Dokument & lagar (44 träffar)

Motion 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell KD IT-politik för hela Sverige kd799 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en bred nationell IT-politisk strategi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2010/11:KU23 2010/11:NU7 2010/11:SkU21 2010/11:TU20
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 92 kB)

Motion 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. M, FP, C, KD 100 år sedan Raoul Wallenbergs födelse m910 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att högtidlighålla 100-årsdagen av Raoul Wallenbergs födelse den 4 augusti 2012 genom att göra


Utskottsberedning: 2010/11:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K395 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K395 av Penilla Gunther KD Tydliggörande av myndigheters arbete kd521 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dela in myndigheter i olika kategorier och i övrigt arbeta för att tydliggöra deras arbete. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K395 av Penilla Gunther (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K394 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K394 av Lars-Axel Nordell KD Villkor för förtroendevalda kd548 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över hur villkoren för förtroendevalda kan förbättras. Motivering Att vara förtroendevald idag


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K394 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K380 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K380 av Annelie Enochson KD Religionsfrihet kd745 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att religionsfrihetsfrågorna ska vara en aktiv del i utrikespolitiken och i utvecklingssamarbetet.1 Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2010/11:UU10 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2011/12:KU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2010/11:K380 av Annelie Enochson (KD) (doc, 65 kB)

Motion 2010/11:K378 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K378 av Penilla Gunther m.fl. KD Valkretsindelning i Västra Götaland kd820 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändrad valkretsindelning i Västra Götaland. Motivering Under en längre tid har det pågått en diskussion


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K378 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K377 av Otto von Arnold och Yvonne Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K377 av Otto von Arnold och Yvonne Andersson KD Värdedebatt kd822 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stimulera debatten om värden. Motivering En diskussion om etik och människovärde är viktigt för


Utskottsberedning: 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K377 av Otto von Arnold och Yvonne Andersson (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K376 av Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K376 av Otto von Arnold KD Meddelarskydd vid förundersökning och ingripanden kd739 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av meddelarskyddet vid förundersökning och vid ingripanden. Motivering I samband


Utskottsberedning: 2010/11:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K376 av Otto von Arnold (KD) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K375 av Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K375 av Otto von Arnold KD Ordensväsendet kd736 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera det offentliga ideella belöningssystemet. Motivering Staten belönar i dag engagerade medborgares samhällsinsatser.


Utskottsberedning: 2010/11:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K375 av Otto von Arnold (KD) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K374 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K374 av Caroline Szyber KD Tv-konsumenter som är anslutna till kabelnät kd735 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en förstärkt valfrihet när det gäller konsumentens möjlighet att välja tv-utbud som alternativ


Utskottsberedning: 2010/11:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K374 av Caroline Szyber (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K373 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K373 av Caroline Szyber KD Rösträttsålder kd734 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i grundlagen så att den som fyller 18 år under det år som val hålls till riksdag, landsting och kommuner anses röstberättigad.


Utskottsberedning: 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K373 av Caroline Szyber (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:U245 av Irene Oskarsson och Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U245 av Irene Oskarsson och Caroline Szyber KD Mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara ett föredöme när det gäller att inom landet upplysa om och


Utskottsberedning: 2010/11:UU15 2011/12:KU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:U245 av Irene Oskarsson och Caroline Szyber (KD) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:Kr296 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr296 av Tuve Skånberg KD Ungas självmord via Internet kd817 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sökordsoptimering för att via Internet motverka självmord bland unga. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:KrU6 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Kr296 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:K324 av Désirée Pethrus Engström och Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K324 av Désirée Pethrus Engström och Lars-Axel Nordell KD Utjämningsmandat på kommunnivå Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av utjämningsmandat i kommunalval. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K324 av Désirée Pethrus Engström och Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K323 av Désirée Pethrus Engström (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K323 av Désirée Pethrus Engström KD Sanningskommission om romernas situation i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en sanningskommission bör tillsättas om romernas utsatta


Utskottsberedning: 2011/12:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K323 av Désirée Pethrus Engström (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:C311 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:C311 av Irene Oskarsson KD Levande landsbygd kd558 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Äganderätten är grunden för ekonomisk utveckling 6 3.1 Lättare att köpa och sälja fast egendom 6 3.2 Rättvisa vid expropriation 7 3.3 Stärk äganderätten vid mineralutvinning 7


Utskottsberedning: 2010/11:CU20 2010/11:CU22 2010/11:FiU29 2010/11:KrU8 2010/11:KU23 2010/11:KU24 2010/11:MJU16 2010/11:MJU19 2010/11:NU14 2010/11:NU2 2010/11:NU20 2010/11:NU8 2010/11:SkU19 2010/11:SkU20 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU25 2010/11:UbU10 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2010/11:C311 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 134 kB)

Motion 2010/11:K381 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K381 av Mikael Oscarsson KD Samvetsfrihet kd765 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram föreskrifter i enlighet med Europarådets resolution 1763 2010 om abort och samvetsfrihet. Motivering Friheten inom


Utskottsberedning: 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K381 av Mikael Oscarsson (KD) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:K345 av Yvonne Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K345 av Yvonne Andersson KD Trossamfundens roll i integrationsarbetet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en dialog med religiösa samfund kring integrationsfrågor. Motivering I en Gallupundersökning


Utskottsberedning: 2011/12:KU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K345 av Yvonne Andersson (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K335 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K335 av Tuve Skånberg KD Alkoholfri representation kd593 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen vad som anförs i motionen om alkoholfri representation i riksdagen. Motivering Det är inte ovanligt att riksdagsledamöter bjuds på vin, öl och till och med


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K335 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K327 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K327 av Andreas Carlson KD Tillskrivna namn på valsedlar kd600 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur tillskrivna namn på valsedlar ska hanteras. Motivering För partier som inte anmält sina kandidater


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K327 av Andreas Carlson (KD) (doc, 47 kB)
Paginering