Dokument & lagar (576 träffar)

Motion 2010/11:K352 av Thomas Strand (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K352 av Thomas Strand S Partitydlighet vid allmänna val s32032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att öka tydligheten på de olika partiernas valsedlar vid kommande val. Motivering I samband med höstens


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K352 av Thomas Strand (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K351 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K351 av Monica Green S Offentlighetsprincipen s32058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om offentlighetsprincipen. Motivering För att garantera insyn i myndigheternas arbete har Sverige en stark offentlighetsprincip.


Utskottsberedning: 2010/11:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K351 av Monica Green (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K350 av Leif Pagrotsky (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K350 av Leif Pagrotsky S Svenska språkets ställning i Regeringskansliet s32059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svenska språkets ställning i Regeringskansliet. Motivering Det har nu gått flera år sedan det blev


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K350 av Leif Pagrotsky (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K349 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K349 av Monica Green S Avskaffande av allmänna motionstiden s32009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att riksdagsstyrelsen lägger fram ett förslag till reformering av motionsinstitutet som innebär att allmänna motionstiden avskaffas. Motivering Allmänna motionstiden är en gammalmodig


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K349 av Monica Green (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K341 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K341 av Valter Mutt m.fl. MP Kommunal utrikespolitik MP2803 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges lagstiftning bör anpassas för att i ökad utsträckning möjliggöra interkommunala och interregionala förbindelser.


Utskottsberedning: 2010/11:KU24 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:K341 av Valter Mutt m.fl. (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:K340 av Annika Lillemets och Valter Mutt (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K340 av Annika Lillemets och Valter Mutt MP Kommunalt företagande på likvärdiga villkor MP2504 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra lagstiftningen så att kommunala bolag, i synnerhet energibolag, får verka


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K340 av Annika Lillemets och Valter Mutt (MP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:K339 av Ulf Holm och Peter Rådberg (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K339 av Ulf Holm och Peter Rådberg MP Införande av elektronisk röstning i val MP2210 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa elektronisk röstning i val. Motivering Vi tror att det är dags för en översyn av


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K339 av Ulf Holm och Peter Rådberg (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K324 av Désirée Pethrus Engström och Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K324 av Désirée Pethrus Engström och Lars-Axel Nordell KD Utjämningsmandat på kommunnivå Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av utjämningsmandat i kommunalval. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K324 av Désirée Pethrus Engström och Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K323 av Désirée Pethrus Engström (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K323 av Désirée Pethrus Engström KD Sanningskommission om romernas situation i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en sanningskommission bör tillsättas om romernas utsatta


Utskottsberedning: 2011/12:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K323 av Désirée Pethrus Engström (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K316 av Susanne Eberstein (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K316 av Susanne Eberstein S Undantag från meddelarfriheten s32019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om undantag från meddelarfriheten. Motivering Bestämmelserna om meddelarfrihet i tryckfrihetsförordningen utgör


Utskottsberedning: 2010/11:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K316 av Susanne Eberstein (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K313 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K313 av Anders Hansson M Ett ökat samarbete mellan Sverige, Danmark och Norge inom utrikesrepresentationen m1431 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett utökat samarbete mellan Sverige, Danmark och Norge när det


Utskottsberedning: 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K313 av Anders Hansson (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K307 av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K307 av Maria Lundqvist-Brömster FP Bemötande och kunskap om hbt-frågor i den offentliga sektorn fp1284 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bemötandefrågor och hbt-kunskaper hos nyckelgrupper inom stat, landsting


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K307 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K306 av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K306 av Maria Lundqvist-Brömster FP Hinder för tillgänglighet fp1138 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att personer som har ett läshandikapp måste garanteras god tillgänglighet och mesta möjliga integritetsskydd


Utskottsberedning: 2010/11:KU23 2012/13:KU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:K306 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K299 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K299 av Olof Lavesson m.fl. M Riksdagsledamöters tjänsteresor i Öresundsregionen m1862 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regler och föreskrifter för riksdagsledamöternas tjänsteresor. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K299 av Olof Lavesson m.fl. (M) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:K297 av Pyry Niemi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K297 av Pyry Niemi m.fl. S Utvidgning av de finska förvaltningsområdena s32024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utöka de finska förvaltningsområdena i Sverige. Motivering I slutet


Utskottsberedning: 2011/12:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K297 av Pyry Niemi m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:C311 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:C311 av Irene Oskarsson KD Levande landsbygd kd558 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Äganderätten är grunden för ekonomisk utveckling 6 3.1 Lättare att köpa och sälja fast egendom 6 3.2 Rättvisa vid expropriation 7 3.3 Stärk äganderätten vid mineralutvinning 7


Utskottsberedning: 2010/11:CU20 2010/11:CU22 2010/11:FiU29 2010/11:KrU8 2010/11:KU23 2010/11:KU24 2010/11:MJU16 2010/11:MJU19 2010/11:NU14 2010/11:NU2 2010/11:NU20 2010/11:NU8 2010/11:SkU19 2010/11:SkU20 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU25 2010/11:UbU10 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2010/11:C311 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 134 kB)

Motion 2010/11:T275 av Eva-Lena Jansson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T275 av Eva-Lena Jansson S Digitala klassklyftor s45079 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en IT-strategi för att motverka digitala klassklyftor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2010/11:NU11 2010/11:TU20 2011/12:KU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:T275 av Eva-Lena Jansson (S) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:So375 av Berit Högman (S)

Motion till riksdagen 2010/11:So375 av Berit Högman S Synskadades rätt till ett gott liv. s46007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om när det gäller ett förtydligande i LSS-lagen personkrets 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:KU28 2010/11:SoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:So375 av Berit Högman (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Begränsande av asyl- och anhöriginvandringen SD2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att för att äkta makar och därmed jämställda personer som önskar återförenas med en härboende


Utskottsberedning: 2010/11:SfU6 2010/11:UU2 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 89 kB)

Motion 2010/11:K423 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2010/11:K423 av Per Åsling C Departementsövergripande Sverigeanpassat Office for Life Science c444 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett svenskt Office for Life ScienceMotivering Svensk Life Science-industri läkemedel,


Utskottsberedning: 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K423 av Per Åsling (C) (doc, 51 kB)