Dokument & lagar (64 träffar)

Motion 2010/11:K427 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP, FP, C)

Motion till riksdagen 2010/11:K427 av Gunvor G Ericson m.fl. MP, FP, C Rökfri arbetsplats MP1802 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att de rökrum som nu finns tas bort inom riksdagens arbetsområde och att utomhusrökningen begränsas till


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K427 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP, FP, C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. M, FP, C, KD 100 år sedan Raoul Wallenbergs födelse m910 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att högtidlighålla 100-årsdagen av Raoul Wallenbergs födelse den 4 augusti 2012 genom att göra


Utskottsberedning: 2010/11:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K307 av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K307 av Maria Lundqvist-Brömster FP Bemötande och kunskap om hbt-frågor i den offentliga sektorn fp1284 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bemötandefrågor och hbt-kunskaper hos nyckelgrupper inom stat, landsting


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K307 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K306 av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K306 av Maria Lundqvist-Brömster FP Hinder för tillgänglighet fp1138 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att personer som har ett läshandikapp måste garanteras god tillgänglighet och mesta möjliga integritetsskydd


Utskottsberedning: 2010/11:KU23 2012/13:KU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:K306 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K280 av Jan Ertsborn m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K280 av Jan Ertsborn m.fl. FP Vallagen fp1277 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av vallagstiftningen. Motivering Det har under årets val förekommit en hel del omständigheter, som inte är tillfredsställande


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K280 av Jan Ertsborn m.fl. (FP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K279 av Jan Ertsborn och Gunnar Andrén (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K279 av Jan Ertsborn och Gunnar Andrén FP Utjämningsmandat i kommunalval fp1275 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av vallagen så att en uppdelning av kommuner i valkretsar också kräver utjämningsmandat.


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K279 av Jan Ertsborn och Gunnar Andrén (FP) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:K264 av Lars Tysklind (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K264 av Lars Tysklind FP Rätten för väljare att själva lägga valsedlarna i förseglade valurnor fp1091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ge svenska väljare rättighet att personligen få


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K264 av Lars Tysklind (FP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K344 av Anita Brodén och Nina Lundström (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K344 av Anita Brodén och Nina Lundström FP Nordiska gränshinder fp1082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nordiska gränshinder. Motivering Det finns ett stort behov av att ta bort så kallade gränshinder mellan


Utskottsberedning: 2011/12:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K344 av Anita Brodén och Nina Lundström (FP) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K267 av Gunnar Andrén (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K267 av Gunnar Andrén FP Valsedelsdistribution med modern teknik fp1184 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillhandahålla aktuella, korrekta, kompletta och tillförlitliga valsedlar i alla landets vallokaler


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K267 av Gunnar Andrén (FP) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:K328 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K328 av Emma Carlsson Löfdahl FP Möjlighet till föräldraledighet vid politiska uppdrag fp1244 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en möjlighet att vara föräldraledig från alla former av politiska uppdrag.


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K328 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K311 av Eva Flyborg (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K311 av Eva Flyborg FP Vallagens efterlevnad fp1246 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om efterlevnad av vallagen. Motivering Det är av central vikt att medborgarna har största möjliga förtroende för den demokratiska


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K311 av Eva Flyborg (FP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K310 av Eva Flyborg (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K310 av Eva Flyborg FP Regeringskontor i Göteborg fp1034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett regeringskontor i Göteborg. Motivering I ljuset av den kris som Sverige och övriga världen nyligen genomgått


Utskottsberedning: 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K310 av Eva Flyborg (FP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K275 av Allan Widman och Ulf Nilsson (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K275 av Allan Widman och Ulf Nilsson FP Officiell medalj fp1220 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättande av en riksdagens hedersmedalj för internationell insats att tilldelas den som vid en internationell


Utskottsberedning: 2010/11:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K275 av Allan Widman och Ulf Nilsson (FP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K258 av Hans Backman (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K258 av Hans Backman FP Kommunfullmäktigeuppdrag vid studier på annan ort fp1227 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ledamöter i kommunfullmäktige ska kunna behålla sina uppdrag även om de påbörjar studier på


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K258 av Hans Backman (FP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K265 av Eva Flyborg (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K265 av Eva Flyborg FP Uppföljning av riksrevisionsreformen fp1226 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte snäva in Riksrevisionens uppdrag utan bibehålla den nuvarande formuleringen i 4 revisionslagen


Utskottsberedning: 2010/11:KU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K265 av Eva Flyborg (FP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:K214 av Christer Nylander (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K214 av Christer Nylander FP Riksdagsledamöters inkomstgaranti fp1131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om begränsning av inkomstgarantin för riksdagsledamöter. Motivering Genom en rad beslut de senaste åren


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K214 av Christer Nylander (FP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K398 av Cecilia Widegren m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K398 av Cecilia Widegren m.fl. M, FP, C, KD Valkretsnamnet Skaraborg M905 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående återinföra namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra. Motivering Vi äro


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K398 av Cecilia Widegren m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K343 av Anita Brodén och Lars Tysklind (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K343 av Anita Brodén och Lars Tysklind FP Solpaneler på riksdagens tak fp1058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta ansträngningarna att installera solceller på riksdagens tak i samband med miljöklassning


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K343 av Anita Brodén och Lars Tysklind (FP) (doc, 57 kB)

Motion 2010/11:K236 av Gunnar Andrén (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K236 av Gunnar Andrén FP Den personliga integriteten och trängselskatten fp1181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värna den personliga integriteten i samband med uttag av trängselskatt. Motivering Det föreligger


Utskottsberedning: 2011/12:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K236 av Gunnar Andrén (FP) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:K227 av Eva Flyborg (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K227 av Eva Flyborg FP Förbättrade telefonkösystem hos myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättringar i telefonkösystemen hos statliga myndigheter. Motivering Varje dag


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K227 av Eva Flyborg (FP) (doc, 48 kB)
Paginering