m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:123 Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen v047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:123 Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen. Propositionens innehåll Enligt samtjänstlagen får statliga


Utskottsberedning: 2008/09:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K3 av Marianne Berg m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. v En solidarisk och jämställd äldrepolitik v505 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Verklig valfrihet i vardagen 5 5 25 000 nya jobb för en bättre äldreomsorg 6 6 Ett äldreomsorgslyft för ökad kvalitet 7 6.1 Personalen äldreomsorgens


Utskottsberedning: 2008/09:CU30 2008/09:CU32 2008/09:FiU2 2008/09:KU23 2008/09:SoU13 2008/09:SoU19 2008/09:SoU24 2008/09:SoU8 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 134 kB)

Motion 2008/09:K389 av Camilla Lindberg m.fl. (fp, mp, v, c)

Motion till riksdagen 2008/09:K389 av Camilla Lindberg m.fl. fp, mp, v, c Vissa grundlagsfrågor rörande HBT-personer fp1618 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förekomsten av återstående diskriminering mot homosexuella,


Utskottsberedning: 2008/09:KU17 2008/09:KU18 2008/09:KU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:K389 av Camilla Lindberg m.fl. (fp, mp, v, c) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:A355 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:A355 av Josefin Brink m.fl. v HBT-personers mänskliga rättigheter v305 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Heteronormativitet och fördomar 6 4 Asylsökande HBT-personer 7 5 Rättstrygghet för HBT-personer 8 5.1 Ny diskrimineringslag 8 5.2 En särskild


Utskottsberedning: 2008/09:AU9 2008/09:CU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU5 2008/09:KU9 2008/09:SfU8 2008/09:SoU1 2008/09:SoU13 2008/09:SoU14 2008/09:SoU17 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2009/10:AU8 2009/10:KU28
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2008/09:A355 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 168 kB)

Motion 2008/09:K307 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:K307 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 1 Rikets styrelse v442 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2008/09:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K307 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:N210 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:N210 av Hans Linde m.fl. v En handelspolitik för jämställdhet v404 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Motivering 3 4 Handel och könsmaktsordningen 3 5 Jämställdhetsperspektiv på handel 4 5.1 WTO och jämställdhet 4 5.2 EU:s associationsavtal och jämställdhet 5


Utskottsberedning: 2008/09:KU1 2008/09:UU10 2009/10:NU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:N210 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2008/09:K225 av Marianne Berg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:K225 av Marianne Berg m.fl. v Riksdagsledamöters arvoden v440 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att riksdagsstyrelsen låter utreda frågan om att nivån på arvodet bör knytas till 100 av ett prisbasbelopp. Riksdagen begär att riksdagsstyrelsen låter utreda frågan om att avskaffa


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:K225 av Marianne Berg m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:So363 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:So363 av Josefin Brink m.fl. v Transpersoners mänskliga rättigheter v306 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Hälso- och sjukvård för transsexuella 3 4.1 Könstillhörighetslagen 4 4.1.1 Åldersgränsen för rätt till behandling 4


Utskottsberedning: 2008/09:CU12 2008/09:KU18 2008/09:KU9 2008/09:SoU13 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2008/09:So363 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 86 kB)

Motion 2008/09:A290 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:A290 av Josefin Brink m.fl. v En feministisk politik för jämställdhet v301 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samtliga mål för jämställdhetspolitiken ska syfta till att ändra maktförhållandena mellan könen.


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:KU1 2008/09:KU15 2009/10:AU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2008/09:A290 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 60 kB)

Motion 2008/09:K218 av Marianne Berg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:K218 av Marianne Berg m.fl. v Riksdagsledamöters bisysslor v439 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppdrag att återkomma med ett tydligt regelverk för riksdagsledamöters bisysslor.


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K218 av Marianne Berg m.fl. (v) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:K217 av Marianne Berg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:K217 av Marianne Berg m.fl. v Rösträtten v441 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av vallagen så att rösträtt till riksdagen följer samma system som rösträtt i kommunalvalen gällande den s.k. treårsregeln. Riksdagen beslutar om ändring av vallagen så att rösträtt


Utskottsberedning: 2008/09:KU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:K217 av Marianne Berg m.fl. (v) (doc, 41 kB)