Dokument & lagar (6 träffar)

Motion 2010/11:Ub11 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub11 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt SD med anledning av prop. 2010/11:113 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet SD192 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Ub11 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub5 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub5 av Richard Jomshof m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare sd191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett omarbetat förslag där möjligheterna


Utskottsberedning: 2010/11:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub5 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub471 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub471 av Richard Jomshof m.fl. SD Statligt huvudmannaskap för skolan sd190 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svensk grundskola, gymnasieskola och komvux bör få ett statligt huvudmannaskap. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Ub471 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Ub460 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub460 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 15 Studiestöd sd202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 15 Studiestöd 248 954 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 23 721 089 000 kr. Motivering Det så kallade barntillägget


Utskottsberedning: 2010/11:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub460 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:Ub459 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub459 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning sd203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 646 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således


Utskottsberedning: 2010/11:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub459 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 141 kB)

Motion 2010/11:Ub1 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub1 av Richard Jomshof m.fl. SD med anledning av prop. 2009/10:219 Betyg från årskurs 6 i grundskolan SD1 Sammanfattning Regeringen föreslår i sin proposition 2009/10:219 att betyg ska sättas vid varje terminsslut i alla ämnen utom språkval fr.o.m. höstterminen i årskurs 6 i grundskolan


Utskottsberedning: 2010/11:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Ub1 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 59 kB)