Dokument & lagar (144 träffar)

Motion 2010/11:T512 av Gunnar Axén m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:T512 av Gunnar Axén m.fl. M, FP, C, KD Norrköpings hamns strategiska betydelse M902 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Norrköpings hamns strategiska betydelse för Sverige och den fjärde storstadsregionen samt vikten


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T512 av Gunnar Axén m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:So574 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:So574 av Finn Bengtsson M Översyn av patientsäkerhetslagen m1932 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av missvisande auktorisationer och legitimationer inom hälso- och sjukvården. Motivering Patientsäkerhetslagen


Utskottsberedning: 2010/11:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So574 av Finn Bengtsson (M) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:So503 av Barbro Westerholm och Finn Bengtsson (FP, M)

Motion till riksdagen 2010/11:So503 av Barbro Westerholm och Finn Bengtsson FP, M Tillgång till geriatriker FP1300 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om grundutbildningen och specialistutbildningen av läkare i geriatrik. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:SoU9 2010/11:UbU11 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:So503 av Barbro Westerholm och Finn Bengtsson (FP, M) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Ju382 av Mikael Cederbratt m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju382 av Mikael Cederbratt m.fl. M Nolltolerans mot drograttfylla m1791 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra lagstiftningen så att polisen i rutinmässiga kontroller av bilförare även har möjlighet att utföra


Utskottsberedning: 2010/11:JuU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ju382 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Ub455 av Mikael Cederbratt och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub455 av Mikael Cederbratt och Finn Bengtsson M Forskning och klinisk prövning m1837 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om forskning för utveckling av sjukvård som måste ske vid tillstånd där patienten är medvetslös


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub455 av Mikael Cederbratt och Finn Bengtsson (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:T342 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:T342 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson M Riksväg 34 m1120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riksväg 34 mellan Vimmerby och Linköping. Motivering Riksväg 34 mellan Vimmerby och Linköping är en hårt trafikerad


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T342 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:T341 av Jan R Andersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:T341 av Jan R Andersson m.fl. M Kustjärnväg LinköpingVästervikOskarshamnKalmarKarlskrona m1113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ny kustjärnväg längs Smålandskusten med anslutning i norr till Tjustbanan mot


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T341 av Jan R Andersson m.fl. (M) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:T489 av Betty Malmberg m.fl. (M, KD, C, FP)

Motion till riksdagen 2010/11:T489 av Betty Malmberg m.fl. M, KD, C, FP Ostlänken M903 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de stora kapacitetsbegränsningar som råder på Södra stambanan, särskilt sträckan genom Östergötland, måste avhjälpas.


Utskottsberedning: 2010/11:TU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:T489 av Betty Malmberg m.fl. (M, KD, C, FP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:So367 av Gustaf Hoffstedt m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:So367 av Gustaf Hoffstedt m.fl. M Läkemedlens sista förbrukningsdag m1805 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förlängd sista förbrukningsdag för läkemedel. Motivering De flesta läkemedel har en praktiskt taget obegränsad


Utskottsberedning: 2010/11:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So367 av Gustaf Hoffstedt m.fl. (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ju246 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju246 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson M Minskad administrativ börda för restauranger m1116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om minskad administrativ börda för restauranger. Motivering De företagare som väljer


Utskottsberedning: 2010/11:JuU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ju246 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:C253 av Annicka Engblom och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C253 av Annicka Engblom och Finn Bengtsson M En sammanhållen miljömärkning m1933 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för förändringar inom området miljömärkning. Motivering Att hantera miljöfrågan är en


Utskottsberedning: 2010/11:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C253 av Annicka Engblom och Finn Bengtsson (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Kr334 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr334 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg M Kinda kanal som riksintresse m1912 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ansvarsfrågorna när det gäller underhåll av Kinda kanal som riksintresse. Motivering Kinda kanal


Utskottsberedning: 2010/11:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr334 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Kr229 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr229 av Finn Bengtsson M Lambohovs säteri i Linköping som nationellt minnesmärke m1913 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att göra Lambohovs säteri i Linköping till nationellt minnesmärke.


Utskottsberedning: 2010/11:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr229 av Finn Bengtsson (M) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Ju342 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju342 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson M Målsägandebiträden m1777 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa att alla personer som uppfyller förutsättningarna så tidigt som möjligt tilldelas ett målsägandebiträde.

2010-10-22

Motion 2010/11:Ju342 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:A409 av Finn Bengtsson och Per Bill (M)

Motion till riksdagen 2010/11:A409 av Finn Bengtsson och Per Bill M Genetisk diskriminering m1927 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av genetisk konstitution som diskrimineringsgrund. Bakgrund Tillkomsten av ny teknik, särskilt när


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A409 av Finn Bengtsson och Per Bill (M) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Ub415 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub415 av Finn Bengtsson M Forskning till stöd för ringaktad sjukvård m1817 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om forskning till stöd för ringaktad sjukvård. Motivering Att politiker riktar stöd till särskild forskning


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub415 av Finn Bengtsson (M) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:Ub414 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub414 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng M Kompetens vid tillsättning av lärartjänster m1809 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärares formella kompetens ska gälla vid anställning. Motivering Läraryrkets


Utskottsberedning: 2010/11:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub414 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Ub302 av Finn Bengtsson och Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub302 av Finn Bengtsson och Saila Quicklund M Översyn av Lärarlyftet m1891 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över utformningen av det s.k. Lärarlyftet. Motivering Alliansregeringen slog glädjande nog tidigt


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub302 av Finn Bengtsson och Saila Quicklund (M) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:U316 av Finn Bengtsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2010/11:U316 av Finn Bengtsson och Ulrika Karlsson i Uppsala M Sveriges relationer till Kuba m1636 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges relationer till Kuba. Motivering Sveriges Kubapolitik förs sedan 1996 i princip


Utskottsberedning: 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U316 av Finn Bengtsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:U315 av Finn Bengtsson och Annicka Engblom (M)

Motion till riksdagen 2010/11:U315 av Finn Bengtsson och Annicka Engblom M Medlemskap i Nato m1632 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av förutsättningarna för svenskt medlemskap i Nato. Motivering Nato är en förkortning för North


Utskottsberedning: 2012/13:UU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U315 av Finn Bengtsson och Annicka Engblom (M) (doc, 56 kB)