Dokument & lagar (10 723 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM 20110913 TID 15:0016:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför IMF:s och Världsbankens årsmöten i Washington Finansminister Anders Borg tillsammans med Gabriel Samuelsson, Lars Östling, Erik Eldhagen, Johan Berggren och Markus Sjöqvist från

2011-09-13

Justitieutskottets protokoll 2010/11:42

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:42 DATUM 2011-09-13 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 22-23 september 2011 Statssekreterare Magnus G Graner, ambassadören Lars Werkström, kanslirådet Marie Söderlund, rättssakkunniga

2011-09-13

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-09-15 TID 09.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att: Pressmeddelande 12865/11 från Europeiska unionens råd om frågor som diskuterades vid 3106:e mötet i rådet delats ut på bordet. en skrivelse

2011-09-13

Svar på skriftlig fråga 2010/11:666 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 13 september Svar på fråga 2010/11:666 Uttagsskatten mot vindkooperativ Finansminister Anders Borg Jens Holm har, mot bakgrund av uttalanden som centerpartiledaren Maud Olofsson gjorde i SVT:s Aktuellt den 29 augusti 2011, frågat närings- och energiministern om en översyn av uttagsskatten mot vindkooperativ.

Svarsdatum: 2011-09-13 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:671 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 12 september Svar på fråga 2010/11:671 Människohandel i samband med bärplockning Justitieminister Beatrice Ask Johan Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inför kommande bärsäsonger stoppa misstänkt människohandel vad avser utländsk arbetskraft som luras till Sverige med löften om

Svarsdatum: 2011-09-12 Frågeställare: Johan Andersson (S)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:46

2010/11:46, Fredagen den 9 september 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Information om det ekonomiska och finansiella läget Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Jag hälsar alla välkomna till dagens EU-nämnd. Då ordföranden befinner sig i Kina är det jag som leder sammanträdet i dag. Därmed förklarar

2011-09-09

Svar på skriftlig fråga 2010/11:665 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 8 september Svar på fråga 2010/11:665 Flyganfall mot kurdisk gerilla och civila Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för Sveriges del och genom EU för att markera och agera mot flyganfallen i Kandilområdena. Sverige erkänner Iraks suveränitet och stöder

Svarsdatum: 2011-09-08 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:664 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 8 september Svar på fråga 2010/11:664 Situationen för kvinnor i Pakistan Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag, med Mukthar Mai som exempel, kommer att vidta några åtgärder till skydd och försvar av pakistanska kvinnor. Regeringen delar den oro som Amineh Kakabaveh beskriver vad gäller

Svarsdatum: 2011-09-08 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:663 besvarad av Statsrådet Erik Ullenhag

den 8 september Svar på fråga 2010/11:663 Etableringsreformens utfall Statsrådet Erik Ullenhag Maria Stenberg har frågat mig om jag avser att ta initiativ till nödvändiga korrigeringar av etableringsreformen i syfte att öka nyanlända invandrares möjligheter att få jobb och egen försörjning, och vilka åtgärder jag

Svarsdatum: 2011-09-08 Frågeställare: Maria Stenberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:667 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 7 september Svar på fråga 2010/11:667 Åtgärder mot kadmium för att skydda människor och miljö Miljöminister Andreas Carlgren Karin Granbom Ellison har frågat mig vad jag avser att göra för att minska kadmiumtillförseln till reningsverk och miljö för att på så sätt minska riskerna för skador hos människor och i

Svarsdatum: 2011-09-07 Frågeställare: Karin Granbom Ellison (FP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:662 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 7 september Svar på fråga 2010/11:662 Diabetikernas hjälpmedel Socialminister Göran Hägglund Christina Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att landets diabetiker garanteras en likvärdig behandling. Jag vill understryka att den hälso- och sjukvård som erbjuds ska vara

Svarsdatum: 2011-09-07 Frågeställare: Christina Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:660 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 5 september Svar på fråga 2010/11:660 Försvarets personalförsörjning Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att 2 000 soldater på så kallat interimskontrakt ska rekryteras till och med årsskiftet. Intresset för den frivilliga militära grundutbildningen

Svarsdatum: 2011-09-05 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Rapport från riksdagen 2010/11:RFR6

Kulturutskottets offentliga utfrågning om barns och ungas rätt till kultur ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-17-8 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2011 2010/11:RFR6 Förord Kulturutskottet anordnade den 9 juni 2011 en offentlig utfrågning om barns och ungas rätt till kultur. En viktig prioritering inom kulturpolitiken

2011-09-01

Rapport från riksdagen 2010/11:RFR6 (pdf, 333 kB)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:659 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 1 september Svar på fråga 2010/11:659 Intagningskrav till GMU Försvarsminister Sten Tolgfors Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bredda rekryteringen till Försvarsmakten, inklusive hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna. Bakgrunden till frågan är att Försvarsmakten bland

Svarsdatum: 2011-09-01 Frågeställare: Allan Widman (FP)

Finansutskottets protokoll 2010/11:50

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:50 DATUM 2011-08-31 TID 10:00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om utvärderingen av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 Deltagare Professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet Professor

2011-08-31

Svar på skriftlig fråga 2010/11:661 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 31 augusti Svar på fråga 2010/11:661 Trakasserier mot demokratiskt förtroendevalda i Turkiet Utrikesminister Carl Bildt Yilmaz Kerimo har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att sätta tryck på att demokratiska rättigheter respekteras i Turkiet så att trakasserierna mot demokratiskt förtroendevalda

Svarsdatum: 2011-08-31 Frågeställare: Yilmaz Kerimo (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:657 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 31 augusti Svar på fråga 2010/11:657 Barnstatistik Statsrådet Maria Larsson Jennie Nilsson har frågat mig med vilka åtgärder jag avser att säkerställa en fortsatt bra statistik kring barns levnadsvillkor. Regeringen har inom barnrättspolitiken tagit initiativ till att utveckla ett uppföljningssystem för barns

Svarsdatum: 2011-08-31 Frågeställare: Jennie Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:656 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 31 augusti Svar på fråga 2010/11:656 Statlig subvention av insulinpumpar Socialminister Göran Hägglund Eva Olofsson har frågat mig vad jag avser att göra för att garantera att personer med diabetes även fortsättningsvis ska ha tillgång till insulinpumpar inom ramen för läkemedelsförmånen och att det ska vara

Svarsdatum: 2011-08-31 Frågeställare: Eva Olofsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:655 besvarad av Statsrådet Anna-Karin Hatt

den 31 augusti Svar på fråga 2010/11:655 Situationen för den fasta telefonin på svensk landsbygd Statsrådet Anna-Karin Hatt Bodil Ceballos har frågat infrastrukturministern vad hon avser att göra för att garantera att godtagbara alternativ finns för kommunikation när Telia Sonera AB på vissa orter avvecklar det fasta

Svarsdatum: 2011-08-31 Frågeställare: Bodil Ceballos (MP)

Finansutskottets protokoll 2010/11:49

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:49 DATUM 2011-08-30 TID 15:00-15:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överlämning av rapport Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 2010/11:RFR5 Professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet överlämnade

2011-08-30