Dokument & lagar (969 träffar)

Socialutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM 2011-06-16 TID 09.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:35 2 Planering subsidiaritetsprövning Kanslichefen informerade om planeringen inför kommande subsidiaritetsprövning av

2011-06-16

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona MP med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:SfU1 2011/12:SfU4 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 68 kB)

Socialutskottets protokoll 2010/11:35

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM 2011-06-07 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Riksrevisionen om Rapport RiR 2011:19 Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg samverkan utan verkan Riksrevisor Gudrun Antemar och medarbetare, informerade

2011-06-07

Socialutskottets protokoll 2010/11:34

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 2011-05-19 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medgav att Karin Nordström från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 2 på föredragningslistan. 2 Aktuella

2011-05-19

Socialutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-05-12 TID 09:30-10:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Riksrevisionen om Rapport RiR 2011:17 om Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Riksrevisor Jan Landahl och projektledare Marcela Cohen Birman,

2011-05-12

Socialutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-05-10 TID 11.0012:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medgav att Pia Törsleff Hertzberg och Karin Nordström från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 2 på föredragningslistan.

2011-05-10

Yttrande 2010/11:SoU4y

2010/11:SoU4y Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård Socialutskottets yttrande 2010/11:SoU4y Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 12 april 2011 att ge socialutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 2010/11:107 Förbättrad utslussning

2011-05-03

Yttrande 2010/11:SoU4y (pdf, 30 kB)

Socialutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-05-03 TID 11.0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:30. 2 Yttrande till JuU SoU4y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till justitieutskottet över regeringens proposition

2011-05-03

Socialutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-04-28 TID 09.3011:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Statens institutionsstyrelse Generaldirektör Eva Persson Göransson informerade utskottet om aktuella frågor och verksamheten vid Statens institutionsstyrelse. Deltagarlista

2011-04-28

Yttrande 2010/11:SoU3y

2010/11:SoU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2010 Socialutskottets yttrande 2010/11:SoU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2010 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 7 april 2011 att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att lämna ett yttrande över regeringens skrivelse 2010/11:105 Årsboken

2011-04-13

Yttrande 2010/11:SoU3y (pdf, 23 kB)

Socialutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 2011-04-12 TID 11.0011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2010/11:27 och 2010/11:28. 2 Folkhälsofrågor SoU16 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om Folkhälsofrågor. Utskottet

2011-04-12

Socialutskottets protokoll 2010/11:28

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 2011-04-07 TID 09.30-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning. Utskottet höll en öppen utfrågning om erfarenheter från den första tiden efter omregleringen av apoteksmarknaden. Program och deltagarlista bifogas som bilaga 2 respektive 3.

2011-04-07

Socialutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 2011-04-05 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet 2010/11:26 2 Fråga om yttrande till KU Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse

2011-04-05

Socialutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 2011-03-29 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet 2010/11:25 2 Läkemedelsfrågor SoU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om läkemedelsfrågor. Utskottet justerade förslag

2011-03-29

Socialutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 2011-03-17 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet 2010/11:24 2 Hälso- och sjukvård samt tandvård SoU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om hälso- och sjukvård samt

2011-03-17

Socialutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 2011-03-15 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet 2010/11:23 2 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun SoU12 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2011-03-15

Socialutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 2011-03-08 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:22 2 Apoteksomregleringen SoU14 Utskottet behandlade Riksrevisionens styrelses redogörelse 2010/11:RRS8 och motioner. Ärendet

2011-03-08

Yttrande 2010/11:SoU2y

2010/11:SoU2y Luftburna ambulanstransporter Socialutskottets yttrande 2010/11:SoU2y Luftburna ambulanstransporter Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade den 15 februari 2011 att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över motionerna Fö231 och Fö235, som ingår i ett kommande motionsbetänkande, FöU2

2011-03-03

Yttrande 2010/11:SoU2y (pdf, 17 kB)

Socialutskottets protokoll 2010/11:22

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 2011-03-03 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet 2010/11:21 2 Funktionshindersfrågor SoU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om funktionshindersfrågor. Utskottet justerade

2011-03-03

Socialutskottets protokoll 2010/11:21

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:21 DATUM 2011-03-01 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Kerstin Wigzell, särskild utredare, informerade om Upprättelseutredningens betänkande SOU2011:9 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2010/11:19 och

2011-03-01