Dokument & lagar (6 880 träffar)

Motion 2010/11:Ju428 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju428 av Amineh Kakabaveh V Kriminalisering av tvångsäktenskap V593 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning som innebär att en särskild brottsrubricering gör det straffbart för föräldrar att gifta bort minderåriga barn. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:JuU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ju428 av Amineh Kakabaveh (V) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub489 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub489 av Jabar Amin m.fl. MP Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid MP1102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Dagens samhälle och dagens arbetsmarknad


Utskottsberedning: 2010/11:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub489 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Ub488 av Ulf Holm och Gunvor G Ericson (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub488 av Ulf Holm och Gunvor G Ericson MP Fysisk aktivitet i skolan MP2219 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer fysisk aktivitet i skolan. Motivering Den svenska skolan har näst efter Irland minst schemalagd


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub488 av Ulf Holm och Gunvor G Ericson (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Ub479 av Lennart Axelsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub479 av Lennart Axelsson S Adoptivföräldrars rättigheter s3023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge adoptivföräldrar samma rättigheter som andra föräldrar. Motivering 2030 familjer


Utskottsberedning: 2010/11:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub479 av Lennart Axelsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub473 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub473 av Peter Rådberg m.fl. MP Inrättande av tvärvetenskaplig gymnasieutbildning MP3207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör inrättas en tvärvetenskaplig inriktning i gymnasieskolan. Motivering Hög kvalitet


Utskottsberedning: 2010/11:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub473 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Ub471 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub471 av Richard Jomshof m.fl. SD Statligt huvudmannaskap för skolan sd190 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svensk grundskola, gymnasieskola och komvux bör få ett statligt huvudmannaskap. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Ub471 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Ub470 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub470 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Universitetsstatus till Södertörns högskola m1738 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning för att säkerställa kvaliteten i Sveriges lärosäten. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Ub470 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Ub469 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub469 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Försäkringsmedicin i läkarutbildningen m1739 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om undervisning i försäkringsmedicin i läkarutbildningen. Motivering Läkare har en viktig roll


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub469 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub467 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub467 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Tillgänglighet i barnomsorgen och barns rätt till densamma s6034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunernas skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid


Utskottsberedning: 2010/11:UbU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Ub467 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Ub465 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub465 av Monica Green m.fl. S Högskolan i Skövde s6049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att forskningspolitiken tar hänsyn till och främjar villkoren för forskning också vid mindre och medelstora högskolor


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub465 av Monica Green m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Ub462 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub462 av Lars Beckman M Ökat inslag av entreprenörskap inom vårdutbildningar på högskola och universitet m1425 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat inslag av entreprenörskap inom vårdutbildningar på högskola


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub462 av Lars Beckman (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub461 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub461 av Lars Beckman M Samarbete mellan Högskolan i Gävle och Uppsala universitet m1235 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inleda ett nära samarbete mellan Högskolan i Gävle och Uppsala universitet. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub461 av Lars Beckman (M) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Ub452 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub452 av Sten Bergheden M Högskola för långsamt lärande m1209 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en försöksverksamhet med en högskola för långsamt lärande studenter i Mariestad. Motivering Mariestads


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub452 av Sten Bergheden (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub431 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub431 av Barbro Westerholm FP Forskning om sällsynta sjukdomar fp1293 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av forskning om sällsynta sjukdomar. Motivering Socialstyrelsen har under 2009 och 2010 gjort en


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub431 av Barbro Westerholm (FP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub430 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub430 av Barbro Westerholm FP Strategisk plan för äldreforskning fp1298 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om framtagandet av en strategisk plan för äldreforskningen. Motivering Under 1900-talet har vi höjt medelåldern


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub430 av Barbro Westerholm (FP) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Ub429 av Barbro Westerholm m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub429 av Barbro Westerholm m.fl. FP Barn i sekter fp1297 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökad kunskap om situationen för barn som växer upp i sekter och utbildning för relevanta personalkategorier


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub429 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Ub423 av Hans Ekström och Anna Wallén (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub423 av Hans Ekström och Anna Wallén S Forskningsmedel till Mälardalens högskola s16035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningarna för forskning vid Mälardalens högskola. Motivering Mälardalens högskola


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub423 av Hans Ekström och Anna Wallén (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub419 av Karin Granbom Ellison (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub419 av Karin Granbom Ellison FP Möjligheterna för finansiering vid vidareutbildning fp1237 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn i syfte att öka möjligheterna för finansiering vid vidareutbildning.


Utskottsberedning: 2010/11:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub419 av Karin Granbom Ellison (FP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub418 av Karin Granbom Ellison (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub418 av Karin Granbom Ellison FP Studiemedel för utbildning vid folkhögskola fp1235 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för studiemedel för studerande vid folkhögskola. Motivering Studiemedel


Utskottsberedning: 2010/11:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub418 av Karin Granbom Ellison (FP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:U324 av Abir Al-Sahlani (C)

Motion till riksdagen 2010/11:U324 av Abir Al-Sahlani C Additionella pengar till klimatbiståndet c475 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om additionella pengar till klimatbiståndet. Motivering Världen står idag inför stora utmaningar med att både


Utskottsberedning: 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U324 av Abir Al-Sahlani (C) (doc, 51 kB)