Dokument & lagar (41 träffar)

Motion 2010/11:N4 av Lars Johansson m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:N4 av Lars Johansson m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:87 Utländsk näringsverksamhet i Sverige S68107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag på åtgärder för att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen genom krav på


Utskottsberedning: 2010/11:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:N4 av Lars Johansson m.fl. (S, MP, V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld är möjlig S92028 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Solidaritetspolitik vårt utvecklingssamarbete 11 2.1 Solidaritetspolitik 11 2.2 Politik för hållbar global utveckling 12 2.3 Fattigdomsbekämpning i centrum 13


Utskottsberedning: 2010/11:FiU1 2010/11:KU1 2010/11:UU1 2010/11:UU10 2010/11:UU13 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2010/11:UU3 2011/12:UU1 2011/12:UU12 2011/12:UU3 2011/12:UU7 2011/12:UU8 2012/13:UU12 2012/13:UU7 2012/13:UU8 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (88 yrkanden): 87 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 477 kB)

Motion 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell KD IT-politik för hela Sverige kd799 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en bred nationell IT-politisk strategi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2010/11:KU23 2010/11:NU7 2010/11:SkU21 2010/11:TU20
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 92 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. S, MP, V För hela Sverige S33000 1 Ansvar för hela Sverige Vi rödgröna partier har i en gemensam vårmotion och i en gemensam regeringsplattform presenterat vår politik för en ny färdriktning för Sverige. I valet fick vare sig alliansen eller vi rödgröna egen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU1 2010/11:NU7 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. (S, MP, V) (doc, 647 kB)

Motion 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. V Parakvat v226 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är viktigt att Sverige inom EU och internationellt verkar för att användningen av parakvat som bekämpningsmedel stoppas. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU15 2010/11:NU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:K408 av Gustav Blix (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K408 av Gustav Blix M Skyddet för whistleblowers m1894 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen för att stärka och skydda den enskildes möjlighet att påtala och slå larm vid oegentligheter


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K408 av Gustav Blix (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K404 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K404 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Förtidsröstning s16004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i vallagen. Motivering För att göra det enklare för medborgarna att vara delaktiga i samhället genom att använda


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K404 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse sd181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 1 Rikets styrelse 642 020 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 10 990 875 000 kr. Motivering Regeringskansliet


Utskottsberedning: 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 62 kB)

Motion 2010/11:K400 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K400 av Gunilla Svantorp m.fl. S Översyn av vallagen s16002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i vallagen. Motivering Vid varje val dyker nya partier upp och många tar plats i kommunfullmäktige runt om


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K400 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Regeringens


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. (S, MP, V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:K355 av Agneta Gille (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K355 av Agneta Gille S Vallagen s16034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra vallagen. Motivering Fast vi inte tror det är det många i vårt land som inte kan läsa. De lider av dyslexi och en del är analfabeter.


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K355 av Agneta Gille (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K352 av Thomas Strand (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K352 av Thomas Strand S Partitydlighet vid allmänna val s32032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att öka tydligheten på de olika partiernas valsedlar vid kommande val. Motivering I samband med höstens


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K352 av Thomas Strand (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K339 av Ulf Holm och Peter Rådberg (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K339 av Ulf Holm och Peter Rådberg MP Införande av elektronisk röstning i val MP2210 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa elektronisk röstning i val. Motivering Vi tror att det är dags för en översyn av


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K339 av Ulf Holm och Peter Rådberg (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K290 av Ulf Holm (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K290 av Ulf Holm MP Begränsning av annonstiderna i radio och tv MP2207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa annonstiderna i radio och tv. Motivering Det är många människor som tycker att det är för mycket


Utskottsberedning: 2011/12:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K290 av Ulf Holm (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K280 av Jan Ertsborn m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K280 av Jan Ertsborn m.fl. FP Vallagen fp1277 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av vallagstiftningen. Motivering Det har under årets val förekommit en hel del omständigheter, som inte är tillfredsställande


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K280 av Jan Ertsborn m.fl. (FP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:MJ268 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ268 av Åsa Romson m.fl. MP Användningen av parakvat som bekämpningsmedel vid produktion av livsmedel och foder som exporteras till Sverige och EU MP3101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är viktigt att


Utskottsberedning: 2010/11:MJU15 2010/11:NU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:MJ268 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. V Den svenska kollektivavtalsmodellen V309 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riva upp lex Laval. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:FiU29 2010/11:NU19 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 5 avslag, 4 bifall,

Motion 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:K354 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K354 av Eva-Lena Jansson m.fl. S Partisymbol på valsedel, m.m. s32012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att giltig valsedel får innehålla partibeteckning, partisymbol och valbeteckning. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:K354 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:K347 av Carina Hägg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K347 av Carina Hägg m.fl. S Partisymbol på valsedlarna s32016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om partisymbol på valsedlarna. Motivering I en fråga finns enighet mellan partierna i riksdagen. Det är att man kompletterar


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K347 av Carina Hägg m.fl. (S) (doc, 49 kB)
Paginering