Dokument & lagar (576 träffar)

Motion 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse sd181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 1 Rikets styrelse 642 020 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 10 990 875 000 kr. Motivering Regeringskansliet


Utskottsberedning: 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 62 kB)

Motion 2010/11:K402 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K402 av Sten Bergheden M Myndighetsutövning, rådgivning och uppdragsarbete m1800 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn bör göras över hur myndighetsutövning, rådgivning och uppdragsarbete äger rum inom


Utskottsberedning: 2010/11:JuU9 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:K402 av Sten Bergheden (M) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K401 av Per Svedberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K401 av Per Svedberg m.fl. S Den nya tidens demokrati s32028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att rösta över Internet. Motivering Med nya framväxande generationer utvecklas också nya


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K401 av Per Svedberg m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K400 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K400 av Gunilla Svantorp m.fl. S Översyn av vallagen s16002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i vallagen. Motivering Vid varje val dyker nya partier upp och många tar plats i kommunfullmäktige runt om


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K400 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Regeringens


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. (S, MP, V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:K389 av Olle Thorell och Sven-Erik Österberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K389 av Olle Thorell och Sven-Erik Österberg S Möjligheten att avsätta kommunstyrelsens ordförande s32006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över 4 kap. 10 kommunallagen. Motivering I dagsläget kan en partikoalition


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K389 av Olle Thorell och Sven-Erik Österberg (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K388 av Caroline Helmersson Olsson och Christina Zedell (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K388 av Caroline Helmersson Olsson och Christina Zedell S Behov av ökat meddelarskydd s32023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka meddelarskyddet inom skattefinansierade privata företag. Motivering Mycket


Utskottsberedning: 2010/11:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K388 av Caroline Helmersson Olsson och Christina Zedell (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K387 av Kent Härstedt (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K387 av Kent Härstedt S Förbud mot alkoholreklam s68024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkoholreklamförbud. Motivering Som en följd av det så kallade Gourmetfallet försvann det svenska totalförbudet mot alkoholreklam.


Utskottsberedning: 2010/11:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K387 av Kent Härstedt (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K384 av Agneta Gille m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K384 av Agneta Gille m.fl. S Meddelarskydd i privata företag s32026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka meddelarskyddet för privatanställda genom att utvidga efterforskningsförbudet så att det gäller även


Utskottsberedning: 2010/11:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K384 av Agneta Gille m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K382 av Eva-Lena Jansson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K382 av Eva-Lena Jansson S Offentlig redovisning av ekonomiskt partistöd från privatpersoner och organisationer s32034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om offentlig redovisning av ekonomiskt partistöd från privatpersoner


Utskottsberedning: 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K382 av Eva-Lena Jansson (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K371 av Margareta Cederfelt och Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K371 av Margareta Cederfelt och Betty Malmberg M Placering efter parti i plenisalen m1616 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att stolarna i riksdagens kammare ska fördelas efter partitillhörighet. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K371 av Margareta Cederfelt och Betty Malmberg (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K370 av Walburga Habsburg Douglas och Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K370 av Walburga Habsburg Douglas och Lotta Finstorp M EU-flaggan på statliga offentliga byggnader m1528 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om användandet av EU-flaggan vid statliga offentliga byggnader. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K370 av Walburga Habsburg Douglas och Lotta Finstorp (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K368 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K368 av Hillevi Larsson S Diskriminering av veganer s32057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagrummet i grundlagen som förbjuder diskriminering på grund av trosuppfattning bör ses över så att även sekulära


Utskottsberedning: 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K368 av Hillevi Larsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K364 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K364 av Hillevi Larsson S Höjningen av kungens apanage s30066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kungens apanage. Motivering Många nedskärningar har gjorts sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006. Bland


Utskottsberedning: 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K364 av Hillevi Larsson (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K362 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K362 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein S Ändring av vallagen s32043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändring av vallagen. Motivering Valen 2006 och 2010 visar tydligt bristerna i den nuvarande vallagen.


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K362 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K361 av Monica Green och Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K361 av Monica Green och Åsa Lindestam S Politisk debatt tillgänglig för alla s38096 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lättillgänglighet och lättförståelig samhällsinformation. Motivering För att vår demokrati


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K361 av Monica Green och Åsa Lindestam (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K357 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K357 av Hillevi Larsson S EU-information till fler s32053 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att intensifiera arbetet med folkbildning kring EU-frågor. Motivering I Sverige råder ännu, 15 år efter vårt


Utskottsberedning: 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K357 av Hillevi Larsson (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K356 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K356 av Hillevi Larsson S Elektronisk signatur på riksdagsmotioner m.m. s32049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om elektroniska signaturer som ett alternativ till det nuvarande systemet med handskrivna namnteckningar


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K356 av Hillevi Larsson (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K355 av Agneta Gille (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K355 av Agneta Gille S Vallagen s16034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra vallagen. Motivering Fast vi inte tror det är det många i vårt land som inte kan läsa. De lider av dyslexi och en del är analfabeter.


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K355 av Agneta Gille (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K353 av Thomas Strand (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K353 av Thomas Strand S Den romska gruppens situation s32038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den romska gruppens situation måste stärkas. Motivering I juli 2010 överlämnade Delegationen för Romska frågor


Utskottsberedning: 2011/12:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K353 av Thomas Strand (S) (doc, 45 kB)