Dokument & lagar (10 723 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:624 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 1 juli Svar på fråga 2010/11:624 Husbehovsfiskets situation Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Peter Jeppsson har frågat vad jag avser att göra så att Fiskeriverkets förslag till föreskrifter inte ska innebära ett omöjliggörande för husbehovsfiskare att få utföra sina rättigheter att få fånga öring innanför

Svarsdatum: 2011-07-01 Frågeställare: Peter Jeppsson (S)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-06-30 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:31. 2 Återförvisat utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen SfU12 Utskottet behandlade det återförvisade

2011-06-30

Svar på skriftlig fråga 2010/11:622 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 30 juni Svar på fråga 2010/11:622 Turkiet Utrikesminister Carl Bildt Roza Güclü Hedin har frågat mig vad jag avser att göra för att lyfta frågan på EU-nivå om att den turkiska valmyndigheten beslutat att rösta ned en nyinvald parlamentarikers riksdagsplats. Även om inte frågan nämner vilken parlamentariker det

Svarsdatum: 2011-06-30 Frågeställare: Roza Güclü Hedin (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:614 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 30 juni Svar på fråga 2010/11:614 Erkännande av Palestina Utrikesminister Carl Bildt Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige ska stödja en FN-resolution om erkännande av staten Palestina. Europeiska unionen och Sverige fokuserar på möjligheterna att snarast få till stånd

Svarsdatum: 2011-06-30 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:625 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:625 Omförhandling av Arlandabaneavtalet Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Lars Johansson har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till att se över Arlandabaneavtalet och begära en omförhandling av detta. De grundläggande förutsättningarna för Arlandabaneprojektet beslutades

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Lars Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:621 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:621 Barnfattigdom Statsrådet Maria Larsson Roza Güclü Hedin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att alla barn får en god uppväxt med goda ekonomiska förutsättningar. Barns ekonomiska situation är en viktig fråga för regeringen. Lösningarna för att

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Roza Güclü Hedin (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:619 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:619 Karlsborgsmålet Hammaren Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Rådberg har frågat mig vilka mina motiv är till den kraftiga ökningen av verksamheten runt Hammaren och vilka dessa nya internationella inriktningar är som åsyftas. I sin fråga redovisar Peter Rådberg att Försvarsmakten

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Peter Rådberg (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:618 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:618 Förutsättningarna för rätt till assistans Statsrådet Maria Larsson Gunilla Svantorp har frågat mig om jag tagit initiativ till att regeringen gett Försäkringskassan ändrade direktiv som får effekter i form av minskade assistanstimmar för enskilda individer. Jag vill inleda mitt

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:617 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:617 Byggnation av småhus Närings- och energiminister Maud Olofsson Helene Peterson i Stockaryd har frågat mig om produktionen inom småhusindustrin. Möjligheten för småhustillverkare att bibehålla personal och utöka sin produktion av småhus är förstås kopplad till efterfrågan i Sverige

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Helene Petersson i Stockaryd (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:616 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:616 Situationen för Ahmadiyamedlemmar i Pakistan Utrikesminister Carl Bildt Shadiye Heydari har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att stärka skyddet av Ahmadiyasamfundet i Pakistan. Regeringen delar Shadiye Heydaris oro för Ahmadiyamuslimer och andra religiösa minoriteter

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Shadiye Heydari (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:613 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:613 Flygvapensamarbete i norr Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möjliggöra att de tre flygbaserna i norra Finland RovaniemiSverige Kallaxoch Norge Bodö skulle kunna utveckla ett system med alternativa landningsplatser.

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:612 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:612 Framtiden för utbildningsorterna inom MSB Försvarsminister Sten Tolgfors Eva Sonidsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att behålla samma kvalitet på utbildningen vid verksamhetsställena Revinge och Sandö vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBI

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Eva Sonidsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:611 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:611 Upprättelse för internerade i arbetskompanier Försvarsminister Sten Tolgfors Jonas Sjöstedt har frågat statsministern vad han avser att göra för att ge de internerade upprättelse. Frågan har överlämnats till mig. Den dåvarande regeringen avslog den 30 maj 1985 en framställan

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:610 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:610 EU:s optionsrätt till uran som bryts i Sverige Närings- och energiminister Maud Olofsson Jonas Sjöstedt har frågat mig hur jag gentemot EU kommer att klargöra räckvidden av EU:s optionsrätt över klyvbart material enligt Euratomfördraget. Regelverket är klart och tydligt. Ett enskilt

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:609 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:609 EU:s politik angående Marockos ockupation av Västsahara Utrikesminister Carl Bildt Jonas Sjöstedt har frågat mig vad jag avser att göra för att EU offentligt ska korrigera EU:s representant i utrikesfrågor Catherine Ashtons uttalande om Marockos ockupation av Västsahara. Referaten

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:607 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:607 Våldsutsatta kvinnor med tidsbegränsat uppehållstillstånd Statsrådet Tobias Billström Gunvor G Ericson har, såsom det får förstås, frågat mig när jag avser att vidta åtgärder avseende möjligheterna för anhöriginvandrare med tidsbegränsat uppehållstillstånd att få fortsatt uppehållstillstånd

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Gunvor G Ericson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:606 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:606 Rimlig fördelning av notan för finanskrisen Statsrådet Peter Norman Jonas Eriksson har frågat mig hur jag avser att verka för att förluster som uppstår i banker till följd av oansvarig utlåning fördelas rimligt mellan skattebetalarna och bankernas ägare. Vad gäller situationen

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Jonas Eriksson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:605 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:605 Samarbete med organisationer närstående Burmas regim Statsrådet Gunilla Carlsson Olle Thorell har frågat mig om jag känner till vilka organisationer som tar emot svenskt stöd i Burma och om det föreligger en ny svensk strategi gentemot Burma. Vidare framkommer att Aung San Suu

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:604 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:604 Undersökningskommission gällande MR-brott i Burma Utrikesminister Carl Bildt Olle Thorell har frågat mig om jag kommer att ställa mig bakom initiativet att inrätta en undersökningskommission om MR-brott begångna i Burma. Det initiativ som Olle Thorell hänvisar till är det som

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:603 besvarad av Statsrådet Stefan Attefall

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:603 Skattediskriminering av hyresrätter Statsrådet Stefan Attefall Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att inom kort tillsätta utlovad utredning om hur hyresrätten kan stärkas. I budgetpropositionen för 2011 står att Möjligheterna att stärka hyresrättens ställning på den

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)