Dokument & lagar (36 träffar)

Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld är möjlig S92028 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Solidaritetspolitik vårt utvecklingssamarbete 11 2.1 Solidaritetspolitik 11 2.2 Politik för hållbar global utveckling 12 2.3 Fattigdomsbekämpning i centrum 13


Utskottsberedning: 2010/11:FiU1 2010/11:KU1 2010/11:UU1 2010/11:UU10 2010/11:UU13 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2010/11:UU3 2011/12:UU1 2011/12:UU12 2011/12:UU3 2011/12:UU7 2011/12:UU8 2012/13:UU12 2012/13:UU7 2012/13:UU8 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (88 yrkanden): 87 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 477 kB)

Motion 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. V Stärkta rättigheter och förbättrade livsvillkor för hbt-personer V585 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Heteronormativitet och fördomar 4 Rättstrygghet för hbt-personer 5 Ny diskrimineringslag 5 Hatbrott 5 Hets mot folkgrupp 6


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:JuU8 2010/11:KU22 2010/11:SfU6 2010/11:SkU20 2010/11:SoU1 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7 2011/12:AU11 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. MP Utvecklande av den sociala ekonomin MP2215 1 Sammanfattning I en tid som fortfarande i hög grad präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris är behovet av att förstå och synliggöra den sociala ekonomins betydelse större än någonsin. Det gäller särskilt när


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:AU9 2010/11:CU15 2010/11:FiU29 2010/11:FiU32 2010/11:KU24 2010/11:NU20 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 104 kB)

Motion 2010/11:K341 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K341 av Valter Mutt m.fl. MP Kommunal utrikespolitik MP2803 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges lagstiftning bör anpassas för att i ökad utsträckning möjliggöra interkommunala och interregionala förbindelser.


Utskottsberedning: 2010/11:KU24 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:K341 av Valter Mutt m.fl. (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:K421 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K421 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Rösträtt V521 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändring av vallagen så att rösträtt till riksdagen följer samma system som rösträtt i kommunalvalen, gällande den s.k. treårsregeln.


Utskottsberedning: 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:K421 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:K420 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K420 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Lag om allmän kommunikationshemlighet V523 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med syftet att presentera ett förslag till lag om allmän kommunikationshemlighet.


Utskottsberedning: 2011/12:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K420 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K419 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K419 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Riksdagsledamöternas arvoden V522 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att riksdagsstyrelsen utreder frågan om att nivån på arvodet bör knytas till 100 av ett prisbasbelopp. Riksdagen begär att riksdagsstyrelsen utreder frågan om att avskaffa


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:K419 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:K418 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K418 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Inrättande av en kommission för mänskliga rättigheter V524 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter ska tydliggöras i


Utskottsberedning: 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:K418 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:U296 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:U296 av Hans Linde m.fl. V En feministisk utrikespolitik V281 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 5 4 En modern utrikesförvaltning 5 4.1 Jämställdhetsarbetet på ambassader och biståndskontor 6 4.2 Arbetet för jämställdhet i EU 6 5 En feministisk biståndspolitik 6


Utskottsberedning: 2010/11:FöU4 2010/11:KU1 2010/11:UU10 2010/11:UU13 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2011/12:UU1
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2010/11:U296 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 125 kB)

Motion 2010/11:K292 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K292 av Bodil Ceballos m.fl. MP Romer MP1406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU-kommissionen ska agera snabbt för att garantera att EU:s fördrag och lagstiftning i frågan om romer respekteras, i synnerhet


Utskottsberedning: 2011/12:KU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:K292 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2010/11:K278 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K278 av Ulla Andersson m.fl. V Olagliga utförsäljningar V401 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ogiltigförklara avtal om försäljning som kommuner ingått olagligt. Motivering Trots att Regeringsrätten i början


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K278 av Ulla Andersson m.fl. (V) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K422 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K422 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Avskaffa monarkin V520 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att utreda det svenska statsskicket i syfte att avskaffa monarkin. Motivering I år


Utskottsberedning: 2011/12:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K422 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K346 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K346 av Berit Högman m.fl. S Parlamentarisk översyn av presstödet s25002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en parlamentarisk översyn av presstödet. Motivering Regeringen skriver i budgetpropositionen för utgiftsområde


Utskottsberedning: 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K346 av Berit Högman m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:N323 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:N323 av Kent Persson m.fl. V Landsbygden V263 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Villkoren för att utveckla landsbygden 5 4.1 Den egna förmågan Vänsterpartiets alternativ 5 5 Nedifrån och upp-perspektivet 6 6 De långa avståndens


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:FiU30 2010/11:KU23 2010/11:KU24 2010/11:NU2 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2010/11:N323 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 106 kB)

Motion 2008/09:K8 av Marianne Berg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:K8 av Marianne Berg m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:184 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:184 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2008/09:KU25
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:K8 av Marianne Berg m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2008/09:K7 av Marianne Berg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:K7 av Marianne Berg m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna v059 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma


Utskottsberedning: 2008/09:KU23
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:K7 av Marianne Berg m.fl. (v) (doc, 59 kB)

Motion 2008/09:K5 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:K5 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna s87001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillsynsansvaret över lagen


Utskottsberedning: 2008/09:KU23
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:K5 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Sk17 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk17 av Ulf Holm m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:136 Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna mp038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att, i enlighet


Utskottsberedning: 2008/09:KU25 2008/09:SkU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:Sk17 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:K4 av Mikael Johansson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K4 av Mikael Johansson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2008/09:KU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:K4 av Mikael Johansson m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:K3 av Marianne Berg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:K3 av Marianne Berg m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:123 Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen v047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:123 Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen. Propositionens innehåll Enligt samtjänstlagen får statliga


Utskottsberedning: 2008/09:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K3 av Marianne Berg m.fl. (v) (doc, 44 kB)
Paginering