Dokument & lagar (576 träffar)

Motion 2010/11:K394 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K394 av Lars-Axel Nordell KD Villkor för förtroendevalda kd548 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över hur villkoren för förtroendevalda kan förbättras. Motivering Att vara förtroendevald idag


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K394 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K393 av Sven-Olof Sällström och Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:K393 av Sven-Olof Sällström och Mattias Karlsson SD Politisk tv-reklam sd11 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att politisk tv-reklam ska erbjudas likvärdigt och på samma villkor till i val samtliga deltagande partier.


Utskottsberedning: 2011/12:KU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:K393 av Sven-Olof Sällström och Mattias Karlsson (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K380 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K380 av Annelie Enochson KD Religionsfrihet kd745 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att religionsfrihetsfrågorna ska vara en aktiv del i utrikespolitiken och i utvecklingssamarbetet.1 Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2010/11:UU10 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2011/12:KU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2010/11:K380 av Annelie Enochson (KD) (doc, 65 kB)

Motion 2010/11:K378 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K378 av Penilla Gunther m.fl. KD Valkretsindelning i Västra Götaland kd820 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändrad valkretsindelning i Västra Götaland. Motivering Under en längre tid har det pågått en diskussion


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K378 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K377 av Otto von Arnold och Yvonne Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K377 av Otto von Arnold och Yvonne Andersson KD Värdedebatt kd822 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stimulera debatten om värden. Motivering En diskussion om etik och människovärde är viktigt för


Utskottsberedning: 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K377 av Otto von Arnold och Yvonne Andersson (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K376 av Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K376 av Otto von Arnold KD Meddelarskydd vid förundersökning och ingripanden kd739 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av meddelarskyddet vid förundersökning och vid ingripanden. Motivering I samband


Utskottsberedning: 2010/11:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K376 av Otto von Arnold (KD) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K375 av Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K375 av Otto von Arnold KD Ordensväsendet kd736 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera det offentliga ideella belöningssystemet. Motivering Staten belönar i dag engagerade medborgares samhällsinsatser.


Utskottsberedning: 2010/11:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K375 av Otto von Arnold (KD) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K374 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K374 av Caroline Szyber KD Tv-konsumenter som är anslutna till kabelnät kd735 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en förstärkt valfrihet när det gäller konsumentens möjlighet att välja tv-utbud som alternativ


Utskottsberedning: 2010/11:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K374 av Caroline Szyber (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K373 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K373 av Caroline Szyber KD Rösträttsålder kd734 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i grundlagen så att den som fyller 18 år under det år som val hålls till riksdag, landsting och kommuner anses röstberättigad.


Utskottsberedning: 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K373 av Caroline Szyber (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K363 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K363 av Boriana Åberg M Minskning av antalet myndigheter m1367 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att effektivisera den statliga byråkratin och minska antalet statliga myndigheter. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K363 av Boriana Åberg (M) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K360 av Christer Adelsbo (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K360 av Christer Adelsbo S Gruppsekretess s32035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändring i sekretesslagen. Motivering I det drogförebyggande arbetet framhålls det från politiker, polisen, tullen, kommunen och


Utskottsberedning: 2011/12:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K360 av Christer Adelsbo (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. V Stärkta rättigheter och förbättrade livsvillkor för hbt-personer V585 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Heteronormativitet och fördomar 4 Rättstrygghet för hbt-personer 5 Ny diskrimineringslag 5 Hatbrott 5 Hets mot folkgrupp 6


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:JuU8 2010/11:KU22 2010/11:SfU6 2010/11:SkU20 2010/11:SoU1 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7 2011/12:AU11 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2010/11:Ju400 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju400 av Ulf Holm m.fl. MP Stärkt arbete mot hatbrott MP2208 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Miljöpartiets maktanalys 3 Stärkt diskrimineringsarbete mot hatbrott 3 Rådgivning och lokalt antidiskrimineringsarbete 4 Granska den generella politiken 4 Operation HBTQ-frid 5


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1 2010/11:JuU8 2011/12:AU11 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2010/11:Ju400 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 76 kB)

Motion 2010/11:U245 av Irene Oskarsson och Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U245 av Irene Oskarsson och Caroline Szyber KD Mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara ett föredöme när det gäller att inom landet upplysa om och


Utskottsberedning: 2010/11:UU15 2011/12:KU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:U245 av Irene Oskarsson och Caroline Szyber (KD) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. MP Utvecklande av den sociala ekonomin MP2215 1 Sammanfattning I en tid som fortfarande i hög grad präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris är behovet av att förstå och synliggöra den sociala ekonomins betydelse större än någonsin. Det gäller särskilt när


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:AU9 2010/11:CU15 2010/11:FiU29 2010/11:FiU32 2010/11:KU24 2010/11:NU20 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 104 kB)

Motion 2010/11:Kr296 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr296 av Tuve Skånberg KD Ungas självmord via Internet kd817 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sökordsoptimering för att via Internet motverka självmord bland unga. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:KrU6 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Kr296 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:K411 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K411 av Jabar Amin m.fl. MP Rösträtt i kommunalval MP1104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av vallagen så att personer som är bosatta i Sverige, men har annat medborgarskap än från ett EU-land, ska få samma rösträtt i kommunalval


Utskottsberedning: 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K411 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K408 av Gustav Blix (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K408 av Gustav Blix M Skyddet för whistleblowers m1894 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen för att stärka och skydda den enskildes möjlighet att påtala och slå larm vid oegentligheter


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K408 av Gustav Blix (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K406 av Sven-Erik Bucht m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K406 av Sven-Erik Bucht m.fl. S Vallagen för utlandssvenskar s32042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över vallagen för utlandssvenskar. Motivering I vallagen finns reglerat att om en utlandssvensk


Utskottsberedning: 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K406 av Sven-Erik Bucht m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K404 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K404 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Förtidsröstning s16004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i vallagen. Motivering För att göra det enklare för medborgarna att vara delaktiga i samhället genom att använda


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K404 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (doc, 47 kB)