Dokument & lagar (145 träffar)

Motion 2010/11:T19 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T19 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:139 Riksrevisionens granskning av kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar S20008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen omedelbart bör


Utskottsberedning: 2011/12:TU1 2011/12:TU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:T19 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2010/11:Fi8 av Tommy Waidelich m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi8 av Tommy Waidelich m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn S2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvecklingen inom den kommunala sektorn. Motivering I skrivelsen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi8 av Tommy Waidelich m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:Fi1 av Thomas Östros m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi1 av Thomas Östros m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:23 Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp S33100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att insättningsgarantins täckningsbelopp ska anges i kronor.


Utskottsberedning: 2010/11:FiU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fi1 av Thomas Östros m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub465 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub465 av Monica Green m.fl. S Högskolan i Skövde s6049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att forskningspolitiken tar hänsyn till och främjar villkoren för forskning också vid mindre och medelstora högskolor


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub465 av Monica Green m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Sf378 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf378 av Monica Green m.fl. S Alla barns rätt till sjukvård s38023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alla barns rätt till sjukvård. Motivering Sverige har ett väl utbyggt system för sjukvård för barn. Trots det


Utskottsberedning: 2010/11:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf378 av Monica Green m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Fö247 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö247 av Urban Ahlin m.fl. S Militärverksamheten i Såtenäs, Skövde och Karlsborg s67011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta till vara kunskapen vid regementena och militärverksamheten i Såtenäs, Skövde och


Utskottsberedning: 2010/11:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö247 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Ub463 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub463 av Ann-Kristine Johansson m.fl. S Universitet, högskolor och forskning i Västsverige s6021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om universitet, högskolor och forskning i Västsverige. Motivering Den internationella


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub463 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:T439 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T439 av Carina Ohlsson m.fl. S Vänersjöfarten s18007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att vidta åtgärder för att förbättra Vänersjöfartens villkor. Värna


Utskottsberedning: 2010/11:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T439 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:T438 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T438 av Carina Ohlsson m.fl. S Kinnekullebanan s18006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut och utveckla Kinnekullebanan. Motivering Goda kommunikationer


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T438 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:T408 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T408 av Monica Green m.fl. S Västra stambanan s18009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att öka kapaciteten på Västra stambanan. Motivering Västra stambanan


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T408 av Monica Green m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K361 av Monica Green och Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K361 av Monica Green och Åsa Lindestam S Politisk debatt tillgänglig för alla s38096 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lättillgänglighet och lättförståelig samhällsinformation. Motivering För att vår demokrati


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K361 av Monica Green och Åsa Lindestam (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K351 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K351 av Monica Green S Offentlighetsprincipen s32058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om offentlighetsprincipen. Motivering För att garantera insyn i myndigheternas arbete har Sverige en stark offentlighetsprincip.


Utskottsberedning: 2010/11:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K351 av Monica Green (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K349 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K349 av Monica Green S Avskaffande av allmänna motionstiden s32009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att riksdagsstyrelsen lägger fram ett förslag till reformering av motionsinstitutet som innebär att allmänna motionstiden avskaffas. Motivering Allmänna motionstiden är en gammalmodig


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K349 av Monica Green (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ju333 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju333 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Inrättandet av en oberoende granskningskommission s78066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en oberoende granskningskommission. Motivering Det behöver inrättas en nationell


Utskottsberedning: 2010/11:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ju333 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:C346 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C346 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Reklam som riktas till barn s13020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reklam som riktas till barn. Motivering Det finns mycket dold reklam som riktar sig direkt till barn.


Utskottsberedning: 2010/11:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C346 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:T485 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T485 av Monica Green m.fl. S Infrastrukturen i Västsverige s45082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen beakta behovet av en bättre infrastruktur i Västsverige. Motivering Västsverige


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T485 av Monica Green m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:T437 av Peter Johnsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T437 av Peter Johnsson m.fl. S Vänersjöfarten s27036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar som ökar Vänersjöfartens konkurrenskraft. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T437 av Peter Johnsson m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:T395 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T395 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Sjöfarten på Vänern och Göta älv s45095 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bättre förutsättningar för Vänersjöfarten. Motivering Sjöfarten på Vänern och Göta älv är viktiga för


Utskottsberedning: 2010/11:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T395 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:T389 av Monica Green och Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T389 av Monica Green och Carina Ohlsson S Motion om E20 som ett föredöme för biogasstationer s28079 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att utse E20, huvudvägen mellan Sveriges första och


Utskottsberedning: 2010/11:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T389 av Monica Green och Carina Ohlsson (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:T388 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T388 av Monica Green S Digitala färdskrivare s45103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om digitala färdskrivare. Motivering 2006 infördes digital färdskrivare i alla tunga lastbilar och bussar. Den nya tekniken var


Utskottsberedning: 2010/11:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T388 av Monica Green (S) (doc, 47 kB)