Dokument & lagar (590 träffar)

Motion 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor S12001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kärnkraften ska betala


Utskottsberedning: 2011/12:CU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V) (doc, 53 kB)

Civilutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 2011-06-14 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:25. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om förslag till

2011-06-14

Civilutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 2011-05-31 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:24 2 Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende CU25 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:85. Utskottet

2011-05-31

Civilutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 2011-05-19 TID 09.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:23. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om kommissionens

2011-05-19

Civilutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 2011-05-12 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:22 2 Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning CU24 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:120.

2011-05-12

Civilutskottets protokoll 2010/11:22

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 2011-05-05 TID 09.30-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:21 2 Vårändringsbudgeten för 2011 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2010/11:99.

2011-05-05

Civilutskottets protokoll 2010/11:21

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:21 DATUM 2011-04-26 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av ny ordförande Utskottet beslutade att välja Veronica Palm S till ordförande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2011-04-26

Civilutskottets protokoll 2010/11:20

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 2011-04-14 TID 09.30-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:19. 2 Riksdagens framtidsdag 2012 Forskningssekreterarna Helene Limén, Lars Eriksson och Johan Wallin från RUT, utvärderings-

2011-04-14

Civilutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 2011-04-07 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:18 2 Komplettering av den nya plan- och bygglagens övergångsbestämmelser CU26 Utskottet behandlade fråga om utskottsinitiativ

2011-04-07

Civilutskottets protokoll 2010/11:18

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:18 DATUM 2011-04-05 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:17. 2 Regeringens skrivelse 2010/11:75 Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens

2011-04-05

Civilutskottets protokoll 2010/11:17

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 2011-03-29 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:16 2 Bättre möjlighet till skuldsanering CU9 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:31 och motioner. Utskottet

2011-03-29

Civilutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 20110317 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:15. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet informerade utskottet om förslag till

2011-03-17

Civilutskottets protokoll 2010/11:15

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM 2011-03-03 TID 09.30-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av ny ordförande Utskottet beslutade att välja Carina Ohlsson S till ordförande fr.o.m. den 3 mars 2011 t.o.m. den 1 augusti 2011 under Maryam Yazdanfars S tjänstledighet. Denna

2011-03-03

Motion 2010/11:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:C7 av Jan Lindholm m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet MP016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillhandahållande av leksaker i verksamhet som utövas av ideella organisationer


Utskottsberedning: 2010/11:CU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:C6 av Marianne Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:C6 av Marianne Berg m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som


Utskottsberedning: 2010/11:CU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:C6 av Marianne Berg m.fl. (V) (doc, 52 kB)

Civilutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 2011-02-17 TID 09.30-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:13 2 Naturresursfrågor och vattenrätt CU17 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till

2011-02-17

Motion 2010/11:C5 av Carina Herrstedt och Thoralf Alfsson (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:C5 av Carina Herrstedt och Thoralf Alfsson SD med anledning av prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen SD160 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nya plan- och bygglagen ska förenklas


Utskottsberedning: 2010/11:CU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C5 av Carina Herrstedt och Thoralf Alfsson (SD) (doc, 48 kB)

Civilutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2011-02-15 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:12 2 Associationsrättsliga frågor CU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till utskottets

2011-02-15

Civilutskottets protokoll 2010/11:12

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 2011-02-08 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:11 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om förslag till

2011-02-08

Civilutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 2011-02-03 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:10. 2 EU-förslag om en omarbetad Bryssel-I-förordning Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM2010 748. Utskottet

2011-02-03