Dokument & lagar (5 969 träffar)

Finansutskottets protokoll 2008/09:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2008-11-13 TID 9.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades om den aktuella penningpolitiken med anledning av den penningpolitiska redogörelse som Riksbanken den 22 oktober överlämnat

2010-11-13

Kulturutskottets protokoll 2008/09:11

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM Tisdagen den 16 december 2008 TID Kl. 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utomståendes närvaro vid sammanträde i utskottet Enligt 4 kap. 13 RO får utskottet, om det finns särskilda skäl, medge att även någon annan än en ledamot, en suppleant eller

2009-12-16

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:15

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 Datum 2008-12-16 Tid 10.3011.55 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generalmajor Stefan Kristiansson m.fl. från Försvarsmakten/ MUST lämnade information om Georgienkriget.

2009-12-16

Civilutskottets protokoll 2008/09:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-12-16 TID kl. 11.00-12.05, 12.10-12.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 2 december 2008. 2 Överläggning med regeringen Överläggning enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen ägde rum med konsumentministern

2009-12-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:13

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM Torsdagen den 4 december 2008 TID 09.00-09:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser bilaga 22 KU5 Kommunala kompetensfrågor m.m. Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2008/09:21

2009-12-04

Socialutskottets protokoll 2008/09:5

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-23 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om att beställa en forskningsinventering Forskningssekreterare Helene Limén från riksdagens utredningstjänst redogör kortfattat för ett förslag till inventering av forskning som berör socialtjänsten.

2009-10-23

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR14

Konstitutionella kontrollfunktioner ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-66-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 2008/09:RFR14 Förord Det åligger riksdagens konstitutionsutskott att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Uppgiften är en hävdvunnen del av kontrollmakten. Den är kortfattat

2009-10-06

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR14 (pdf, 2404 kB)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1220 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 1 oktober Svar på fråga 2008/09:1220 Abort i biståndsarkitekturen Statsrådet Gunilla Carlsson Carina Hägg har frågat mig på vilket sätt jag har sett till att rätten till säkra och legala aborter såväl inkluderas i den utrikespolitiska dialogen med utvecklingsländer som integreras i den nya biståndsarkitekturen.

Svarsdatum: 2009-10-01 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1217 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 1 oktober Svar på fråga 2008/09:1217 Kairoagendan bortom 2014 Statsrådet Gunilla Carlsson Carina Hägg har frågat integrations- och jämställdhetsministern vilka initiativ hon har tagit för vad som ska komma efter Kairo och året 2014. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Svarsdatum: 2009-10-01 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1226 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 24 september Svar på fråga 2008/09:1226 Försäkringskassans beredskap för den nya influensan Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Veronica Palm har frågat mig vilken beredskap Försäkringskassan har för att hantera den väntade ökningen av belastningen med anledning av den nya influensan. Jag vill först, återigen,

Svarsdatum: 2009-09-24 Frågeställare: Veronica Palm (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1227 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1227 Internetleverantörers ansvar för trafikinnehåll Justitieminister Beatrice Ask Camilla Lindberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att precisera medverkansbegreppet för att skydda Internetleverantörer och deras kunder. Frågan är ställd med anledning

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Camilla Lindberg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1225 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1225 Uttagsskatt för vindkraftskooperativ Finansminister Anders Borg Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att befria vindkraftskooperativen från uttagsskatt. Jag har svarat på liknande frågor dels skriftligen den 14 januari 2009, den 18 mars

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1224 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1224 Vindkraftsföretagens behov av utbildad personal Näringsminister Maud Olofsson Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möta det behov av utbildad personal som kommer att uppstå i företag knutna till vindkraftsbranschen. Den svenska

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1223 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1223 Sponsring som inkomstkälla för idrotten Finansminister Anders Borg Hans Backman har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att företag som sponsrar ska känna sig trygga med att den överenskomna sponsringen inte klassas som icke avdragsgilla gåvor. Med sponsring

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Hans Backman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1219 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1219 Starta-eget-bidrag för ungdomar Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Fredrik Olovsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att begränsningen i fråga om stöd till start av näringsverksamhet för unga med planer på eget företagande tas bort. Regeringen

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Fredrik Olovsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1218 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1218 Behörig företrädare för utländska företag i Sverige Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Christina Axelsson har frågat mig om jag avser att verka för att Sverige även fortsättningsvis ska ha rätt att kräva att utländska företag verksamma i landet ska ha en behörig

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Christina Axelsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1222 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 22 september Svar på fråga 2008/09:1222 Statens ägaransvar för Nordea Statsrådet Mats Odell Per Bolund har frågat näringsminister Maud Olofsson om hon avser att använda statens ägarinflytande i Nordea så att bankens agerande vad gäller finansiering av miljöskadlig verksamhet på Tasmanien ligger i linje med regeringens

Svarsdatum: 2009-09-22 Frågeställare: Per Bolund (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1221 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 september Svar på fråga 2008/09:1221 Västsahariers mänskliga rättigheter Utrikesminister Carl Bildt Birgitta Ohlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inom ramen för det svenska ordförandeskapet lyfta sahariers mänskliga rättigheter. EU:s utvidgade samarbete med Marocko innebär att

Svarsdatum: 2009-09-18 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1207 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 18 september Svar på fråga 2008/09:1207 Reformering av Världsbankens röstsystem Finansminister Anders Borg Max Andersson har frågat statsrådet Gunilla Carlsson om hur biståndsministern avser att agera i de nu pågående förhandlingarna inom Världsbanken för att säkerställa att reformen av röstsystemet leder till

Svarsdatum: 2009-09-18 Frågeställare: Max Andersson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1204 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 18 september Svar på fråga 2008/09:1204 SVT:s minskade mediebevakning på Gotland Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Christer Engelhardt har frågat mig vad jag avser att göra för att en fortsatt god journalistik vid SVT:s regionala nyheter ska tryggas. Bakgrunden är att SVT enligt frågeställaren vill minska

Svarsdatum: 2009-09-18 Frågeställare: Christer Engelhardt (S)