Dokument & lagar (36 träffar)

Motion 2010/11:K427 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP, FP, C)

Motion till riksdagen 2010/11:K427 av Gunvor G Ericson m.fl. MP, FP, C Rökfri arbetsplats MP1802 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att de rökrum som nu finns tas bort inom riksdagens arbetsområde och att utomhusrökningen begränsas till


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K427 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP, FP, C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. M, FP, C, KD 100 år sedan Raoul Wallenbergs födelse m910 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att högtidlighålla 100-årsdagen av Raoul Wallenbergs födelse den 4 augusti 2012 genom att göra


Utskottsberedning: 2010/11:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K423 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2010/11:K423 av Per Åsling C Departementsövergripande Sverigeanpassat Office for Life Science c444 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett svenskt Office for Life ScienceMotivering Svensk Life Science-industri läkemedel,


Utskottsberedning: 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K423 av Per Åsling (C) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:K369 av Annie Johansson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:K369 av Annie Johansson C Personvalsspärrarna i de allmänna valen c380 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över det svenska personvalssystemet. Motivering Personval innebär att man som väljare har möjlighet,


Utskottsberedning: 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K369 av Annie Johansson (C) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K333 av Annie Johansson och Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2010/11:K333 av Annie Johansson och Per Åsling C Motionsinstrumentet i riksdagen c393 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över motionsinstrumentet för att öka effektiviteten i riksdagen. Motivering Enligt


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K333 av Annie Johansson och Per Åsling (C) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K325 av Per Lodenius och Johan Linander (C)

Motion till riksdagen 2010/11:K325 av Per Lodenius och Johan Linander C Lättläst på myndigheters webbplatser c342 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge anvisningar om att statliga myndigheter snarast ska ha information på


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K325 av Per Lodenius och Johan Linander (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K398 av Cecilia Widegren m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K398 av Cecilia Widegren m.fl. M, FP, C, KD Valkretsnamnet Skaraborg M905 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående återinföra namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra. Motivering Vi äro


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K398 av Cecilia Widegren m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K288 av Kenneth Johansson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:K288 av Kenneth Johansson C Krav på bemannade platser för partistöd c317 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av kommunallagens regler så att kommunalt partistöd begränsas till att avse stöd till partier


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K288 av Kenneth Johansson (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K332 av Johan Linander och Abir Al-Sahlani (C)

Motion till riksdagen 2010/11:K332 av Johan Linander och Abir Al-Sahlani C Valkretsindelning i kommuner c361 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om valresultatets återspegling i representationen i kommunfullmäktige. Motivering För att få ett så


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K332 av Johan Linander och Abir Al-Sahlani (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K287 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2010/11:K287 av Kerstin Lundgren C Rösträtt för nya svenska medborgare c311 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av vallagen Motivering Alla svenska medborgare skall om de fyllt 18 år senast på valdagen ha rätt


Utskottsberedning: 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K287 av Kerstin Lundgren (C) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K222 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2010/11:K222 av Kerstin Lundgren C Valhemlighet för synskadade c310 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att göra valet och personvalet tillgängligt för synskadade. Motivering En allmän och lika rösträtt är grundläggande


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K222 av Kerstin Lundgren (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K221 av Johan Linander (C)

Motion till riksdagen 2010/11:K221 av Johan Linander C Kommunalt partistöd c360 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kommuner inte ska behöva betala ut mandatstöd för tomma stolar i kommunfullmäktige. Motivering Efter valet 2006 visade det


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K221 av Johan Linander (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K204 av Johan Linander (C)

Motion till riksdagen 2010/11:K204 av Johan Linander C Låt kommunfullmäktige få återkalla uppdrag c352 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kommunfullmäktige måste kunna återkalla uppdraget för en förtroendevald som kommunfullmäktige har valt.


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K204 av Johan Linander (C) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K203 av Johan Linander (C)

Motion till riksdagen 2010/11:K203 av Johan Linander C Skåne som en riksdagsvalkrets c356 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de nuvarande fyra riksdagsvalkretsarna i Skåne ska slås samman till en. Motivering Det är nu mer än tio år sedan


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K203 av Johan Linander (C) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K202 av Kenneth Johansson och Anders W Jonsson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:K202 av Kenneth Johansson och Anders W Jonsson C Utövande av rösträtten c303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av vallagen i syfte att garantera att röstberättigade personer också har möjlighet att utöva


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K202 av Kenneth Johansson och Anders W Jonsson (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K201 av Kenneth Johansson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:K201 av Kenneth Johansson C Frikommuner i Dalarna för insatser vid stora nyrekryteringsbehov inom näringslivet c302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att i Dalarna få etablera ett försök med frikommuner


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K201 av Kenneth Johansson (C) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:K389 av Camilla Lindberg m.fl. (fp, mp, v, c)

Motion till riksdagen 2008/09:K389 av Camilla Lindberg m.fl. fp, mp, v, c Vissa grundlagsfrågor rörande HBT-personer fp1618 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förekomsten av återstående diskriminering mot homosexuella,


Utskottsberedning: 2008/09:KU17 2008/09:KU18 2008/09:KU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:K389 av Camilla Lindberg m.fl. (fp, mp, v, c) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:K400 av Fredrick Federley (c)

Motion till riksdagen 2008/09:K400 av Fredrick Federley c Grundlagsändringar c484 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett införande av enmansvalkretsar eller fullt personval vid val till riksdagen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:KU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:K400 av Fredrick Federley (c) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:K384 av Jan Andersson och Erik A Eriksson (c)

Motion till riksdagen 2008/09:K384 av Jan Andersson och Erik A Eriksson c Äganderätten c486 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den privata äganderätten måste stärkas. Motivering Den privata äganderätten är av grundläggande betydelse för


Utskottsberedning: 2008/09:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K384 av Jan Andersson och Erik A Eriksson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Kr314 av Sven Bergström och Erik A Eriksson (c)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr314 av Sven Bergström och Erik A Eriksson c Bättre samarbete inom public service-tv-samarbete i Norden c415 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en nordisk public service-princip som innebär att alla


Utskottsberedning: 2008/09:KrU1 2008/09:KrU2 2008/09:KU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:Kr314 av Sven Bergström och Erik A Eriksson (c) (doc, 48 kB)
Paginering