Dokument & lagar (200 träffar)

Motion 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor S12001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kärnkraften ska betala


Utskottsberedning: 2011/12:CU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:U17 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:U17 av Jan Lindholm MP med anledning av skr. 2010/11:90 Nordiskt samarbete 2010 MP028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regeringens bristfälliga hantering av Nordiska rådets rekommendation 7 från 2007. Riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:UU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2010/11:U17 av Jan Lindholm (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 MP027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: UO Anslag Regeringens


Utskottsberedning: 2010/11:FiU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition MP026 Inledning Miljöpartiet de gröna har en vision för Sverige. Vi vill se ett hållbart Sverige där människor känner sig delaktiga och trygga, ett Sverige som är öppet mot omvärlden och


Utskottsberedning: 2010/11:FiU20
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 263 kB)

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. MP Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt MP100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fyra äldsta


Utskottsberedning: 2010/11:NU26
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 119 kB)

Motion 2010/11:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:C7 av Jan Lindholm m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet MP016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillhandahållande av leksaker i verksamhet som utövas av ideella organisationer


Utskottsberedning: 2010/11:CU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering S83023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förhindra överskuldsättning. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:CU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,

Motion 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V) (doc, 65 kB)

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. MP En grönare stad är en trevligare stad MP1001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 En grönare stad är en trevligare stad 6 Bygga vidare 7 Plats för det mänskliga 8 Låt bilarna rulla 9 Mjuka transporter 9 En


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:CU22 2010/11:MJU10 2010/11:MJU16 2010/11:MJU18 2010/11:SkU23 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU18 2010/11:TU21
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 154 kB)

Motion 2010/11:So556 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So556 av Jan Lindholm MP Miljöeffekter av läkemedelsrester MP2627 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av ofördelaktiga miljöeffekter av läkemedelsrester med inriktning på lagreglering för att minska de


Utskottsberedning: 2010/11:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So556 av Jan Lindholm (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. MP Grön alkoholpolitik MP1623 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillståndsplikt för folkölsförsäljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1 2010/11:KU23 2010/11:SkU21 2010/11:SoU4 2010/11:UU13
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 138 kB)

Motion 2010/11:So544 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So544 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP Barn och läkemedel MP1701 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge en lämplig myndighet i uppdrag att sammanställa underlag och utge en svensk barn-FASS. Motivering Två av tre


Utskottsberedning: 2010/11:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So544 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:Sf382 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf382 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Adoptionskostnadsbidraget MP1807 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över nivån på adoptionskostnadsbidraget. Inledning Barnlöshet är sedan 1997 klassat som en sjukdom.


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf382 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:N440 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N440 av Maria Ferm m.fl. MP Fildelning, rättssäkerhet och integritet MP2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avkriminalisera fildelning mellan privatpersoner för privat bruk. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:NU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:N440 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2010/11:N439 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N439 av Gustav Fridolin m.fl. MP Modernisering av minerallagen och förbud mot utvinning av kol, fossilgas och olja MP2114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om en modernisering av minerallagen


Utskottsberedning: 2010/11:NU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:N439 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:N436 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N436 av Ulf Holm m.fl. MP Miljöanpassande av minerallagen MP2218 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning om minerallagen i syfte att tillföra en vetorätt för länsstyrelser och


Utskottsberedning: 2010/11:NU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:N436 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. MP Ansvarsfull kemikaliepolitik MP1002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Regeringen nonchalerar problemen 7 En ansvarsfull kemikaliepolitik 7 Begränsa användningen av farliga ämnen 8 Nationell begränsning av bisfenol A 8 Nationell begränsning


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29 2010/11:MJU1 2010/11:MJU10 2010/11:MJU15 2010/11:NU20 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 126 kB)

Motion 2010/11:MJ446 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ446 av Tina Ehn m.fl. MP Hållbart fiske MP1611 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i samband med EU:s fiskeförhandlingar bör driva linjen att det ska införas hållbarhetskriterier som ska gälla EU:s


Utskottsberedning: 2010/11:MJU11 2010/11:SkU21 2010/11:TU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:MJ446 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:MJ435 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ435 av Åsa Romson m.fl. MP Konsumtionens miljö- och hälsopåverkan utomlands MP3106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utarbeta en samlad strategi inom ramen för miljömålsarbetet för åtgärder som begränsar


Utskottsberedning: 2010/11:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ435 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:MJ433 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ433 av Jan Lindholm MP Farliga kemikalier MP2602 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att snabbt öka ambitionerna när det gäller att minimera användningen av farliga kemikalier i vår omgivning. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29 2010/11:MJU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ433 av Jan Lindholm (MP) (doc, 56 kB)