Dokument & lagar (10 723 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:630 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 15 augusti Svar på fråga 2010/11:630 Visum för terrorister till Sverige Utrikesminister Carl Bildt Annelie Enochson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att mildra de effekter som Leila Khaleds besök har fått på Sveriges anseende internationellt. Sveriges trovärdighet i kampen mot terrorismen är grundmurad och påverkas inte av det som Annelie Enochson tar upp.

Svarsdatum: 2011-08-15 Frågeställare: Annelie Enochson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:642 besvarad av Statsminister Fredrik Reinfeldt

den 11 augusti Svar på fråga 2010/11:642 Statsrådens svarstider för skriftliga frågor Statsminister Fredrik Reinfeldt Anders Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skärpa upp statsrådens besvarande av skriftliga frågor. Frågeinstituten är en viktig del av riksdagens kontrollmakt. Statsrådens

Svarsdatum: 2011-08-11 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:623 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 9 augusti Svar på fråga 2010/11:623 Tullverkets framtid Finansminister Anders Borg Anders Karlsson har frågat civil- och bostadsministern genom vilka åtgärder eller initiativ omorganisation, ändrade direktiv eller personalförstärkningar han avser att säkra en god tullverksamhet i hela landet. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2011-08-09 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:620 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 9 augusti Svar på fråga 2010/11:620 Förmånsbilar Finansminister Anders Borg Helena Leander har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att skattesystemet inte ska premiera förmånsbilar framför kontant lön. Inkomstbeskattningen av löner, förmåner och andra ersättningar för arbete bör vara likformig

Svarsdatum: 2011-08-09 Frågeställare: Helena Leander (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:615 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 9 augusti Svar på frågorna 2010/11:608 Åtgärder mot viss skatteplanering 2010/11:615 Åtgärder mot visst slag av skatteplanering Finansminister Anders Borg Jonas Sjöstedt har frågat mig på vilket sätt jag avser att se över eller föreslå skärpningar av gällande lagar och regler för att i framtiden undvika att

Svarsdatum: 2011-08-09 Frågeställare: Jacob Johnson (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:608 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 9 augusti Svar på frågorna 2010/11:608 Åtgärder mot viss skatteplanering 2010/11:615 Åtgärder mot visst slag av skatteplanering Finansminister Anders Borg Jonas Sjöstedt har frågat mig på vilket sätt jag avser att se över eller föreslå skärpningar av gällande lagar och regler för att i framtiden undvika att

Svarsdatum: 2011-08-09 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:640 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 3 augusti Svar på fråga 2010/11:640 Upphandling av rekryteringskampanj inom försvaret Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inom myndigheten Försvarsmakten säkerställa professionalism och kvalitet i samband med upphandling som i exempelvis det

Svarsdatum: 2011-08-03 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:629 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 1 augusti Svar på fråga 2010/11:629 Tiggeri som grund för utvisning Justitieminister Beatrice Ask Roger Haddad har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att regeringen återkommer till riksdagen med förtydliganden kring frågan om tiggeri och verksamhet som exempelvis gatumusik. Justitieombudsmannen JO uttalade

Svarsdatum: 2011-08-01 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:627 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 1 augusti Svar på fråga 2010/11:627 Förhållningssätt inom polisen beträffande personer med utländsk bakgrund Justitieminister Beatrice Ask Maria Ferm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att strukturell diskriminering inom polisen inte förekommer. Polisens roll i samhället är

Svarsdatum: 2011-08-01 Frågeställare: Maria Ferm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:637 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 29 juli Svar på fråga 2010/11:637 Dömda pedofilers tillgång till internet Socialminister Göran Hägglund Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att snabba på en lagstiftning gällande internetförbud för pedofiler dömda till rättspsykiatrisk vård. Eva-Lena Jansson påtalar bland annat

Svarsdatum: 2011-07-29 Frågeställare: Eva-Lena Jansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:636 besvarad av Statsrådet Ulf Kristersson

den 29 juli Svar på fråga 2010/11:636 Sjukpenningsregler för kvinnor med svåra graviditetsbesvär Statsrådet Ulf Kristersson Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder i sjukförsäkringen för att inte kvinnor med svåra graviditetsbesvär ska bli utförsäkrade. Vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan

Svarsdatum: 2011-07-29 Frågeställare: Eva-Lena Jansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:639 besvarad av Statsrådet Nyamko Sabuni

den 28 juli Svar på fråga 2010/11:639 Bidrag till antidemokratiska organisationer Statsrådet Nyamko Sabuni William Petzäll har, med hänvisning till att Ungdomsstyrelsen har utbetalat bidrag bland annat till Sveriges Imamförbund, frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder för att utröna hur det inträffade

Svarsdatum: 2011-07-28 Frågeställare: William Petzäll (SD)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:638 besvarad av Statsrådet Nyamko Sabuni

den 28 juli Svar på fråga 2010/11:638 Kvotering som en del av jämställdhetspolitiken Statsrådet Nyamko Sabuni Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att regeringen i höst ska lägga fram förslag om att kvotering till bolagsstyrelser ska införas. Det är bara ett par veckor sedan jag svarade

Svarsdatum: 2011-07-28 Frågeställare: Eva-Lena Jansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:633 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 21 juli Svar på frågorna 2010/11:631 Säkerhetspolitiska läget kring Gotland 2010/11:632 Säkerhetspolitiska läget kring Gotland 2010/11:633 Säkerhetspolitiska läget kring Gotland Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Hultqvist har frågat statsministern, utrikesministern och försvarsministern vilka åtgärder som

Svarsdatum: 2011-07-21 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:632 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 21 juli Svar på frågorna 2010/11:631 Säkerhetspolitiska läget kring Gotland 2010/11:632 Säkerhetspolitiska läget kring Gotland 2010/11:633 Säkerhetspolitiska läget kring Gotland Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Hultqvist har frågat statsministern, utrikesministern och försvarsministern vilka åtgärder som

Svarsdatum: 2011-07-21 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:631 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 21 juli Svar på frågorna 2010/11:631 Säkerhetspolitiska läget kring Gotland 2010/11:632 Säkerhetspolitiska läget kring Gotland 2010/11:633 Säkerhetspolitiska läget kring Gotland Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Hultqvist har frågat statsministern, utrikesministern och försvarsministern vilka åtgärder som

Svarsdatum: 2011-07-21 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:45

2010/11:45, Fredagen den 15 juli 1 Allmänna frågor Statssekreterare Oscar Wåglund Söderström Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 21 juni 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 18 juli 2011 Anf.

2011-07-15

Svar på skriftlig fråga 2010/11:628 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 7 juli Svar på fråga 2010/11:628 Urfolks rättigheter att bevara och utveckla kontakter Utrikesminister Carl Bildt Helén Pettersson i Umeå har frågat mig om det kan vara rätt att hindra en delegation till en konferens i Sverige från att komma hit för att de har för lite medel och hur jag ser på frågan om Sverige

Svarsdatum: 2011-07-07 Frågeställare: Helén Pettersson i Umeå (S)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:44

2010/11:44, Torsdagen den 7 juli 1 Ekonomiska och finansiella frågor Statsrådet Peter Norman Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 20 juni 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 12 juli 2011 Anf.

2011-07-07

Svar på skriftlig fråga 2010/11:626 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 6 juli Svar på fråga 2010/11:626 Syrien Utrikesminister Carl Bildt Roza Güclü Hedin har frågat mig vad jag avser att göra för att garantera människorna i Syrien humanitär hjälp, och vilka insatser som kan förväntas av Sverige. Sverige och EU kräver att syriska myndigheter ska ge humanitära organisationer omedelbart

Svarsdatum: 2011-07-06 Frågeställare: Roza Güclü Hedin (S)