Dokument & lagar (23 träffar)

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. MP Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt MP100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fyra äldsta


Utskottsberedning: 2010/11:NU26
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 119 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:N440 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N440 av Maria Ferm m.fl. MP Fildelning, rättssäkerhet och integritet MP2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avkriminalisera fildelning mellan privatpersoner för privat bruk. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:NU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:N440 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2010/11:N438 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N438 av Ulf Holm m.fl. MP Reformering av WTO MP2212 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör driva att WTO:s organisation ska förändras. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:NU13 2010/11:UU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:N438 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 76 kB)

Motion 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. MP Ansvarsfull kemikaliepolitik MP1002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Regeringen nonchalerar problemen 7 En ansvarsfull kemikaliepolitik 7 Begränsa användningen av farliga ämnen 8 Nationell begränsning av bisfenol A 8 Nationell begränsning


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29 2010/11:MJU1 2010/11:MJU10 2010/11:MJU15 2010/11:NU20 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 126 kB)

Motion 2010/11:K424 av Mehmet Kaplan (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K424 av Mehmet Kaplan MP Religionsfrihet MP2303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samhällets förmåga att värna de mänskliga rättigheterna är avhängig en bred allmän kunskap om vad rättigheterna innebär och


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:K424 av Mehmet Kaplan (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. MP Utvecklande av den sociala ekonomin MP2215 1 Sammanfattning I en tid som fortfarande i hög grad präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris är behovet av att förstå och synliggöra den sociala ekonomins betydelse större än någonsin. Det gäller särskilt när


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:AU9 2010/11:CU15 2010/11:FiU29 2010/11:FiU32 2010/11:KU24 2010/11:NU20 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 104 kB)

Motion 2010/11:N326 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N326 av Maria Ferm m.fl. MP Legalisering av söktjänster på Internet MP2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör lägga fram förslag till lagändring som innebär att söktjänster på Internet legaliseras.


Utskottsberedning: 2010/11:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N326 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K291 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K291 av Peter Eriksson m.fl. MP Offentliggörande av partiers bidragsgivare MP1005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till lagstiftning om offentlig redovisning av juridiska personers bidrag till partier. Riksdagen begär att regeringen återkommer


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2010/11:K291 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 77 kB)

Motion 2010/11:N262 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N262 av Tina Ehn m.fl. MP Kulturturism MP1607 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på kulturturismen som en hållbar väg till lokal, regional och nationell utveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:N262 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 49 kB)

Motion 2008/09:N16 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N16 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik Energi mp044 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 4 4 Tiden är nu 4 5 Grön offensiv 5 6 Regeringens gråa defensiv 6


Utskottsberedning: 2008/09:NU25
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2008/09:N16 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 215 kB)

Motion 2008/09:K4 av Mikael Johansson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K4 av Mikael Johansson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2008/09:KU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:K4 av Mikael Johansson m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:N10 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N10 av Lage Rahm m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens proposition 2008/09:67. Motivering Internets


Utskottsberedning: 2008/09:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:N10 av Lage Rahm m.fl. (mp) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:C448 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:C448 av Peter Eriksson m.fl. mp Energismart byggande mp701 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nytt mål för energieffektivisering inom bostadsbeståndet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2008/09:CU30 2008/09:NU3 2008/09:UbU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2008/09:C448 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 92 kB)

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för lika rättigheter mp601 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 8 3.1 Ett samhälle för alla på riktigt 8 3.2 En politik för lika rättigheter 9 4 Åtgärder mot diskriminering 10


Utskottsberedning: -2008/09:AU1 2008/09:AU6 2008/09:CU10 2008/09:CU12 2008/09:CU30 2008/09:FiU29 2008/09:FiU33 2008/09:JuU1 2008/09:JuU20 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:KrU8 2008/09:KU23 2008/09:KU9 2008/09:NU16 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:SoU10 2008/09:SoU13 2008/09:TU13 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU7 2009/10:AU8 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 192 kB)

Motion 2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för global utveckling mp901 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Mänskliga rättigheter 6 Rätten till mat och vatten 7 Rätten till hälsa 9 Ansvarsutkrävande av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 9


Utskottsberedning: 2008/09:MJU22 2008/09:MJU28 2008/09:NU18 2008/09:SfU8 2008/09:UU10 2008/09:UU13 2008/09:UU14 2008/09:UU16 2008/09:UU2 2008/09:UU6 2009/10:UU13 2009/10:UU14
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 40 avslag

Motion 2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 169 kB)

Motion 2008/09:U313 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U313 av Lage Rahm m.fl. mp Rättvisa regler för handel mp309 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att regelverken för handel inte ska hindra utvecklingsländernas utveckling. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:UU10 2008/09:UU13 2009/10:NU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:U313 av Lage Rahm m.fl. (mp) (doc, 49 kB)

Motion 2008/09:So516 av Agneta Lundberg m.fl. (s, v, mp, kd)

Motion till riksdagen 2008/09:So516 av Agneta Lundberg m.fl. s, v, mp, kd Alkoholpolitik s35001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om WHO. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barn och alkohol. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:KU18 2008/09:SkU26 2008/09:SoU12 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2008/09:So516 av Agneta Lundberg m.fl. (s, v, mp, kd) (doc, 62 kB)

Motion 2008/09:N386 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N386 av Lage Rahm m.fl. mp Fildelning och integritet mp720 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avkriminalisera fildelning mellan privatpersoner för privat bruk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2008/09:NU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:N386 av Lage Rahm m.fl. (mp) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:K367 av Mehmet Kaplan och Lage Rahm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K367 av Mehmet Kaplan och Lage Rahm mp Integritetsskyddsombudsman mp608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda inrättandet av en integritetsskyddsombudsman. Motivering De senaste årens utveckling med bl.a.


Utskottsberedning: 2008/09:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K367 av Mehmet Kaplan och Lage Rahm (mp) (doc, 37 kB)
Paginering