Dokument & lagar (99 träffar)

Motion 2010/11:Ub9 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub9 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:104 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utbildningen ska byta namn till arbetsplatsförlagd


Utskottsberedning: 2010/11:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Ub9 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:Ub10 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub10 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:104 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning S37121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur


Utskottsberedning: 2010/11:UbU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Ub10 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Ub6 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub6 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att examen från lärarutbildning ska ge


Utskottsberedning: 2010/11:UbU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:Ub6 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:Ub4 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub4 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare S37120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om legitimation för lärare och förskollärare. Motivering Att alla


Utskottsberedning: 2010/11:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub4 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:Ub489 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub489 av Jabar Amin m.fl. MP Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid MP1102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Dagens samhälle och dagens arbetsmarknad


Utskottsberedning: 2010/11:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub489 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Ub473 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub473 av Peter Rådberg m.fl. MP Inrättande av tvärvetenskaplig gymnasieutbildning MP3207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör inrättas en tvärvetenskaplig inriktning i gymnasieskolan. Motivering Hög kvalitet


Utskottsberedning: 2010/11:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub473 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Ub3 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub3 av Jabar Amin m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:19 Ett steg framåt en ny dansarutbildning MP004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att elever som påbörjar den nya dansarutbildningen ska ha rätt att fullfölja


Utskottsberedning: 2010/11:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub3 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. S Ekonomisk familjepolitik S47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ett nytt politiskt mål för politikområdet Ekonomisk familjepolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en solidarisk välfärd med


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1 2010/11:UbU10
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 82 kB)

Motion 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. MP Kulturpolitik MP1613 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Kreativa SverigeRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återstarta Accessprogrammet.


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1 2010/11:KrU10 2010/11:KrU8 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. V Kreativa Sverige ett kulturlyft v543 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av Accessprogrammet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1 2010/11:KrU10 2010/11:KrU8 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. V Stärkta rättigheter och förbättrade livsvillkor för hbt-personer V585 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Heteronormativitet och fördomar 4 Rättstrygghet för hbt-personer 5 Ny diskrimineringslag 5 Hatbrott 5 Hets mot folkgrupp 6


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:JuU8 2010/11:KU22 2010/11:SfU6 2010/11:SkU20 2010/11:SoU1 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7 2011/12:AU11 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. MP Förändrad arbetsmarknad och arbetsmiljöinsatser MP2209 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka det ekonomiska stödet till Arbetsmiljöverket. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:AU3 2010/11:AU5 2010/11:AU8 2010/11:SkU23 2010/11:UbU11 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 87 kB)

Motion 2010/11:Ub486 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub486 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för forskning S37119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk forskningspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:Ub486 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 89 kB)

Motion 2010/11:Ub485 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub485 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för högre utbildning S37118 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:Ub485 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2010/11:Ub484 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub484 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S37117 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra en hög ambition att erbjuda en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning där alla som har


Utskottsberedning: 2010/11:UbU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:Ub484 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:Ub483 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub483 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för gymnasieskolan S37116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gymnasieskolan. Vår syn på gymnasieskolan Dagens gymnasieskola står inför helt andra utmaningar än vad som gällde


Utskottsberedning: 2010/11:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub483 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2010/11:Ub482 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub482 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för grundskolan S37115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetssäkring, uppfyllelse av kunskapsmål och kunskapsuppföljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11 2010/11:UbU12 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Ub482 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 82 kB)

Motion 2010/11:Ub481 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub481 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för förskolan S37114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alla


Utskottsberedning: 2010/11:UbU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:Ub481 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. MP Utvecklande av den sociala ekonomin MP2215 1 Sammanfattning I en tid som fortfarande i hög grad präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris är behovet av att förstå och synliggöra den sociala ekonomins betydelse större än någonsin. Det gäller särskilt när


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:AU9 2010/11:CU15 2010/11:FiU29 2010/11:FiU32 2010/11:KU24 2010/11:NU20 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 104 kB)

Motion 2010/11:A402 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A402 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Jämställd arbetsmarknad MP1821 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Jämställd arbetsmarknad och jämställt arbetsliv 3 3.1 Lönekartläggningar ett effektivt medel för jämställda löner 4 3.2 Rätt till heltid


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:AU5 2010/11:SfU1 2010/11:UbU7 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:A402 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 77 kB)