Dokument & lagar (76 träffar)

Motion 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell KD IT-politik för hela Sverige kd799 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en bred nationell IT-politisk strategi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2010/11:KU23 2010/11:NU7 2010/11:SkU21 2010/11:TU20
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 92 kB)

Motion 2010/11:Sk429 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk429 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell KD Ett starkt civilt samhälle kd714 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en regel som undantar den ideella sektorn från moms om den skattepliktiga omsättningen


Utskottsberedning: 2010/11:NU20 2010/11:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Sk429 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2010/11:N415 av Lars-Axel Nordell och Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:N415 av Lars-Axel Nordell och Mikael Oscarsson KD Revisionsplikt och skatteavgifter kd707 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla regelverket för näringslivet. Motivering Kristdemokraterna menar att en


Utskottsberedning: 2010/11:NU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N415 av Lars-Axel Nordell och Mikael Oscarsson (KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:MJ422 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ422 av Emma Henriksson KD Djurskydd kd568 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för ökad harmonisering av djurskyddet inom EU. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:MJU2 2010/11:MJU20 2010/11:NU13 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:MJ422 av Emma Henriksson (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. M, FP, C, KD 100 år sedan Raoul Wallenbergs födelse m910 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att högtidlighålla 100-årsdagen av Raoul Wallenbergs födelse den 4 augusti 2012 genom att göra


Utskottsberedning: 2010/11:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K395 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K395 av Penilla Gunther KD Tydliggörande av myndigheters arbete kd521 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dela in myndigheter i olika kategorier och i övrigt arbeta för att tydliggöra deras arbete. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K395 av Penilla Gunther (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K394 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K394 av Lars-Axel Nordell KD Villkor för förtroendevalda kd548 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över hur villkoren för förtroendevalda kan förbättras. Motivering Att vara förtroendevald idag


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K394 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K380 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K380 av Annelie Enochson KD Religionsfrihet kd745 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att religionsfrihetsfrågorna ska vara en aktiv del i utrikespolitiken och i utvecklingssamarbetet.1 Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2010/11:UU10 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2011/12:KU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2010/11:K380 av Annelie Enochson (KD) (doc, 65 kB)

Motion 2010/11:K378 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K378 av Penilla Gunther m.fl. KD Valkretsindelning i Västra Götaland kd820 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändrad valkretsindelning i Västra Götaland. Motivering Under en längre tid har det pågått en diskussion


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K378 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K377 av Otto von Arnold och Yvonne Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K377 av Otto von Arnold och Yvonne Andersson KD Värdedebatt kd822 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stimulera debatten om värden. Motivering En diskussion om etik och människovärde är viktigt för


Utskottsberedning: 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K377 av Otto von Arnold och Yvonne Andersson (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K376 av Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K376 av Otto von Arnold KD Meddelarskydd vid förundersökning och ingripanden kd739 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av meddelarskyddet vid förundersökning och vid ingripanden. Motivering I samband


Utskottsberedning: 2010/11:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K376 av Otto von Arnold (KD) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K375 av Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K375 av Otto von Arnold KD Ordensväsendet kd736 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera det offentliga ideella belöningssystemet. Motivering Staten belönar i dag engagerade medborgares samhällsinsatser.


Utskottsberedning: 2010/11:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K375 av Otto von Arnold (KD) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K374 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K374 av Caroline Szyber KD Tv-konsumenter som är anslutna till kabelnät kd735 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en förstärkt valfrihet när det gäller konsumentens möjlighet att välja tv-utbud som alternativ


Utskottsberedning: 2010/11:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K374 av Caroline Szyber (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K373 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K373 av Caroline Szyber KD Rösträttsålder kd734 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i grundlagen så att den som fyller 18 år under det år som val hålls till riksdag, landsting och kommuner anses röstberättigad.


Utskottsberedning: 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K373 av Caroline Szyber (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:U269 av Lars Gustafsson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U269 av Lars Gustafsson KD Jordbrukspolitik i en globaliserad värld kd566 1 Sammanfattning Världen står inför en situation med hotande klimatförändringar, ökat energibehov och en världsbefolkning på väg mot nio miljarder. Det är dessa grundläggande omständigheter som jordbrukspolitiken


Utskottsberedning: 2010/11:MJU14 2010/11:MJU15 2010/11:MJU16 2010/11:MJU2 2010/11:MJU20 2010/11:MJU5 2010/11:NU13 2010/11:UU13 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2010/11:U269 av Lars Gustafsson (KD) (doc, 96 kB)

Motion 2010/11:U245 av Irene Oskarsson och Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U245 av Irene Oskarsson och Caroline Szyber KD Mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara ett föredöme när det gäller att inom landet upplysa om och


Utskottsberedning: 2010/11:UU15 2011/12:KU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:U245 av Irene Oskarsson och Caroline Szyber (KD) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:N351 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:N351 av Lars-Axel Nordell KD Småskalig elproduktion Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett regelverk som förenklar förutsättningarna för småskalig elproduktion inom denna mandatperiod.


Utskottsberedning: 2010/11:NU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N351 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:N350 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:N350 av Irene Oskarsson KD Kreditgarantiföreningarna kd729 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att säkra bra lånemöjligheter för små och medelstora företag. Motivering I Europa började framväxten av kreditgarantiföreningar


Utskottsberedning: 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N350 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Kr296 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr296 av Tuve Skånberg KD Ungas självmord via Internet kd817 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sökordsoptimering för att via Internet motverka självmord bland unga. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:KrU6 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Kr296 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:K324 av Désirée Pethrus Engström och Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K324 av Désirée Pethrus Engström och Lars-Axel Nordell KD Utjämningsmandat på kommunnivå Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av utjämningsmandat i kommunalval. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K324 av Désirée Pethrus Engström och Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 47 kB)
Paginering